Zdebořická skála tradiční cache – GC1VKQE

CS: Skála nad Zdebořicemi nabízí výhled na Šumavu i vřesoviště s mnoha jalovci.
EN: The rock with the Bohemian Forest views is in the centre of heath with many junipers.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Blízko silnice spojující Klatovy a Horažďovice se ukrývá starobylá vesnice Zdebořice. Kromě krásného kostela sv. Jiljí, mohutné památné lípy před ním a kaple sv. Vojtěcha má ještě jednu zajímavost: skalní ostroh nad vesnicí.

Zdebořická skála

Skála na jižním okraji Plánické vrchoviny nepatří mezi žádné velikány, ale díky nadmořské výšce lehce přes 700 metrů a pastvinám okolo Zdebořic nabízí vzácný výhled na velkou část hřebene Šumavy, bavorské pohoří Hoher Bogen i do jižních Čech.

Vyhlídka na jih

Až se vynadíváte na oblinky šumavský kopců, rozhlédněte se i okolo sebe. Příroda je okolo vás jiná. Jste uprostřed vřesoviště, které je pozůstatkem po pastvě hospodářských zvířat. Půda okolo skály je tvořena kambizemí dystrickou až rankerovou. V mozaice vřesovišť jsou nejvýraznější keříčky vřesu obecného (Calluna vulgaris) a brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), mezi nimi se nacházejí smilkové trávníky se suchomilnými travinami jako je metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava ovčí (Festuca ovina) a smilka tuhá (Nardus stricta).

Dozrávající jalovčinky

Doplňují je květiny typické pro kyselá, živinami chudá stanoviště jako červeně kvetoucí hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), vítod obecný (Polygala vulgaris), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), prha arnika (Arnica montana) a jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) a dále štěrbinové společenství silikátových skal. Zajímavý je výskyt jedlé pupavy bezlodyžné (Carlina acaulis). Nad patrem travin a drobných keříčků vystupuje původní, ale dlouhodobě ustupující jehličnan jalovec obecný (Juniperus communis). Máte-li rádi na talíři divočinu, najděte si ty nejhezčí jalovčinky.

Okolí skály je vynikající ukázkou biotopu vřesoviště a proto je navržena jeho ochrana ve formě přírodní památky. Budoucnost lokality je ohrožováná nálety břízy bělokoré a smrku, zarůstáním maliním a rozšiřováním plochy porostlé vrbovkou úzkolistou (Epilobium angustifolium) a konopicí pýřitou (Galeopsis pubescens). Má-li být vřesoviště zachováno, je nezbytné odstraňovat stromky břízy a vysekávat maliník. Alternativou k nezbytným korekčním zásahům by byla pastva koz.

Kudy ke krabičce

Vyhlídka v obležení

Okolo skály neprochází žádná značená turistická trasa ani cyklotrasa, ale pěšky, na kole, na koni i autem lze dojet do její naprosté blízkosti. Od zdebořické návsi s malým rybníčkem vede okolo kostela a dvou strážných zajíčků silnice stále vzhůru až za skálu. Pokud pojedete od Horažďovic, nezapomeňte odbočit už na Křížovice, ať marně nehledáte další odbočku. Chcete-li se ještě projít lesy, můžete zamířit na severozápad směrem na vrch Barák s vysílačem.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA