Stříbrnice tradiční cache – GC1VKQQ

CS: Kopec se středověkým lomem a mnohem pozdějšími lázněmi.
EN: A hill with a abandoned medieval quarry.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Mezi čtyřmi vesnicemi – Vřeskovicemi, Lhovicemi, Ježovy a Biřkovem – se rozkládá rozsáhlé polesí, ve své severní části zvané též Vřeskovský les. Z lesa vykukuje čtvero vrcholů – Kněžhora, Ostrý vrch, Ve Spáleném a Stříbrnice. Z hlediska geomorfologického členění náleží do Poleňské pahorkatiny.

Stříbrnice

Poslední jmenovaný vrchol, Stříbrnice, je nejvyšší, dosahuje nadmořské výšky 539,9 metru. Terén v okolním polesí převyšuje přibližně o 40 metrů, střed Lhovic o 130 metrů. Její hřbet je protáhlý k severovýchodu, nejprudší svahy jsou na jihovýchodě ve směru na Lhovice.

V blízkosti vrcholu ukrytého kdesi v mladém borovicovém porostu prochází hranice katastrálních území Lhovic a Vřeskovic, která je značena číslovanými žulovými patníčky a také starší brázdou. V dobách, kdy nebyla možnost zpracovat přesné mapy, se hranice panství vyznačovaly v lese zídkou z kamenů, příkopem či brázdou, neboť takovou ani jeden z nich není vůbec snadné přestěhovat.

Patnik Patnik Patnik Patnik

Nedaleko keše je také malý historický lom. V 15. století v něm bylo švihovskými pány hledáno stříbro, snad právě stavitelem tamního slavného vodního hradu, Půtou. Zda Stříbrnice svým jménem popletla šlechtice či naopak jméno získala v souvislosti s dobýváním cenného kovu, není známo.

Lázně Stříbrnice

Severovýchodně od vrcholu vyvěral železitý pramen zvaný Dobrá voda. V jeho blízkosti se nacházely mezi roky 1839–1865 lázně, které přejaly název kopce. Pro zvýšení odběru byly vykopány tři studně, nejhlubší snad měla dosahovat 35 metrů. Vodou se léčilo srdce, možná i žaludeční problémy. Aby panstvo mělo příjemnou cestu, vedla k lázním lesem dlážděná cesta, po kterém mohla vrchnost přijíždět kočárem. Objekt lázní se dostal do majetku tehdejšího korunopoříčského panství (tj. červenopoříčského), dále ale náležely do katastru Vřeskovic.

Vřeskovice a údolí Úhlavy

Lázně se časem staly zájezdním hostincem, později sloužily jako hájovna, dnes je budova v soukromých rukou. Dvě ze studní byly zasypány, zmíněná dlážděná cesta je zarostlá mechem, rostou na ní i borovice. Na lepších mapách je objekt bývalých lázní označen jako Hůrky (Hůrka), my nabízíme waypoint R1. U lesa nad lázněmi (waypoint R3) je vynikající výhled na okolí Švihova, z konce polní cesty (waypoint R2) pak na Stramchyni, Vřeskovice a okolí Přeštic.

Kudy ke krabičce

Zkroucenina

Od Vřeskovic vede polní cesta směřující na jih, k Hůrce. Končí však kousek od lesa a posledních několik desítek metrů je nezbytné překonat po okraji pole. V lese brzo narazíte na cestu, která vás po nejmírnějším svahu dovede až do blízkosti vrcholu.

Zkusit můžete také druhou cestu od Vřeskovic, která vede k jihozápadu. Přivede vás k lesu a povede vás i dál. Přibližně 400 metrů od počátku lesa by měla být po levé straně odbočka či průsek stoupající k vrcholu, nezkoušeli jsme.

Poslední přístupová cesta vede ze Lhovic. Po severní straně rybníka na návsi se vydáte na západ směrem ke kravínu. Obejdete jej a budete pokračovat po cestě k lesu. Cesta je sjízdná, ale místo na zastavení naleznete buď u kravína nebo až v lese.

Cesta lesem pokračuje až k rozcestí "U Obrázku" (waypoint R5), kde se křižují cesta z Vřeskovic do Ježov a cesta z Biřkova do Lhovic. Na borovici se směrovkami na jednotlivé vsi je pověšen svatý obrázek a dvojice křížů, podle nichž se rozcestí jmenovalo dříve "U Kříže" nebo "U Černého kříže". Říká se, že pod stromem přečkal jakýsi pocestný bouřku i přes to, že do stromu samotného uhodil blesk. Takový zázrak byl důvodem pro umístění obrázku i pozdějšího vynechání stromu při kácení. Na rozcestí se vydáte vpravo a po pár metrech odbočíte do lesa (waypoint T1), kde po vyznačené hranicí katastrálních území dojdete až na vrchol.

Pahorky pro stonožky

Výhled k Vřeskovicím

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA