Chlum (OK/PL-059) SOTA cache tradiční cache – GC1VKQ9

CS: Druhá nejvyšší a nejmohutnější hora Sedmihoří s krásnými mrazovými sruby.
EN: The second highest and the bulkiest hill of the Seven Mountains with beautiful frost weathering.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Trojice vrcholů Chlumu od silnice do Mezholez
Trojice vrcholů Chlumu od silnice do Mezholez

Chlum je pravděpodobně nejvýraznějším kopcem Sedmihoří a samozřejmě patří mezi sedmero hlavních kopců, které daly pohoří jméno. Zcela zalesněný hřbet leží v severozápadní části vrchoviny, mezi nejvyšším Racovským vrchem a mnohem nižším kopcem Nad Myslivnou. Hřbet, jehož délka dosahuje 2 kilometrů, je protáhlý ve směru JZ–SV, přičemž svahy do Mezholezské kotliny jsou obvykle příkřejší než svahy vnější.

Tunel nedaleko kešky

Z hřbetu Chlumu vystupuje hned trojice vrcholů a jméno získal i nejzápadnější spočinek. Kóta 571,5 m nad turistickým rozcestím Pod Racovským vrchem je nepojmenovaná. Tento vrchol je mělkým sedlem spojen s Malým Chlumem, který dosahuje do nadmořské výšky 582 metrů. Výraznější sedlo odděluje Malý a Velký Chlum. Hlavní vrchol dosahuje nadmořské výšky 609,5 metrů a je druhým nejvyšším kopcem pohoří. Vnitřní kotlinu Sedmihoří i vnější okolí převyšuje o zhruba 140 metrů. Protáhlý výběžek hřbetu na severovýchodě v nadmořské výšce přibližně 530 metrů získal jméno Ovčí vrch, byť jde jen o spočinek na svahu Chlumu.

Pravěké centrum

Mrazový srub na Chlumu

Na Velkém a Malém Chlumu se rozkládalo pravěké výšinné hradiště a sídliště. Podle průzkumů je pravděpodobné, že mělo dvoudílnou dispozici: na Velkém Chlumu byla akropole, jehož opevnění, na severovýchodě dokonce zdvojené, se lépe zachovalo, na Malém Chlumu a v sedle mezi oběma vrcholy pak bylo předhradí s méně rozpoznatelným opevněním. Opevnění celkově vymezuje plochu mezi 10–12 ha, což z něj činí čtvrtou největší lokalitu v západních Čechách. Tak rozsáhlé hradiště je však v příslušném civilizačním horizontu naprosto nezvyklé.

Trojice vrcholů Chlumu při pohledu přes Strachovice
Hřeben Chlumu z pastvin nad Strachovicemi

Datace hradiště je možná jen prostřednictvím archeologického průzkumu a určení nalezených artefaktů. Při průzkumech v letech 1985–1987 bylo nalezeno přes 7 tisíc keramických úlomků. Jejich naprostá většina náležela dle způsobu zdobení do období starých mohylových kultur, přičemž styl výzdoby odpovídá nálezům z 13 km vzdáleného výšinného hradiště na Černém vrchu u Svržna. Dvacetina nálezů byla přiřazena k nynické skupině pozdní doby bronzové a pozdně halštatského období. Stopy po mladších kulturách byly nalezeny výhradně na vrcholu Velkého Chlumu, akropoli hradiště a patrně jsou stopami po jejím novějším opevnění. V sondě provedené na území akropole byly nalezeny také stopy staroslovanské osídlení.

Skalka na svahu

Archeologové se také zamysleli nad tím, co zde lidé vlastně dělali. Velké převýšení, strmé svahy, špatná dostupnost vody a extrémní klimatické podmínky (až 160 dní za rok, kdy teplota klesá pod bod mrazu) nedovolují uvažovat o zemědělské obživě obyvatel hradiště a sídliště. Co bylo důvodem pro život právě zde? Mohlo jím být naleziště cínovce (kasiteritu) v potocích Mezholezské kotliny či ložisko na samotném vrcholu Chlumu. Zvláště, když u zmíněného nedalekého hradiště Svržno byla ložiska mědi.

SOTA cache

Summit caching

Krabička patří do série kešek, která udělá radost nejen geocacherům, ale i radioamatérům, kteří se účastní programu Summits on the Air (SOTA) neboli Vrcholy v éteru. Radioamatéři mohou totiž získat také body za aktivaci vrcholu. Za aktivaci Chlumu jsou 4 body a jako první je 26. července 2007 získal OK1JOC/P. Summit caching je aktivita nezávislá na oficiální části programu SOTA.

Kudy ke krabičce

Cesta okolo Chlumu

Bude-li keška na Chlumu vaší první v Sedmihoří nebo jedinou za výlet, pak svoji cestu začněte v Darmyšlí. Na waypointu P1 je možné zaparkovat auto při okraji silnice a pak sledovat zeleně značenou turistickou trasu ve směru na jih. Dovede vás až do sedla mezi Chlumem a vrchem Nad Myslivnou (waypoint T1), kde odbočíte vpravo na cestu vedoucí po hřebeni.

Náprstník červený (Digitalis purpurea)

Máte-li čas a chcete-li si Chlum skutečně vychutnat, nestoupejte hned na vrchol, ale odbočte na cestu, která po vnitřní straně a po vrstevnici vrchol Chlumu obchází. Budete odměněni procházkou pod mrazovými sruby vystupujícími z travnatých svahů. Až dojdete do sedla mezi Malým a Velkým Chlumem a začnete od waypointu T2 stoupat výše, uvidíte Chlum a jeho žulové království z nejkrásnější strany.

Na vrcholu Chlumu je jen pár míst, odkud je vidět mezi stromy do kraje, a někdejší rozhledna je již dávno naprosto nepoužitelná. Postavíte-li se na waypoint R2, tak průhled mezi korunami stromů bude mířit přímo na 50 km vzdálené vrcholy OstréhoVelký Javor. Nebude-li perfektní výhled, můžete si prohlédnout malý tunel na waypointu R1.

Série Sedmihoří

Panoramatický pohled na vrcholy Sedmihoří

Přírodní park Sedmihoří je malebnou vrchovinou tvořenou podkovou dominantních vrchů vystupujících z ploché okolní krajiny. Mrazové sruby, pseudokary, kamenná moře a proudy, skalní mísy i osamělé balvany nepřeberného množství tvarů jsou těmi nejlepšími příklady forem zvětrávání žuly na českém území, zároveň i důvodem, proč je ke jménu Sedmihoří často připojováno slůvko tajemné.

Série Sedmihoří

Zveme vás i touto keškou na putování po krásách Sedmihoří, na jeho vrcholy, do jeho lesů, k několika rybníkům, do pěkné a zajímavé přírody. Pevně věříme, že se vám Sedmihoří bude líbit, něco se o něm dozvíte, najdete několik kešek a třeba objevíte i nám neznámá místa, která si zamilujete.

Plánujete-li navštívit více krabiček najednou, vybavte se na cestu dostatečnou zásobou tekutin. Nevíme o stálém zdroji vody na území parku, natož vody pitné. Celé Sedmihoří je velmi suché, zároveň špatně dostupné a proto vůbec neuvažujte o rozdělávání ohně. Dlouhé kalhoty a dobré boty mohou být na mnoha místech výhodou.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA