Alfrédovská alej tradiční cache – GC1WKP8

CS: Chráněná alej okolo cesty spojující dvůr Alfrédov s Kladruby, dnes obklopená golfovým hřištěm.
EN: A protected alley around the path connecting the Court Alfrédov with Kladruby, now surrounded by a eighteen-hole golf course.
Cesta alejí

Upozornění: Alej je obklopena golfovým hřištěm, na které nevstupujte, aby nedošlo k vašemu úrazu či poškození trávníku. Alejí prochází cesta, která je v majetku Obce Kostelec a je veřejně přístupná.

Alfrédovská alej je chráněné oboustranné stromořadí v obci Kostelec. Vede severním a severozápadním směrem od dvora Alfrédov k lesu. Více než dvěstěleté stromořadí je tvořeno převážně lípou malolistou (Tilia cordata) a lípou velkolistou (Tilia platyphyllos), které jsou zastoupeny přibližně 96 jedinci. Doplňuje je 6 ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) a jeden javor klen (Acer pseudoplatanus), v linii lze nalézt i nechráněné jedince jiných druhů. Většina stromů jsou dospělé stromy včetně několika veteránů, menší část tvoří nová výsadba pro obnovu aleje. Výška dospělých stromů se pohybuje mezi 14 až 21 m, obvody kmenů těchto stromů jsou v rozsahu od 180 do 360 cm (měření 1986). Alej byla vyhlášená památnou vyhláškou ONV Tachov z října 1987 a to pro estetickou hodnotu jako krajinná dominanta.

Alej za golfovým hřištěm

Alej obklopuje cestu, která kdysi spojovala hospodářský dvůr Alfrédov se sídlem panství v Kladrubech a též se dvorem Žďár. Historie tohoto místa je spojena se středověkou vsí uváděnou v současných pramenech jako Všetice, Všelice či Věstice. Patřila do klášterního majetku benediktinů z Kladrub, kteří ves zrušili a dali vzniknout hospodářskému dvoru. I ten v průběhu staletí zanikl a tak v 18. století řeholníci nechali za opata Amanda Streera vystavit dvůr nový, barokní s drobným zámečkem. Panství kláštera zrušeného v roce 1785 odkoupil v roce 1823 Alfred Windischgrätz. Někdy v té době klášterní zámeček a dvůr vyhořel, což bylo důvodem pro rekonstrukci do přibližně nynější stavební podoby a též přejmenování na Alfrédov (Alfredshof) k poctě majitele panství.

Zámeček Alfrédov

V průběhu 20. století hospodářský dvůr i zámeček značně zpustl. Situace se začala obracet se vznikem Golfového klubu Alfrédov a pozdější rekonstrukcí areálu zámečku a dvora pro účely Wellness hotelu Alfrédov. Osmnácti jamkové golfové hřiště obklopuje i chráněnou alej a pro svojí bezpečnost na něj nevstupujte.

Kudy ke krabičce

Alej pod lupou Alej pod lupou Alej pod lupou
Významné stromy

Přes Alfrédov vede silnice spojující Ostrov u Stříbra a Kostelec. Zaparkovat je možné např. před golfovým klubem. Přímo alejí prochází regionální cyklistická trasa č. 306 vedoucí z Teplé přes Bezdružice, Stříbro, Kladruby a od Alfrédova dále přes Kostelec do Hradišťan.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA