Stramchyně tradiční cache – GC1VKQP

CS: Kopec, který stále roste a je vstupní bránou předhůří Šumavy.
EN: Stranchyne is hill, which is still growing, and at the same time it is a gateway to Sumava foothills

Při cestě z Plzně do Klatov se po projetí Lužan vyloupnou na horizontu kopce. První z nich se tyčí za vsí Borovy a jeho masiv tvoří nad rovinatým údolím Úhlavy vstupní bránu předhůří Šumavy. Kopec se jmenuje Stramchyně, ale dříve byl označován též jako Stramchý nebo Stramchýn.

Stramchyně při pohledu od Tuhoště

Stramchyně leží mezi vesnicemi Borovy, Vřeskovice, Lhovice a nejblíže položeným Červeným Poříčím. Kopec zásadně ovlivňuje počasí právě v Poříčí: ženou-li se mračna na Poříčí od Stramchyně, kopec je rozrazí a průtrž mračen se koná jen v okolí. Ale když jdou mraky přes Poříčí na Stramchyni, je situace opačná a v Červeném Poříčí se čerti žení.

Po východním úpatí kopce vede silnice I/27železniční trať č. 183 z Plzně do Železné Rudy, které se tak vyhýbají níže položeným a proto často zaplavovaným loukám a polím na levém břehu Úhlavy.

Ač by se mohlo zdát, že Stramchyně navazuje na pásmo vrcholů Doubravského hřbetu, patří spolu se Stříbrnicí do Poleňské pahorkatiny, na rozdíl od většiny dalších kopců v sérii Pahorky pro stonožky patřících do Korábské vrchoviny. Různá geomorfologická příslušnost je zřejmá i v nadmořské výšce: zatímco Stramchyně dosahuje nadmořské výšky 542,6 metru, vrcholy Doubravského hřbetu přesahují 600 metrů a mnohokrát i 700 metrů. Ač Stramchyně patří mezi nejnižší vrcholy v sérii, jde o dominantní kopec převyšující údolí Úhlavy o přibližně 175 metrů.

Zajímavosti na vrcholu

Buky na vrcholu

Na samém vrcholu Stramchyně je umístěn triangulační bod (waypoint VR), sloupek je označen letopočtem 1938. Místu na vrcholu se říká U Panáče, protože na něm stávala socha. Byla prý podobná sochám v zámeckém parku v Červeném Poříčí. Protože se říkalo, že jsou pod sochou ukryté zbraně, byl proveden v roce 1888 průzkum, ale bez úspěchu. Jak šel čas, zmizela socha a později i podstavec. Socha nebyla poslední věcí, která na vrcholu zmizela, protože tu ještě v 50. letech 20. století stávala rozhledna. Bez rozhledny není z vrcholu rozhled, příhodné místo s výhledem na Tuhošť a Stříbrnici nabízí až okraj pastviny na waypointu R2.

Nedaleko od vrcholu jihovýchodním směrem naleznete malý žulový památník postavený volně na kamenech (waypoint R1). Byl umístěn v roce 1928 na památku deseti let od vzniku Československé republiky, což vyjadřuje i nápis ČRS 1918 – 1928.

Pokud se v oblasti vrcholu trochu porozhlédnete, jistě si všimnete krásných buků. Podíváte-li se pečlivěji, najdete celou řadu druhů stromů. Máte-li chuť, zkuste do logu napsat, jaké jste našli a poznali.

Výstup na Mount Stramchyně

Pomník

Na samém konci roku se vrchol Stramchyně stává již několik let cílem lidí z okolních vesnic a nejen těch nejbližších. Tzv. dobytí kopce Stramchyně se koná od roku 2007 a kromě přátelského setkání obyvatel sousedních vsí či protažení těl mezi Vánocemi a Silvestrem má tato akce ještě jeden cíl: zvýšit Stramchyni donesenými kameny a trumfnout její nadmořskou výškou Běleč nad Švihovem.

Ač počet účastníků rok od roku stoupá (2008 více než 100, 2009 okolo 200 lidí, 2010 překvapivý pokles na 160, 2011 okolo 300 lidí), kameny přinášejí jen někteří a tak je stažení více než 160 metrového rozdílu během na velmi, velmi dlouhou trať. Účastníkům to však nevadí a na vrcholu si každoročně užívají donesených dobrot, jak můžete vidět např. na fotkách z roku 2009, 2010 (podruhé), 2011 či 2012 (podruhé, potřetí).

Kudy ke krabičce

Na Stramchyni vedou v současnosti cesty od Borov a od Červeného Poříčí, cesty od Lhovic byly v minulém století rozorány.

Zvolíte-li delší trasu od Borov, vydejte se od kaple Narození Panny Marie s památnou lípou přes železniční přejezd stále rovně a pozvolna stoupejte. Na malém prostranství, které slouží pro svážení dřeva, se ohlédněte pro výhled do kraje směrem k Přešticím. Pokračujte cestou vpravo (waypoint T1), cesta se obloukem stočí a od waypointu T2 už zase vede přímo vzhůru k rozcestí na waypointu T3, odkud už jděte rovnou směrem k vrcholu.

Cesta od Červeného Poříčí je klikatější. Začíná na severozápadním okraji Poříčí (waypoint T4). Za domem se vydáte po cestě přes louku okolo kešky Lavička na Stramchyni k waypointu T5, kde odbočíte vpravo. Na další velké křižovatce (waypoint T6) odbočíte vlevo a trochu si od stoupání odpočinete. Od waypointu T7 cesta opět stoupá vpravo, ale jelikož je za waypointem T8 zarostlá, je lepší ji opustit a jít rovnou za šipkou k pomníku a dále.

Pahorky pro stonožky

Stramchyně při pohledu od Stříbrnice

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA