Dub a douglaska u Senětické hájenky tradiční cache – GC1HFCX

CS: Památný dub a statná douglaska.
EN: Memorable protected oak and portly Douglas-fir.
DE: Denkwürdige Eiche und enorm Douglasie.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Česky

Významné stromy
Dub

Dub u Senětické hájenky je památný strom rostoucí nedaleko silnice č. II/193 mezi KladrubyZhoří. Více než dvěstěpadesátiletý dub letní (Quercus robur) roste vedle lovecké chaty (bývalé hájenky Senětice) v nadmořské výšce 488 m.

Kmen s mechem porostlou patou se větví ve 4 metrech na dvě hlavní větve. Obvod kmene měří 485 cm (měření 2005) a koruna stromu dosahuje do výšky 25 m (měření 1980). Dub je chráněn od roku 1981 pro svůj vzrůst.

Přibližně 30 m jižně od dubu roste při lesní cestě statná douglaska (Pseudotsuga menziesii), významný strom Lesů České republiky. Přibližně 125 let starý strom dosahuje výšky 40 metrů při obvodu kmene přesahujícím 3 metry.

Abyste našli cache, musíte zodpovědět několik otázek a získat tak zbývající složky souřadnic.

N 49° 41.ABC  E 012° 59.DEF

Dub na jaře

V Čechách se vyskytuje kromě dubu letního i dub zimní. Dub letní má oproti zimnímu:
a) kratší stopku číšky žaludu (A=1)
b) delší stopku číšky žaludu (A=2)
c) obvykle méně rozvětvenou korunu (A=3)

Dubu letnímu se také jinak česky říká:
a) drnák (B=9)
b) šipák (B=7)
c) křemelák (B=5)

Plod dubu, žalud, je z botanického pohledu:
a) nažka (C=0)
b) oříšek (C=4)
c) šešule (C=9)

Za nejstarší exemplář douglasky v České republice je označována:
a) Douglaska v Újezdci (D=8)
b) Černínova douglaska v Americké zahradě u Chudenic (D=9)
c) Douglaska v Rýmařově (D=7)

Douglaska je pojmenována podle:
a) James Douglas, skotsko-kanadský guvernér kolonie ostrova Vancouver (E=2)
b) Douglas, okres v Oregonu, USA (E=5)
c) David Douglas, skotský botanik (E=7)

Jaká z vesnic je od stromů nejdále:
a) Milevo (F=0)
b) Lochousice (F=2)
c) Lšelín (F=8)

Kůra douglasky

V okolí lze najít několik dalších památných stromů – u kláštera v Kladrubech rostou nejmohutnější duby Tachovska, u Kostelce je celá Alfrédovská alej.

English

Kmen douglasky

To find this cache you have to answer several questions and complete cache location.

N 49° 41.ABC  E 012° 59.DEF

In Czech Republic are common two oak species: Pedunculate Oak and Sessile Oak. When Pedunculate Oak is compared to Sessile Oak, it has:
a) shorter a peduncle of acorn cupule (A=1)
b) longer a peduncle of acorn cupule (A=2)
c) usually less branched treetop (A=3)

Pedunculate Oak is also called:
a) Durmast Oak (B=9)
b) Pubescent Oak (B=7)
c) English Oak (B=5)

Which mammals do not consume acorns?
a) horses (C=0)
b) squirrels (C=4)
c) pigs (C=9)

Kmen douglasky

The oldest Douglas-fir in Czech Republic is:
a) Douglas-fir at Újezdec (D=8)
b) Czernin's Douglas-fir at The American Garden (D=9)
c) Douglas-fir at Rýmařov (D=7)

Douglas-fir is named after:
a) James Douglas, Scottish-Canadian governor of the colony of Vancouver Island (E=2)
b) Douglas County, Oregon, USA (E=5)
c) David Douglas, the Scottish botanist (E=7)

What is the most remote village from trees:
a) Milevo (F=0)
b) Lochousice (F=2)
c) Lšelín (F=8)

Zpět na listing na Geocaching.com / Back to cache page on Geocaching.com