Vrch Vinice tradiční cache – GC1J2W6

CS: Vrch Vinice nabízí výhledy na Úvaly, Polabí a při příznivém počasí i mnohem dále.
EN: Vinice Hill offers views on the town Úvaly and region Polabí. With kindly weather you will be able to see Czech Central Mountains and Ještěd.

Vrch Vinice se rozkládá na severovýchodním okraji středočeského města Úvaly a je nejvyšším místem na jeho území. Těleso vrchu stojí v cestě říčce Výmole, která k němu přitéká městem od jihozápadu. U paty vrchu Výmola zcela mění směr, stáčí se k severozápadu a vrch obtéká ze západu. Eroze způsobená Výmolou může za příkré svahy na jižní straně přilehlé k městu, které jsou ve zřetelném protikladu k pozvolně klesajícím polím na severovýchodní straně.

Hora má zajímavé geologické složení: hřeben táhnoucí se od silnice k rozhledně je tvořen ordovickým silicitem a jílovitou břidlicí. K jihu přivrácené svahy jsou tvořeny podobně starými pískovci a slepenci se staršími prahorními drobami. Podkladem severních svahů je břidlice, níže pak pískovec a nad Výmolou jílovité břidlice, vše pocházející z prvohorního ordoviku.

Vrch dostal svůj název podle vinohradu, který se kdysi rozkládal na jeho jižním svahu, pravděpodobně od dob středověké slávy českého vinařství. Ač dnes není po vinici ani památky, město Úvaly stále tvoří východní hranici Pražské vinařské oblasti.

Výhledy

Výhled z vrcholu na sever (větší rozlišení – 1,7 MB)
Výhled na sever z ptačí perspektivy

Ze samého vrcholu je pěkný výhled na severní stranu – uvidíte celé Polabí, za nímž zprava vystupuje dvojvrchol Bezdězu, Ralsko, Klíč, Vlhošť, Sedlo, Říp, Pannu, Varhošť, Deblík, Lovoš a Milešovka. Za velmi jasného počasí uvidíte vpravo vystupovat Krkonoše a více vlevo liberecký Ještěd. Chcete-li získat trochu ptačí perspektivy, zapátrejte po posedu umístěném na akátu u okraje pole, ale nezapomeňte na opatrnost. Od roku 2013 stojí na západním svahu věž telekomunikačního operátora, která měla sloužit jako rozhledna, ale dosud je pro neshody oficiálně uzavřená. Z jejího ochozu je krásný, pochopitelně kruhový rozhled.

Výhled od cesty na jihovýchod (větší rozlišení – 2,7 MB)

Výhledu na jih a jihozápad brání Masarykův háj a starý neudržovaný třešňový sad. Našli jsme několik míst, odkud jsou dílčí výhledy – máte-li čas a chcete se na Vinici trochu zdržet, dojděte si na několik připravených waypointů. Z vrcholu uvidíte na jihu především úvalskou čtvrť Slovany a za ní okolní vesnice, mezi nimi vystupuje jako dominanta Hradešín. Více vpravo, jihozápadně uvidíte nejblíže střed Úval, dále vpravo Radlická čtvrť, o něco více vpravo a něco blíže pak čtvrť Homolku.

Krabička

Keš jsme zakládali především proto, abychom nabídli místo s dalekým výhledem, byť je v širším okolí Úval několik dalších. Není-li příznivé počasí umožňující dohlédnout desítky kilometrů, počítejte jen s procházkou na opuštěné místo za městem, nic víc než výhled na Vinici k vidění není. Ba co hůře, Vinice nepatřila mezi příliš udržovaná místa Úval a zjevně někomu sloužila jako skládka odpadu, v posledních letech se však situace zlepšila. Ke keši můžete vyrazit například ze středu města příkrým svahem nebo pozvolnou cestou od silnice na Tlustovousy.

A poslední maličkost: keš prosíme pečlivě zamaskujte, na předešlých místech už byla odcizena.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA