Bezí tradiční cache – GC1VKQW

CS: Malý zaoblený kopec ukrývající uprostřed lesa tajemství.
EN: A small rounded hill in the woods hiding small secret.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Vrch Bezí od severozápadu
Žíly ve skále

Oblast mezi vesnicemi Drslavice, Tupadly, Tetětice a Věckovice je pokryta lesem, který ukrývá kopec Bezí. Zda jeho pozvolné svahy pokrývaly porosty bezinek netušíme, ale jméno takovou možnost naznačuje. Vrchol Bezí dosahuje nadmořské výšky 582,4 metrů a je tedy výrazně menší než sousední kopce z Doubravského hřbetu. Díky tomuto rozdílu máte vzácnou příležitost si tento kopec z úbočí Malého BítovaMalé Doubravy prohlédnout z lehké ptačí perspektivy.

Vrcholová skalka

Před padesáti lety byla vrcholová část Bezí odlesněná a vrcholová skála, sedící jak korunka na temeni hlavy obra, musela nabízet krásný kruhový výhled. Dnes se tatáž vrcholová skalka ukrývá uprostřed lesa, nicméně omezený výhled z ní i z její nedaleké sousedky zůstal zachován. Při špatné viditelnosti pak můžete oči upřít na skálu samotnou a hledat mocné křemenné žíly.

Většina ostatních kopců v sérii Pahorky pro stonožky náleží geomorfologicky do podcelku Chudenická vrchovina. Kopec Bezí je spolu s Kněžskou horou mezi nimi výjimkou, neboť leží v jihozápadním cípu okrsku Kamýcká vrchovina v podcelku Radyňská pahorkatina, souseda Chudenické vrchoviny. Při pohledu na mapu s vrstevnicemi si však snadno všimnete drobné zvlášnosti: kopec Bezí je spojen s Malým Bítovem těsněji než s jakoukoliv vyvýšeninou Kamýcké vrchoviny. Od ostatních kopců Kamýcké vrchoviny jej odděluje údolí Tupadelského potoka na severovýchodě a údolí jeho pravostranného přítoku na jihu, zatímco s Malým Bítovem je spojen velmi mělkým sedlem s pahorkem zvaným Lísek.

Kudy ke krabičce

Bezí při inverzi nad Klatovskem

Zmíněné spojení s Malým Bítovem je důvodem, proč Bezí udělá radost těm, co jinak kopce v lásce nemají: při cestě od Věckovic, od waypointu P1, je převýšení ke keši okolo zanedbatelných 30 metrů, což odpovídá procházce parkem. Cestu si však budete muset hledat místy hustějším porostem. Pro ty z vás, kteří s radostí sbíráte nastoupané kilometry převýšení, je vhodnější cesta z údolí Tupadelského potoka, od waypointu P2, kdy převýšení dosáhne alespoň 140 metrů.

Pahorky pro stonožky

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA