Senětický rybníček tradiční cache – GC1H0VN

CS: Malý skrytý lesní rybníček.
EN: A small pond hidden in the woods.
DE: Ein kleiner Teich versteckt in den Wäldern.
Rybníček/Pond

Česky

Malý rybníček se nachází v Senětickém lese mezi KladrubyKostelcem, nedaleko Senětické hájovny. Název Senětice nesla středověká ves patřící do majetku starobylého kladrubského kláštera, která ležela v okolí rybníku. Zanikla jako mnoho jiných vesnic v době husitských válek. Z vesnice zbyl pravděpodobně jen poplužní dvůr, který byl v 15. století klášterem opakovaně zastavován, ale dnes není zbytku ani po něm.

V rybníčku, jehož hladina výrazně klesá a stoupá podle hojnosti dešťových srážek, žije velké množství žab. U přítoku do rybníku jsou pozůstatky kolomazné pece, která pochází zřejmě ze 17. století. Kousek za hájovnou roste památný dub, viz mystery cache Dub a douglaska u Senětické hájenky.

Od doporučeného místa k parkování (waypoint PA, streetview) vede pohodlná cesta k rozcestí u krmelce (waypoint C1). Lze ji bez problému zdolat na kole nebo s kočárkem. Na rozcestí odbočíte vlevo na místy rozježděnou lesní cestu, která vás odvede na malý palouček. Z něj už se vydáte přibližně za šipkou a posledních sto metrů budete kličkovat mezi stromy. Podle stavu vody v rybníčku muže být terén na březích rybníka vlhčí.

Další přístupová trasa vede od silnice z údolíčka severně od parkoviště u Senětické hájovny. Rozhodně se jedná o kratší cestu, ale území pod hrází má charakter mokřadu a je těžké najít suchou cestu.

English

A small Senetice pond is located near forester's lodge in the woods between Kladruby and Kostelec. Senetice was the name of a medieval village belonging to the property of ancient benedictine monastery at Kladruby, which lay around the pond. Senetice disappeared during the Hussite Wars like many other villages in Bohemia.

The pond has fluctuating water level and lots of frogs. Near the pond inflow are the remains of furnace for axle grease producing, which probably comes from the 17th century. Close to forester's lodge is memorable pedunculate oak, see mystery cache Dub a douglaska u Seneticke hajenky.

Crossroad at waypoint C1 is easily accessible by bicycle or with baby-coach. Further way leads on rutted forest path and the last one hundred meters are in the wood without exact path.

Deutsch

Es befindet sich ein kleiner Teich in Senetices Wald zwischen Kladruby a Kostelec, nicht so weit von Senetices Hegerhaus. Das mittelalterliche Dorf, das zum Kloster in Kladruby gehörte, nannte man Senetice, das in der Umgebung von vielen Teichen lag. Das Dorf ist wie viele andere Dörfer in der Zeit der Husitenkämpfe zerstört worden. Vom Dorf blieb wahrscheinlich nur das Vorwerk, das vom Kloster wiederholt verpfändet wurde, aber zur Zeit gibt es keine Überreste.

Im Teich, dessen Spiegel kräftig sinkt und nach dem Regen steigt, leben viele Frösche. Beim Teichzufluss gibt es Überreste eines Wagenschmiereofens, der wahrscheinlich aus dem 17. Jh. stammt. Ein Stück weiter entfernt vom Hegerhaus wächst eine denkwürdige Eiche.

Der Scheideweg KRMEL ist bequem zugänglich nicht nur mit dem Rad, sondern auch mit dem Kinderwagen, weiter führt ein streckenweise zerfahrener Waldweg und die letzten hundert Meter ist es notwendig durch Bäume zu gehen. Je nach Wasserspiegelhöhe kann das Terrain in der Nähe des Teiches nass sein.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA