Olešenský potok tradiční cache – GC1PB3E

CS: Údolí potoka s malým vodopádem a kaskádami.
EN: Small waterfall and cascades on Olesensky stream

Olešenský potok pramení jihovýchodně od vsi Olešná v nadmořské výšce okolo 420 metrů. Zprvu teče na okraji lesa v mělkém údolíčku k severozápadu směrem k okraji vsi, před kterou se potok stáčí k západu. Převážnou část povodí potoka nad Olešnou pokrývají svažitá pole. Jejich sklon a nesprávné obhospodařování bylo při přívalových deštích příčinou bleskových povodní, které opakovaně trápily Olešnou. Pro ochranu vesnice bylo v roce 2013 koryto potoka nad vsí upraveno a byla vybudována retenční přehrážka s objemem 200 m3. V samotné vesnici protéká potok v železobetonovém potrubí pod silnicí; při výstavbě vtokového objektu zanikl rybníček velikosti zahradního bazénku.

Za Olešnou potok pokračuje k západu. Obklopen stromy se pomalu noří do zalesněného údolí se stále strmějšími stěnami. Na obou svazích údolí vedou lesní cesty, které činí hluboké údolí přístupným. V druhé polovině údolí se potok stáčí k severozápadu a přes několik kaskád dotéká na kraj chatové osady u Berounky. Zde 2,5 km dlouhý potok ústí zprava do Berounky přibližně na jejím 110. řkm v nadmořské výšce okolo 270 metrů. Potok v celé své délce protéká územím přírodního parku Horní Berounka.

Na místě, kde se končí chatová osada a začíná údolí, skáče voda potůčku přes několik schůdků skály podloží:

Kaskády

Hlouběji v údolí je drobný vodopád, nedaleko kterého jsme kdysi umístili cache:

Vodopádek

Neočekávejte žádný Pančavský vodopád či Bílou strž, spíše jen příjemné zpestření vycházky či důvod při plavbě na chvíli zakotvit a projít se po břehu.

Doslov: V roce 2009, kdy jsme připravovali keše v Němčovicích a Olešné, bylo údolí malebným zastrčeným koutem. Ve stínů stromů jste tu narazili na pomalu lezoucího mloka a mohli nakukovat do koryta divoce skákajícího potoka. V létě 2013 se Rokycanskem prohnala vichřice, která smetla smrkový les nad keškou. Kouzlo místa na čas vyhaslo, okraje cesty jsou zanesené větvemi. Keš jsme přesunuli hlouběji do údolí, kde vítr neřádil. Jste-li zvyklí na chůzi v libovolném terénu, doporučujeme se vracet po dně údolí, podél potoka, neboť koryto je na několika místech pěkně modelované.

Kudy ke krabičce

Pojedete-li k cache autem, zastavte u kontejnerů v zátočině před zákazem vjezdu (waypoint P1). Pak se můžete vydat po silničce k ústí Olešenského potoka (waypoint T1), která je zároveň červenou turistickou trasou 0202. Poblíž ústí potoka by se snad našlo místo i pro zakotvení vodáků plujících po řece.

Na konci chatové osady je možné se pokochat potokem tekoucím po skále (waypoint R1), po pravé straně pak do svahu stoupá lesní cesta vedoucí podél potoka. Hned za osadou je na cestě závora, která bude určitě komplikací pro kočárky a kola, ale pak už by neměl být problém ke krabičce dojít. Od místa původního uložení cache je na malý vodopád vidět, sestup k němu však nedoporučujeme pro příkrý terén, který by náporem kačerů trpěl. Budete-li po cestě podél potoka pokračovat, dorazíte až na místo, kde přes potok vedl mostík.

Němčovice & Olešná – Užij si český venkov

Cache Olešenský potok je součástí série Němčovice & Olešná – Užij si český venkov. V cache naleznete číslo E, které je užitečné pro získání bonusové cache Němčovice a Olešná (bonus). Nezapomeňte si vzít geovizitku či si hodnotu čísla opsat z identifikace cache.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA