Háj nad soutokem tradiční cache GC1P27K

CS: Je to malá vyhlídka nad soutokem Střely s Berounkou v polesí Háj.
EN: The view point above the confluence of Strela and Berounka rivers.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Nad místem, kde se potkávají vody Střely a Berounky (Mže) stejně jako jejich hluboká údolí se zakleslými meandry, je na kozojedské straně les zvaný Háj. Les je také zván jako farský, neb patřil římsko-katolické církvi, ale dnes je ve vlastnictví státu. Kdysi vedla od Kozojed přímo k polesí tzv. Hájovská cesta, ale po zcelování polí byla rozorána.

S nadsázkou by bylo možné o celém polesí Háj mluvit jako o poloostrově, neb jej z mnoha stran obtéká voda. Řeka Berounka se po věky zařezává do svého levého břehu a vytváří na jihovýchodní hranici polesí strmou skalnatou stráň. Její malý bezejmenný přítok napájený především vodou z polí se na severovýchodě prořezává roklí. Není však tak hluboká jako Borecká jáma na západě, jejíž potůček ústí do Střely kousek pod Piplovým Mlýnem. A konečně jižní okraje polesí padají do kaňonovitého údolí Střely od Borecké jámy až po soutok.

U ústí říčky Střely - pohled z vyhlídky
foto: Jaroslav Hapala (bojar)

Skalnatá stráň nad Berounkou nabízí skromnou vyhlídku na úsek Berounky obtékající protější Liblín. Možná jde o vyhlídku na tři jiné vyhlídky, neb je odtud vidět jedna z nejúchvatnějších vyhlídek na Starou řeku a to vysoká Havlova skála, dále hůře přístupná ostrožna nad samotným soutokem řek a snad i vyhlídka nad Liblínským Mlýnem. V popředí je nejvýraznějším objektem liblínský hřbitov, vpravo u břehu v pozadí se pak skrývá tábořiště Kozelka. Vlevo vykukuje jen trochu Liblín, orientovaný k severu.

Kudy ke krabičce

Jistá cesta vede z míst, kde silnice II/231 mezi Borkem a Kozojedy překonává začátek Borecké jámy (waypoint PA). Na přilehlé loučce lze zaparkovat, cesta vás povede přímo podél lesa. Až dojdete do rohu polí, ponořte se po cestě do lesa. Některé cesty nejsou nijak výrazně udržované, jiné nejsou pod borůvčím téměř rozeznatelné. Pokuste se kousek od kraje lesa vydat po zarostlé cestě vlevo, ve směru na východ. Vyhnete se tak pasekám i hustým mladým porostům. Cesta vás přivede na další rozcestí, kde se vydejte vpravo a postupně přímo za šipkou ke krabičce.

Druhou cestu jsme nezkoušeli a jen ji odhadujeme. Přibližně na waypointu T1 ústí žlab vedoucí v jižním svahu polesí, který v horní části vypadá schůdně. Je-li přístupný i na úrovni řeky, pak jde o schůdnou cestu pro vodáky.


Zpět na listing na Geocaching.com / Back to cache page on Geocaching.com