Mukařovský les mystery cache – GC1RWP0

CS: Malá pozvánka na procházku do smíšeného lesa u Mukařova.
EN: Small invitation on a walk into the mixed forest near village Mukarov.

Kudy ke krabičce / Cache

Cache je umístěna na souřadnicích N 50° AA.AAA  E 14° BB.BBB. Souřadnice si můžete ověřit kontrolním součtem všech číslic, který je rovný číslu 30. Na výchozích souřadnicích je možné zaparkovat automobil (streetview), ale prosím tak, aby se dalo případně projet na lesní cestu.

Cache is located on coordinates N 50° AA.AAA  E 14° BB.BBB. You could verify coordinates – sum of all numbers is 30.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA