Vyhlídka nad Hradištěm tradiční cache – GC1XAPG

CS: Vyhlídka na Svatobor a šumavské hřebeny.
EN: View of Svatobor hill and edges of the Bohemian Forest.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Když jsme měli jet před lety na modravskou část Šumavy, ukázal mi kamarád zkratku na cestě z Klatov do Sušice. V Mochtíně bylo potřeba ze silnice I/22 na Horažďovice odbočit. Silnička, po které zkratka do Kolince vedle, stoupala nejprve pozvolna, později prudčeji, ale především neskutečně dlouho. Při první cestě jsem netušil, že autem překonáváme hlavní hřeben Blatenské vrchoviny, ale pastviny i krajina mezi Hradištěm a Mlázovy mi učarovaly hned poprvé.

Budete-li mít cestu okolo nebo si jen zajedete kvůli kešce, nechte své auto či nohy odpočinout po nekončícím stoupání, a vydejte se na louku Za Dvorem. Nabídne vám vyhlídku přes vesničku Hradiště na sušický Svatobor a panorama hřebenů šumavských hor:

Výhled směrem ke Svatoboru a Šumavě (větší rozlišení)
Detail hřebenů, zleva je rozpoznátelný Javorník, Sedlo, Ždánov, Svatobor a Antýgl/Sokol
(větší rozlišení)

Pěkný je i nedaleký výhled na severozápad ve směru na Švihov:

Výhled směrem k Švihovu s dominantním Bělčem vlevo (větší rozlišení)

Hradiště

Na nedalekém kopci nyní zvaném Na Skále (718 m) bývalo výšinné hradiště, které dalo vsi jméno. Z nedatovaného hradiště, které mohlo být pravěké nebo středověké, jsou dodnes patné zbytky kamenných valů.

Ve vsi samotné je ukryt zachovalý pozdně barokní zámek. Postavený byl v druhé polovině 18. století, kdy panství držel Bedřich z Elvenichu. Jednoduchá stavba je přízemní, sedmiosá, jen ve střední části je patrová. V průčelí je střední rizalit se vchodem, nad kterým je v mansardové střeše velký vikýř. V pravé boční straně zámku je nika se soškou sv. Václava. Zámek byl obklopen parkem. Rod z Elvenichu držel panství až do roku 1828, kdy jej prodali rodině Kleistů a došlo ke spojení se statkem Mlázovy. Po druhé světové válce sloužil zámek jako rekreační středisko národního podniku Armabeton, který provedl zvýšení a upravení zadní stěny zámku. V roce 1995 byl zámek vrácen v restituci.

Kudy ke krabičce?

Ze sedla: Při cestě autem máte možnost zaparkovat na waypointu P1 na prostranství vedle silnice. Odtud se vydáte po cestě vedoucí zprvu do kopce. Jakmile se dostanete na okraj mýtiny, zamíříte podél zbytků bukového lesa vzhůru. Při cestě po mýtině pokukujte vpravo, bude se vám otevírat vyhlídka ke Švihovu a na vysílač Barák. Cesta ústí na louku, po jejímž okraji nebude problém projít až ke krabičce. Hranice mezi loukou a mýtinou také přibližně odpovídá hranici povodí – voda z louky nad Hradištěm teče do Ostružné a dále do Otavy, zatímco mýtina je v povodí Úhlavy.

Z Hradiště: Další možností je vydat se ze samotné vesničky, ale počítejte s problémem zaparkovat na šikovném místě. Hradištěm vede pár úzkých cest a u cesty vedoucí okolo zámku do kopce byl zákaz vjezdu. Nicméně po této cestě snadno dojdete na louku a na ní již ke krabičce trefíte. Chcete-li nakouknout i ke Švihovu, popojděte na nedalekou mýtinu a najdtěte si místo s pěkným výhledem.

Zpět na listing na Geocaching.com / Back to cache page on Geocaching.com