Kaple sv. Antonína v Nezdicích tradiční cache GC1KYM5

CS: Miniaturní cache u návesní kaple sv. Antonína v Nezdicích.
EN: Micro cache of Saint Anthony chapel in Nezdice

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Kaple

První písemná zmínka o vsi je z roku 1396, ale je pravděpodobné, že ves je staršího založení. Nezdice ležely na samém kraji oblasti úrodnosti, nad vsí se už zvedaly svahy Ždánova. Kraj byl chudý a tak vesnice pravděpodobně získala své jméno podle nezděných dřevěných stavení.

Kaple zasvěcená Panně Marii byla postavena na okraji svažité nezdické návsi v roce 1898. Později bylo změněno její zasvěcení k sv. Antonínovi, ale důvod změny už není znám. Původní zasvěcení snad připomíná nápis nad dveřmi "Oroduj za nás svatá Boží Rodičko".

Před kaplí stojí dva kříže, jeden k ní byl přesunut od čp. 12 u Robojc. Po stranách průčelí kaple rostly dvě lípy, ale ta vpravo byla v 80. letech 20. století pokácena.

Ve zvoničce kaple je zavěšen zvon z roku 1728 važící přibližně 15 kg. Je na něm latinský nápis "Donati et Alberti Martirum Fussa Clatae Anno Domini 1728" a ozdoben je dvojicí plaket biskupů. 9. dubna 1942 byl zvon na rozkaz německých okupačních orgánů sejmut a odevzdán. Měl být – jako řada dalších – rozlit a použit pro výrobu zbraní. Zvon však měl štěstí a v roce 1945 byl navrácen zpět a opět zavěšen do zvoničky. Pamětníci vzpomínají na každodenní zvonění ráno, v poledne a večer, které zajišťoval starý pan Trčka z Podolí čp. 62. Chodíval prý v dřevácích a s mohutným knírem. Dříve se konávaly v měsíci květnu každodenní májové pobožnosti, které vedla paní Krejsová z čp. 153.

Krabička

Cache je černá krabička od bonbonu Tic Tac, která obsahuje notýsek, tužku a ořezávátko. Při vyzvedávání buďte ostražití, přímo naproti kapli je samoobsluha. Pokud jste z města a jste zvyklí na supermarkety či hypermarkety, zajděte se do samoobsluhy také kouknout, je to úplně jiný svět.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA