Dlouhá skála tradiční cache – GC1VKQ8

CS: Skalnatý hřbet třetí nejvyšší hory Českého lesa.
EN: Rocky Ridge of the third highest mountain of the Upper Palatinate Forest.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Polom před skalkou

Pramenné údolí Chladné Bystřice je sevřeno hradbou Čerchovského hřbetu táhnoucího se od Smrčí (935 m) přes Čerchov (1042 m) až po kótu Vysoká závora (907 m), která mu vytváří rozsáhlý amfiteatrální závěr. Mezi horami obklopujícími údolí nalezneme tři nejvyšší hory Haltravské vrchoviny i celého Českého lesa: kromě nejvyššího Čerchova jde o nevýraznou, leč tisícovou Skalku (1005 m) a právě Dlouhou skálu (969 m). Ve výčtu je záměrně vynechán vrchol Malý Čerchov (988 m), který ze považovat za samostatnou horu jen stěží.

Buky na hřebeni

Dlouhá skála je velmi krásnou skalní hradbou, která se táhne v úzkém pruhu v severojižním směru přes 200 metrů. Z geologického hlediska ji tvoří břidličnaté cordieriticko-biotitické migmatitické ruly. Tyto horniny, poměrně odolné zvětrávání, byly tvarovány vodou a mrazem, čímž vznikla bizarní skaliska i skalní stěny. Skalky – na počátku hřbetu schované nenápadně v borůvčí – postupně vystupují a stávají se výraznými osamělými skálami.

Turistická značka uprostřed divočiny

Svahy Dlouhé skály jsou porostlé smíšenými lesy, přesněji acidofilní bučinou (společenství Luzulo-Fagetum), na vrcholku hřbetu pak tato bučina ustupuje ve prospěch acidofilní třtinové smrkové bučině (společenství Calamagrostio villosae-Fagetum). Ano, jsou to přesně ty krásné lesy, kde se na jaře setkáte s jasnou zelenou rašících lístků buků, abyste je na podzim viděli v odstínech žluté, oranžové, červené i hnědé. Za zachování tak krásného lesa, který patří mezi nejcennější různověké porosty v okolí, vděčíme strmým kamenitým svahům Dlouhé skály. Obtížná dostupnost místa odrazovala od intenzivního lesnického hospodaření, které se omezilo jen na občasnou těžbu.

V minulosti přes Dlouhou skálu vedla po pěšině žlutě značená turistická trasa, která z některých míst nabízela výhled do kraje. V souvislosti s doceněním významu zdejších lesů a vyhlášením evropsky významné lokality Čerchovský les došlo k přeznačení této trasy na hlavní lesní cestu, zástupy pěších turistů proudících na Čerchov by byly příliš velkým rizikem.

Kudy ke krabičce

Skalky

Před návštěvou této cache zvažte, zda byste bod do statistiky nezískali snáze kdekoliv jinde. Rozhodnete-li se pro obdivování přírody Českého lesa právě na Dlouhé skále, chovejte se tak, jako byste byli na území přírodní rezervace. V maximální možné míře choďte pouze po pěšině původní turistické trasy a před každým došlápnutím přemýšlejte, zda po vás nezbude stopa.

Dlouhá skála je poměrně vzdálena od míst, na která lze zajet autem. Celá oblast Čerchova je však dostupná ze všech směrů po několika turistických cestách a cyklotrasách. Neuvádíme proto vhodná parkoviště ani doporučené trasy, jen waypoint T1 označuje místo, kde začíná původní pěšina turistické trasy.

Keš v žádném případě není vhodná k odlovu na kole, s kočárkem či na koni. Připomínáme, že ani k waypointu T1 nevede žádná cyklotrasa ani zpevněná cesta, po kterých jediných smí cyklisté v lese jezdit.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA