Louka nad Tejmlovem tradiční cache – GC1XAPE

CS: Vyhlídka nejen na Boubín nedaleko Klostermannovy cesty mezi Javorníkem a Královským kamenem.
EN: Scenic overlook near Klostermann path in between Javorník and Royal Stone.

Po hřebenu Javornické hornatiny prochází Klostermannova cesta, která v této části spojuje Královský kámenJavorník. Z mrazových srubů Královského kamene býval krásný výhled, ale okolní les vyrostl a výhledu brání. Na Javorníku stojí Klostermannova rozhledna nabízející kruhový výhled, ale ani ten není ideální: je potřeba vyšlapat spousty schodů, abyste pod sebou viděli do dáli se táhnoucí smrkové lesy hřebenu Javornické hornatiny a zblízka si prohlédli vedle stojící vysílač.

Výhled z louky
Boubín ztrácející se v oparu srpnového rána
(větší rozlišení)

Na samém okraji Jihočeského kraje, na jižních svazích Javorníku se rozkládá osada Tejmlov. Její osud byl v minulosti spojen často s blízkou osadou Javorník, nyní má spíše rekreační charakter a je součástí obce Vacov. Svahy v jejím okolí jsou dávno proměněné v krásné louky, mezi kterými je občas mez či chalupa. Jedna z luk vystupuje až téměř na hřeben a je od Klostermannovy cesty vzdálena opravdu jen pár desítek metrů. Louka nabízí nejen příjemnou trávu pro chvíli odpočinku či posilnění, ale především výhled směrem k jihovýchodu. Přes údolí přítoků říčky Spůlky a několik šumavských kopců dohlédnete až k dominantnímu Boubínu a jeho hřbetu. Níže přes louku prochází několik turistických tras a název místního rozcestí Krásná vyhlídka kvality výhledu potvrzuje.

Kudy ke krabičce

Klostermannova cesta: Putujete-li v libovolném směru po této turistické magistrále, stačí dojít k waypointu T1, od kterého vede na louku přímá cesta. Jelikož jsme na kamenité až balvanité Klostermannově cestě viděli k našemu překvapení jakousi maminku tlačit kočárek, případné podobné rodiče-nadšence ujišťujeme, že cesta na louku je oproti předchozí cestě vyloženě odpočinková.

Z červené a zelené přes louku: Červená dálková trasa vedoucí z Vimperku přes Královský kámen až do Sušice a zelená vedoucí z Javorníku přes Zadov se potkávají na rozcestí Krásná vyhlídka. Při posekané trávě se můžete vydat přes louku přímo od ukazatele KČT, jinak zamiřte k waypointu T2, od kterého se vydejte při okraji louky směrem do kopce.

Ze zelené lesem: Chcete-li se pro alergie louce co nejvíce vyhnout či toužíte-li po přítmí lesa, můžete se od zmíněného rozcestí vydat po zelené k waypointu T3. Zamiřte přes pár metrů louky k waypointu T4 na okraji lesa, kde začíná cesta vedoucí až k waypointu T5. Na něm se pořádně rozhlédněte – ve směru ke keši, vlevo by měla být nenápadná, příliš nepoužívaná pěšina mezi stromy. Po ní zamiřte až do blízkosti krabičky.

Auto? V Tejmlově je to s parkováním slabé. Svahem se klikatí serpentýna silničky stoupající na Javorník, ze které vedou ve směru ke keši dvě odbočky. Jedna, ústící kolmo za zatáčkou, je příjezdovou cestou k jednotlivým chalupám a obslužným lesním cestám, druhá vede k hotelu. Konkrétní místo na nich nedokážeme doporučit, ale je možné, že podle situace na prvé zmíněné najdete místo, kde nebude vaše auto překážet.

Cache

V místě uložení cache není příliš kvalitní signál a proto v zájmu zachování místa nabídneme rovnou jeden malý hint: dokud cache nevylepší nějaký šibal, mělo by stačit nadzvednout jediný kámen. Místo prosíme uvádějte do původního stavu.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA