Vačina tradiční cache – GC1VKQ7

CS: Nenápadný vrch v blízkosti Sedmihoří s pěknými výhledy po českém západě.
EN: Noteless hill near the Seven Mountains with beautiful views across the West Bohemia.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Pokud jste prošli Sedmihořím a scházely vám široké výhledy nebo se bojíte vylézt na nedalekou rozhlednu Březinku pro závrať, pak je Vačina pro vás tím správným cílem.

Nenápadná Vačina
Při pohledu z Březinky Vačina splývá s vrcholy Sedmihoří

Vrch Vačina – neplést se svačinou – leží uprostřed trojúhelníku vesnic Strachovice, RacovVidice. Nejde o příliš výrazný kopec, přesto dosahuje do nadmořské výšky 587 metrů. Pro srovnání: nejvyšší vrchol Sedmihoří, Racovský vrch, je jen o 32 metrů vyšší. Právě s tímto vrcholem sedmihořského pně je Vačina spojena hřbetem, který neklesá pod 550 metrů. Hřbet je asi důvodem, proč je Vačina na turistickém rozcestníku označována jako západní výběžek Sedmihoří.

Louka pod Vačinou
Louka nad silnicí

Když pojedete po okresní silnici II/200 spojující BorHoršovským Týnem, uvidíte vlídnější tvář kopce: za alejí lemující silnice pozvolně stoupá louka, na ní za mezí navazuje pole končící u lesa. Lesík schovává království ostružin, které vás svou chutí potěší v září a popíchá po zbytek roku, a také samotný vrchol tvořený skalkou. Ta je předělem ve tvaru kopce: směrem na východ skalnatý svah prudce klesá a otevírá výhled na východ k Sedmihoří a na severovýchod ke Starému Sedlu. Když chvilku posedíte, možná zaslechnete krákání krkavců, možná zahlédnete jejich let nad loukami. Kdesi pod vámi také sbírá své první vody Racovský potok, pravostranný přítok Úhlavky.

Výhled z Vačiny na Chlum
Výhled z vrcholu Vačiny na Chlum

Výhledy na opačnou stranu, například na lesy přírodního parku Valcha, Přimdu a rozhlednu Březinku, se nabízí u lesíka na okraji pole (waypoint R1). K výhledu vás dovede cestička klesající dolů od turistického rozcestníku. Pokud by byl jasný den s krásnou viditelností a vy byste měli chuť ještě na jeden výhled, zajeďte si na Šumavskou vyhlídku (waypoint R2). Čeká vás výhled s dominantou Ostrého, dále Jezerní hory, Velkým Javorem a dalšími vrcholy.

Výhled z Vačiny na přírodní park Valcha a Přimdu

Pohledy do kraje nebyly v minulosti jedinou zajímavostí Vačiny, ale dnes jsou spíše neviditelné. Na jejím svahu u silnice léta rostl statný trnovník akát. Jeho kmen ve výčetní výšce dosahoval obvodu 383 centimetrů a tak byl od roku 1983 chráněn pro svou urostlost, věk a také dendrologickou hodnotu. Bohužel akát v roce 2000 uhynul a tak můžete hledat jen jeho pařez.

Druhou zajímavostí Vačiny jsou podzemní chodby. Pan Souček publikoval na detektorářském serveru článek Propojení tvrzí kolem Strachovic. V něm uvádí svou cestu k hypotéze o existenci podzemních chodeb propojující existující tvrz v Bernarticích s ostrohem na okraji Olešné, Vidice s Vačinou a dále Racovem, také místo uvažovaného rodového hradu pánů Strachovských ze Strachovic na kopci V Březince s chodbou mezi Vačinou a Vidicemi. Ač autor článku mluví o svém hledání s virgulí, jsou na jižních svazích Vačiny, kousek za Šumavskou vyhlídkou, dvě místa, kde se strop chodby z Vidic propadl pod dnešní těžkou technikou. První místo pod cestou je zasypané, druhé nad cestou by mělo být otevřené. Kousek nad druhým propadem se má chodba rozdělovat a mířit ke kopci V Březince. Nejste-li dobrodružné povahy, spokojte se s fotkami propadů a chodem v odkázaném článku, jinak můžete přiložit fotky vlastní.

Kudy ke krabičce

Výhled na sever

Auto pohodlně zastavíte např. na začátku polní cesty poblíž Šumavské vyhlídky. Pak budete muset jít po polní cestě, dokud nenarazíte na křížení s modrou turistickou značkou, která vás od jihu dovede na Vačinu. O něco horší parkování je na začátku další cesty (waypoint PA), ale přímo odtud vede modře značená turistická trasa č. 1450, která vás dovede do blízkosti kešky.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA