Třiďte odpad! / Waste sorting tradiční cache – GC1PB3H

CS: Jednoduchá mysterka o odpadu a jeho třídění.
EN: Easy mystery cache about waste and its sorting.
Nature and trash cans in the US...

Na výchozích souřadnicích cache nenajdete, ale můžete na ně odvézt svůj odpad.

Hledáte a schováváte cache, jste tedy geocachery. Ale je to těžké – velká část naší země je smetiště. Hledáte krabičku a kromě ní nacházíte vše možné, co na dané místo vůbec nepatří. Hledáte naopak místo, na které byste krabičku umístili, a opět nacházíte odpadky. Na místě samotném, v jeho okolí i na cestě k němu. Odpadky tedy uklidíte a cache spokojeně umístíte. A odpadky? Časem přijdou zase zpátky, nové. Dozvíte se o tom z logů, že místo je pěkné, ale okolí by chtělo uklidit. Hrajeme si na špinavém hřišti...

Pojďme si tedy o odpadech trochu popovídat.

Vše je odpad

Pokud vynecháme průmysl, zemědělství atd. a budeme si povídat o odpadech domácností, je vznik odpadů jednoduchý. Odpad vzniká před použití výrobků, při jejich použití a nakonec i po jejich použití či jejich dožití. Téměř vše, s čím zacházíte, se dříve nebo později stane odpadem. A je toho hodně.

Calgary NW Landfill - 3

Každý z nás vyprodukuje ročně okolo 150 až 250 kg odpadů. Desetimiliónová Česká republika se tak musí ročně vypořádat s přibližně 2 milióny tun odpadu. Je to opravdu velká hromada a to mluvíme jen o domácnostech. Zatím jsme vymysleli jen tři způsoby, jak se odpadu zbavit:

  • složit jej na hromadu hezky někam stranou jako dárek pro příští generace
  • spálit jej ve spalovně a obohatit tak rozmanitost atmosféry
  • vrátit část odpadu zpět jako surovinu pro další kolo zpracování

O nevhodnosti skládek a spalování není potřeba diskutovat, jedno zabírá místo, druhé zatěžuje vzduch. Třetí způsob nás ale vlastně také odpadu nezbavuje, jen na nějaký odložíme nutnost přemýšlet, jestli jej nakonec někde složíme či spálíme.

Jak hromadu zmenšit

Landfill Trash Sculpture Front

Chceme-li se části naší dvoumetrákové hromady odpadků zbavit, musíme vytřídit složky, které lze znovu použít jako surovinu. Můžeme tak získat přibližně 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla, čímž zredukujeme haldu přibližně o třetinu. Dalších přibližně 40 % tvoří bioodpad, který lze také vytřídit.

Velkou hromadu jsme rozdělili na několik menších, ale co s nimi? Papír, plasty a  sklo jsou dnes díky barevným kontejnerům samozřejmostí. Někde je možné odděleně sbírat nápojové kartony, jinde je možné přidat do papíru. Objevují se speciální popelnice na bioodpad a nebo – máte-li tu možnost – můžete bioodpad kompostovat a získat tak kvalitní hnojivo pro svou zahradu.

Kromě recyklace je další možností zmenšení hromady snížení spotřeby. Už při nákupu se můžete rozhodovat podle použitého materiálu, objemnosti obalu, možnosti obal dále použít či jej recyklovat. Zároveň je vhodné používat věci opakovaně, tj. vyhýbat se zboží na jedno použití.

Co se děje s hmotou v barevných nádobách?

Jak už jsme si řekli, umístěním vytříděného odpadu do specializovaných nádob vzniká surovina – recyklát. S ním už lze podnikat, tj. za jeho svoz, případné dotřídění a přípravu na další zpracování si nechat zaplatit od zpracovatelů recyklátu. Ti z takové suroviny vytvoří výrobek, vy spotřebitelé si jej koupíte a zase bohužel změníte na odpad. Vaše třídění odpadu tak není jen ekologickou, sebezáchovnou činností, ale také činností ekonomickou. Obě tyto složky jsou nezbytné pro to, aby hromady vašeho odpadu zmizely bez zbytečně velkých zásahů do vaší peněženky.

A kam patří žárovka?

Trash

Přestože je klasická žárovka složená především ze skla a nějakého kovu, nelze ji hodit do kontejneru se sklem, nebudou jí chtít ani ve sběrném dvoře do kovů a neuspějete ani s tvrzením, že jde o elektrospotřebič. Žárovka má skončit v běžné popelnici na směsný odpad.

Na příkladu žárovky je zřejmé, že na třídění odpadů nestačí jen pouhá intuice. Pro jistotu si zopakujeme, co patří do jednotlivých barevných nádob, do sběrného dvora či co lze kompostovat.

Barevné nádoby

Trash can line

Žluté nádoby – plasty: sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Modré nádoby – papír: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), obálky s okénkem.

Zelené nádoby – sklo: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy a tabulové sklo.

Bílé nádoby – bílé sklo: je-li u vás bílé sklo tříděno zvlášť, použijte pro čiré sklo tyto nádoby, jinak volte nádoby zelené na barevné sko. Pozor na tabulové sklo, které bez ohledu na barvu také patří do zelených nádob.

Oranžové nádoby: nápojové kartony, tj. obaly jako TetraPack. Není-li oranžová nádoba k dispozici, je možné použít modré nádoby.

Domácí kompostování

Odpad z kuchyní a přípravy jídel rostlinné povahy, listy a nať ze zeleniny, slupky citrusových plodů, banánové slupky, jádřince, pecky z ovoce, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky pečiva a obilovin, kávová sedlina (i s filtrem), čajové sáčky (podle poznámky křovíčka sáčky vydrží v kompostu i několik let a vhodné ke kompostaci nejsou tedy vůbec), odpady ze zahrady (tráva, listí, plevel), podrcené (posekané) větve, hnůj z chovu domácích zvířat, slepičí trus, hobliny, piliny, kůra, popel ze dřeva.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Němčovice

Ve všech sběrných dvorech přijmou sklo, plasty a papír. Je v nich ale možné zanechat i další odpady.

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, monitory, mikrovlnné trouby, pračky, ledničky apod.

Nebezpečný odpad: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje, barvy a nádoby jimi znečištěné atd.

Objemné odpady: takové odpady, které se nevejdou do popelnice – např. starý nábytek, linolea, koberce, umyvadla, záchodové mísy, novodurové trubky, kuchyňské linky, sporáky, drobný stavební odpad (cihly, beton, suť), autosklo, drátěné sklo, zrcadla, kmeny a větší větve atd.

Popelnice

Pražské popelnice

Zbytky jídel živočišné povahy (maso, kůže, kosti), uhynulá domácí zvířata, trus a podestýlky masožravých zvířat (psi, kočky), znečištěné - mastné obaly od potravin, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, textil, keramika, porcelán, žárovky, popel, použité plenky a hygienické potřeby. A vše další, co se nepovedlo roztřídit.

Sběrný dvůr odpadů Němčovice

Obec Němčovice patří mezi nejmenší obce v Plzeňském kraji, přesto dokázala přijít s projektem sběrného dvora a dotáhnout jej do úspěšné realizace. Náklady na vybudování dvora na předchozím dočasném místě pro ukládání odpadů dosáhly 6,1 miliónu korun, převážnou část poskytla Evropská unie. Stavba dvora o rozloze 2000 metrů čtverečních byla dokončena za 4 měsíce a veřejnosti slouží od února 2010. Sběrný dvůr je určen nejen obyvatelům Němčovic, ale všem obyvatelům mikroregionu Radnicko.

Kudy ke krabičce

Krabičku naleznete na souřadnicích:

N (Bavlna-Korek+FE)° (ALU+PS+PP).(Olovo)(PVC)(PET)
E (PP+PS+HDPE)° (ALU-PS-PET).(Lithiová-NiCD baterie)(NiMH baterie+FE)

Součet všech číslic souřadnic je 51. Také si můžete ověrit výsledné souřadnice on-line. Ke keši lze dojet na kole, čtyřkolce, motorce či s kočárkem nebo koněm.

Němčovice & Olešná – Užij si český venkov

Cache Třiďte odpad! je součástí série Němčovice & Olešná – Užij si český venkov. V cache naleznete číslo H, které je užitečné pro získání bonusové cache Němčovice a Olešná (bonus). Nezapomeňte si vzít geovizitku či si hodnotu čísla opsat z identifikace cache.

English

Cache is not hidden on starting coordinates, you have to go on these:

N (Cotton-Cork+FE)° (ALU+PS+PP).(Lead)(PVC)(PET)
E (PP+PS+HDPE)° (ALU-PS-PET).(Lithium-NiCD battery)(NiMH battery+FE)

Sum of all numbers of coordinates is 51. You could verify coordinates on-line too.

Cache Waste sorting is part of serie Němčovice & Olešná – Enjoy Czech Country-side. Don't forget to get number H for bonus cache Němčovice and Olešná.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA