Střela pod Příkopy tradiční cache GC1P27E

CS: Visutá vyhlídka do údolí Střely na území slovanského hradiště.
EN: Viewpoint to Strela river valley on the territory of a Slavic settlement.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

V úseku od Dolního Hradiště k soutoku s Kralovickým potokem je levý břeh Střely lemován strmými skalními srázy. Na skále nejbližší samotnému soutoku jsme našli místečko s krásnou vyhlídkou z přirozeného skalního balkónku. Vyhlídka nenabídne pohled na horizont desítky kilometrů vzdálený, přeci jen budete stále v sevřeném údolí Střely, ale výhled na řeku z ptačí perspektivy není marný.

Výhled do údolí

Hradiště

Skála s vyhlídkou při pohledu od řeky

V názvu kešky se objevuje slovo příkopy. Jde o místní název příslušící poli, které se táhne na východ od Dolního Hradiště (severozápadně od místa kešky). Poněkud zvláštní název pro pole je však přesným odrazem historie místa, které bylo původně pravěkým hradištěm.

Hradiště mělo trojúhelníkový půdorys o rozloze 5,5 ha odpovídající jazykovitě vybíhající ostrožně mezi údolím Kralovického potoka a Střely. Vzniklo v pozdní době halštatské, opětovně bylo osídleno v době laténské a nakonec jej využili i Slované ve střední době hradištní, tj. na přelomu 9. a 10. století.

Ze severu, východu a jihu bylo chráněno strmými svahy a srázy, ochranou na straně západní byly tři příčné valy a příkopy, jejichž linie lze najít i dnes. Vnější a střední val jsou zničené orbou a lze je rozpoznat jen jako širokou terénní vlnu. Zbytek vnitřního valu, který byl nejmohutnější, se dochoval, ale pokračující zemědělské využití i tento val časem přemění v pouhou vlnu. Součástí hradiště byl také skalnatý výběžek na východě, který byl od hradiště oddělen roklí. Na jeho ploše je umístěna keš. Druhou oddělenou částí hradiště je na severu terasa, která pozvolna klesá směrem ke Kralovickému potoku.

Areál hradiště je archeologickou kulturní památkou. Pokud si myslíte, že vesnice Dolní Hradiště získalo název jen podle tohoto hradiště, vězte, že nad soutokem Střely s Čečínským potokem proti proudu řeky bývalo ještě starší hradiště v pozdní době bronzové.

Kudy ke krabičce

Zamrzlá Střela

Pojedete-li ke Střele autem, je nejlepší zaparkovat mezi mosty přes Střelu a Bertinský potok (Dolec) na waypointu PA. Odtud se vydáte přes most a dále po silnici, přičemž na waypointu OS odbočíte a napojíte se na zelenou turistickou značku vedoucí na Dolní Hradiště, resp. na cyklistickou stezku Baroko III. Po cestě dojdete až k soutoku, kde přejdete po lávce a budete pokračovat až na waypoint T1. Ten je podstatný pro pěší i cyklisty, neboť zde začíná nenápadná stezka vedoucí různým trním až nahoru. Pro cyklisty poznamenáváme, že kolo nahoru neprojde ani na rameni. Pro rodiče s dětmi uvádíme, že nahoru i dolů došlo pětileté dítě samo, dvouleté bylo potřeba vynést. Horolezečtí nezmaři mohou na vlastní nebezpečí zkusit výstup přímo od řeky, ale pozor na chráněné druhy rostlin rostoucí na skalách.

Samotná krabička je pohodlně dostupná snad i pro osoby se závratí, neboť pro její vyzvednutí není potřeba nikam sestupovat či se naklánět, je na horní plošině minimálně metr od okraje. Neposedné a neposlušné děti doporučujeme držet alespoň za ruku.

Zpět na listing na Geocaching.com / Back to cache page on Geocaching.com