Vyhlídka na údolí Nezdického potoka tradiční cache – GC1XAPD

CS: Vyhlídka na údolí potoku a hřeben Javornické pahorkatiny.
EN: View of Nezdice Stream valley.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Potok, údolí, kopce atd.

Na zalesněných severních svazích Ždánova (1064 m) a Sv. Jána (1045 m) pramení Nezdický potok. Na své téměř 15 kilometrové cestě na sever do Otavy v Žichovicích překoná přibližně 500 metrů výškového rozdílu a pojme vody Žlíbku, Zuklínského, Šimanovského, Žihobeckého a Bílenického potoka. Prostě běžný potok.

Dlouhé a široké údolí, kterým Nezdický potok protéká, je ohraničeno hradbou kopců a hor. Ze západu jej chrání výrazné Sedlo (902 m) nad Albrechticemi a Nadějov (873 m), z jihu pak Zámecký vrch (920 m) a série tisícovek Javornické pahorkatiny zahrnující Ždánov, Sv. Ján, Královský kámen (1058 m) a Javorník (1065 m). Východní svahy jsou nižší – Stráň (721 m), Pálená hora (697 m) – s mnoha pastvinami a roztroušenou zelení.

Ze zajímavostí v údolí a na jeho svazích je vhodné zmínit lovecký zámeček v Záluží nad Pohorskem, Strašínskou jeskyni, poutní kostel Narození Panny Marie ve Strašíně, keltské obřadní místo a kapli na kopci Hůrka nad Rozsedly nebo kostel Proměnění Páně se zámkem v Žihobcích.

Vyhlídka

Z pastviny nad vískou Rok je vidět především střední část údolí Nezdického potoka s dominantou kostela v Žihobcích a panorama východních svahů údolí, za kterými vykukují vrcholy dalších kopců. Chocholatý vrch (728 m) v popředí odděluje hřeben Javornické pahorkatiny s vysílačem a rozhlednou na Javorníku. Z waypointu R1 uvidíte i kousek Ždánova. Pro zkoumání horizontu doporučujeme dalekohled.

Vyhlídka na Rok a údolí na sklonku léta 2009 (větší rozlišení)

Nehoníte-li se jen za body, zajděte se také podívat na barokní kapli Panny Marie, jejíž věžičku a střechu vidíte pod svahem a je označena waypointem KL. Vedle kaple roste lípa již památných rozměrů.

Kudy ke krabičce

Pokud pojedete autem, pak ze silnice vedoucí mezi Sušicí a Zálužím odbočte ve směru na vesnici Rok. Na waypointu P1 lze zaparkovat pod stromy, případně někde na okraji prostranství. Odtud se vydejte k lesní cestě na waypointu T1 a po ní pokračujte k odbočce označené waypointem T2.

Půjdete-li okolo pěšky, např. po modré turistické značce ze Žihobců do Sušice, nebo budete putovat mezi dalšími vyhlídkovými keškami Kalovy – paraglindigová rampa (GC1Q32V) a Sušice – vyhlídka Rok (GC1NWE6), zkuste se také dostat ke zmíněné odbočce, vaše cesta přes ní stejně prochází.

Odbočka vede na louku, která někdy slouží jako pastvina pro skot. Dle aktuální situace a vlastního uvážení se můžete vydat po cestě vpravo na louku a dále po jejím okraji nebo můžete pokračovat po původní cestě ještě o kousek dál a ke krabičce dojít přes lesík. Keš samotná je umístěna mimo ohrazený prostor, takže nejste nuceni ohradník přelézat.

Zpět na listing na Geocaching.com / Back to cache page on Geocaching.com