Bonětický rybník tradiční cache – GC1VKQ6

CS: Jeden z největších rybníků Plzeňského kraje, ráj letních hrátek.
EN: One of the largest lakes of the Pilsen region, a paradise for the summer games.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Říčka Úhlavka napájí hned několik rybníků, ale podle tvrzení prof. Jana Kumpery v knize Rybníky Plzeňského kraje, aneb, Putování za rybniční vůní je mezi nimi Bonětický rybník tím nejkrásnějším.

Severní břeh

Historie tzv. Bonětického rybníka, správně pojmenovaného Dlouhý rybník, je příznačně dlouhá. Poprvé je připomínán už v roce 1547 pod názvem Grossteich, tj. Velký rybník. Všechny zmíněné názvy se na rybník dobře hodí: hráze rybníka se nacházejí přibližně 500 metrů západně od starobylé vsi Bonětice. Tvar vodní plochy je protáhlý zhruba v ose východ-západ s několika zálivy, přičemž rybník dosahuje délky 2 kilometrů. Jeho délka obzvláště vyniká při srovnání s obvyklou šířkou 150–170 metrů, přičemž v nejužším místě nedaleko hráze je rybník široký snad jen 50 metrů. V nejširším místě u severního zálivu jsou břehy od sebe vzdáleny 350 metrů. Konečně poslední název rybníka vyzdvihuje jeho velikost oprávněné, vždyť vodní plocha má rozlohu 30 ha. Bonětický rybník se tak řadí na 3. místo v okrese Tachov a na 14. místo v celém Plzeňském kraji.

Obr na břehu

Úhlavka je hlavním zdrojem vody v rybníku, řadí jej mezi průtočné rybníky, ale není jediným přítokem. Sama ústí do západního zálivu, necelý kilometr východně od Stráže. Do sousedního jihozápadního zálivu přitéká od osady Valcha Čaňkovský potok přinášející vody také ze známého Sycheráku. Uprostřed délky rybníka jsou dva severní zálivy, do kterých ústí dvě menší bezejmenné vodoteče. První potůček obtéká vrch Doubravku a na jeho dolní části jsou tři rybníčky mužských jmen: největší Alois těsně sousedící s Bonětickým rybníkem a malé lesní Vojtěch a Václav. Druhý potok přitéká od Boječnice a i v jeho povodí je trojice rybníků. Poslední záliv je na jihovýchodě u samé hráze, kde ústí potůček přitékající od jižně položeného Olešenského rybníka.

Bonětický rybník má dvojici hrází: větší severní hráz přehradila tok Úhlavky, jižní menší přehradila tok Olešenského potoka. Stavitelé rybníka pro hráze zvolili příhodnější místa, která ležela ještě nad soutokem obou zmíněných toků. Z malé ostrožny, která nad původním soutokem trochu vystupovala, se po zatopení stal v podstatě ostrov, neboť se spojily vzedmuté hladiny obou vodotečí. Jak terén pod hrázemi přesně vypadal, se nedozvíme, neb zasahuje do areálu rybích sádek společnosti Klatovské rybářství a.s.

Rybník je rybolovný, výměra rybářského revíru dosahuje 32 hektarů. Při hloubce do 3,5 metru a štěrkovitém či bahnitém dnu se v rybníku daří kaprům, línům a štikám. Nicméně rybáři, kterých je za pěkného počasí podél břehů požehnaně, si spíše stěžují, že v Bonětickém rybníku obvykle příliš ryb nechytí.

Břízy na konci rybníka

Druhou významnou funkcí rybníka je funkce rekreační. Kromě rybářů chodí k rybníku za plaváním lidé z celého okolí. V létě také ožívá letní dětský tábor na jihovýchodním břehu, bývalý pionýrský tábor plzeňské Škodovky. Velký rybník s možností plavby na pramicích, borovými lesy severní části přírodního parku Valcha či velkým žulovými balvany nabízí dětem skvělý prostor pro mnoho letních dobrodružství a řada tehdejších škodováckých dětí si na ně jistě vzpomene. Na levém severním břehu je druhý rekreační areál se samostatnými chatkami.

Kudy ke krabičce

Hřbety Lochnesek?

Keška vás zavede na jihozápadní konec rybníka, na jeho jižní břeh. Z vody se tu vynořují hřbety zkamenělých rybničních oblud, vzdálených příbuzných slavné Lochnesky. Břehy jsou v těchto místech posety žulovými balvany, nejzajímavější místo je označeno waypointem R1 (bohužel jde o místo her dětí na táboře a tudíž nevhodné pro umístění krabičky). Ke krabičce se můžete vydat po lesních cestách podél břehu od Bonětic. Svůj vůz v takovém případě ohleduplně odstavte na některém z vyznačených míst k zaparkování.

Ke kešce můžete vyrazit také od Stráže, dojet lze pravděpodobně až k mostíku přes Čaňkovský potok, ale místo na zastavení si musíte najít.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA