Velký Bítov tradiční cache – GC1VKQV

CS: Nejvyšší vrchol hřebene Bítovy s panoramatickým výhledem nejen na Šumavu.
EN: The highest peak of Bitovy edge with a panoramic view of the Bohemian Forest and several another mountains.
Velký Bítov z Doubravy
Malý a Velký Bítov při pohledu z Doubravy

Vrch Velký Bítov je s 712,6 metry nejvyšším kopcem celého hřebenu Bítovy. Kromě primátu v nadmořské výšce je díky svým bočním hřbetům také vrchem nejmohutnějším. Samotný vrchol je pokrytý sutí kamenů, snad díky ní a extrémní poloze jsou na něm zachovány listnáče kontrastující s mladými výsadbami jehličnanů.

Výhled na jih před soumrakem
Pohled přes Střední Bítov na hraniční hřeben s Ostrým

Nejvyšší z Bítovů je atraktivní především nádherným výhledem. Při jasné obloze uvidíte kromě Klatov a údolí Úhlavy především kopce Plánického hřebenu, celou Šumavu v Plzeňském kraji od Ždánova po Ostrý, německé hřebeny Kaitersberg a Hoher Bogen či bližší hřeben Korábu. Jednoznačnou dominantou výhledu je dvojice vrcholů Ostrého (známých též pod krásným názvem Prsa Matky Boží) společně s Jezerní horou, zatímco nejvyšší hora Šumavy, Velký Javor, jen opatrně vykukuje za hraničním hřebenem.

Bítovy

Strom na vrcholu Velkého Bítova

Celý hřeben táhnoucí se mezi kaplí sv. Blažeje nad Věckovicemi a osadou Vráž je označován jako Bítovy. Je jižním koncem Doubravského hřbetu v Korábské vrchovině. Začíná malým vrcholkem Pahorek, kterému se vyhýbá silnice I/22 spojující Klatovy s Kdyní. Až téměř na vrchol Pahorku se táhne pole, takže si snadno představíte, o jak strmý vrchol se jedná. Na jeho jižním svahu je silniční odpočívadlo, ze kterého je opravdu panoramatický výhled na Šumavu (kazí jej jen natažený kabel elektrického vedení). Hřeben dále probíhá v délce téměř 5 km severním směrem, později se stáčí k severovýchodu. Na hřeben Bítovy navazuje na severním konci masiv dvojice MaléVelké Doubravy.

Již zmíněný Pahorek (waypoint V5) dosahuje nadmořské výšky 578 metrů a je nejmenším kopcem. Severněji od něj stoupá hřeben na protáhlý bezejmenný vrcholek s kótou 629 m, od kterého hřeben až do posledního vrcholu neklesne pod nadmořskou výšku 600 metrů. Vrchol Hodiška (waypoint V3) s výškou 645 m je porostlý jen těžko prostupnými křovinami a suťovým lesem, které nenabízí žádný výhled. Ostatně Hodišku je možné považovat za vedlejší vrchol nedaleké vyšší kóty 665 m.

Kříz na Středním Bítově

Tzv. Střední Bítov (waypoint V2) je s 691 metry druhým nejvyšším vrcholem hřebene. Přestože z něj trčí telekomunikační stožár zajišťující například internetové připojení a jeho vrcholek je kvůli němu překopán, považuji jej za nejzajímavější. Na kopci stával od nepaměti z dálky viditelný kříž. Vystřídalo se jich postupně více, jen ten současný osmimetrový se trochu krčí vedle stožáru. Kříž obnovili v dubnu 2008 členové Triatlonklubu Klatovy s podporou nedaleké obce Bezděkov, snad aby účastníci cyklistického závodu Král Šumavy věděli, kudy také pojedou. Jen pár metrů od vrcholu začíná paseka otevírající výhled k západu (waypoint R2).

Tvary Velkého Bítova (viz výše) dotváří dva klesající příčné hřbety, nicméně jsou menší, než k severozápadu mířící hřbet zakončený ostrožnou Prodaj s nadmořskou výškou 604 metrů. Hlavní hřeben se stáčí k třetímu nejvyššímu vrcholu, kterým je bezejmenná kóta o výšce 676 metrů (waypoint V4). Z jejího severozápadního svahu je jeden z nejkrásnějších výhledů Bítov: západním směrem uvidíte údolí potoka Poleňky, hřeben s vrcholy Velký a Malý Kouřim, ale za dobré dohlednosti také hřeben Českého lesa, Přimdu či vrcholy Sedmihoří.

Posledním kopcem hřebenu je Malý Bítov, jehož úzký, přes půl kilometru dlouhý hřbet pozvolna stoupá k severnímu vrcholu s nadmořskou výškou 668 metrů.

Kudy ke krabičce

Hoher Bogen
Hoher Bogen

První možností je hřebenová cesta od kaple sv. Blažeje přes Malý Bítov a kótu 676 m, ze které se vám nabídne dostatek krásných výhledů. Můžete také vyrazit z vesničky Struhadlo, která je nalepená na úpatí hřebenu. Na návsi je dostatek místa pro zaparkování (waypoint P1, streetview) a stále stoupajícími cestami se dostanete až na okraj lesa (waypoint T1). Po hlavních lesních cestách se snad ani nedá zabloudit, jedna vás povede přes Střední Bítov, jiné přímo na Velký Bítov.

Pokud ukrutně hodně moc spěcháte, můžete zkusit zajet po cestě nad chatami na waypoint P2 a vhodně zaparkovat. Začíná zde ceste vedoucí do kopce, která se brzo rozděluje (waypoint T3). Vyhledáváte-li mírnější tempo, pokračujte vpravo, cesta vás dovede obloukem k waypointu T4. Chcete-li se pořádně zadýchat, odbočte na rozcestí vlevo a hned po pár metrech vpravo do úzké cesty stoupající přímo vzhůrů k waypointu T4.

Pahorky pro stonožky

Velký a Malý Bítov z Malé Doubravy
Velký a Malý Bítov z Malé Doubravy

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA