Had u Stráže tradiční cache – GC29ZX0

CS: Obří had na druhém nejvyšším vrcholu masivu Vidhoště.
EN: Giant snake at the second highest peak of Vidhost massif.

Kopec Stráž (716 m), někdy zvaný též Strážný, je druhým nejvyšším vrcholem v masivu Vidhoště. Vypíná se na severovýchodním konci Vidhošťského hřbetu, nad dvorem Krutěnice a vsí Ústaleč. Z východních svahů Stráže je nádherný výhled do kraje okolo Horažďovic. Své jméno kopec pravděpodobně získal od dvorce Stráž, který na něm byl vystavěn okolo roku 1500. Zda dvorec stál kdesi v místech dnešní krutěnické myslivny či byl blíže vrcholu se nám nepodařilo zjistit. Obyvatelé dvorce, tzv. Strážáci, hlídali obec a v případě útoku či požáru měli pomocí zvonu přivolat pomoc.

Lovecké odpočívadlo

Nedaleko vrcholu Stráže roste skupina buků, která porůstá kamenité místo. V některých místech kameny vytvářejí určité řady, případně obdélníky, až by se dalo uvažovat, zda nejde o pozůstatky dávného hradiště či již zmíněného dvorce.

Největší z několika hald a hromádek kamení mezi buky není jen nahodilým seskupením kamenů. Ze severní strany tvoří pečlivě vyskládané kameny širokou a dlouhou kamennou lavici. Je pravděpodobné, že lovecké odpočívadlo vzniklo z popudu nalžovského panstva, pravděpodobně na přání hraběte Ludvíka Taaffe, významné osobnosti rakouského císařství.

Kamenný had a postřelená zmije

Pokud odpočívadlo obejdete, najdete na jeho boční straně hadí hlavu. Je možné, že vám kámen bude připomínat část lidského těla, ale prosím, všimněte si očí a rozeklaného jazyku. Kameník upravil příhodný kámen, aby připomněl pověst, která kopec Stráž provází.

Had

Povídá se, že se jednou v lesích na Stráži potloukal mladík, snad syn myslivce. Lehce unaven chůzí si na pasece sedl na kámen, aby si odpočinul. Jak tak seděl a pozoroval les, zahlédl v trávě nedaleko sebe jakýsi pohyb. Zpozorněl a sledoval lehce se míhající stébla trávy. Had! Pár metrů od něj se plazil had. Obrovská zmije! "Jedovatá potvoro, já ti ukážu," pomyslel si a už měl pušku v rukou. Rychle namířil a na zmiji vystřelil. Stihl ještě vykřiknout vítězné "ano!" a už se musel pakovat. Zmiji jen postřelil a ta se rozhodla bezdůvodný útok potrestat. Začala se k mladíkovi velmi rychle plazit. Utíkal pryč, ale zmije jej stále pronásledovala. Přes pařezy rychleji skákat nešlo. Nakonec se zachránil až v krutěnické myslivně, kde se před hadem schoval. Od té doby prý mládenec hodně rozmýšlel, než přiložil zbraň k tváři.

Kudy ke krabičce

I na Stráž lze vyjít z mnoha vesnic a tak nebudeme doporučovat jednu konkrétní přístupovou cestu, ale nabídneme několik waypointů, kde z cest v okolí odbočit.

Koruny buků

Půjdete-li po modré turistické značce z Ústalče, pak na křižovatce označené waypointem T1 pokračujte rovně, tj. na jih, do kopce. Při cestě po stejné trase od Kolince můžete u bunkru ÚŽ-6 a svatojánského sloupku odbočit vpravo k waypointu T2, na kterém se vydáte vlevo, okolo školky do kopce. Další šikovná cesta začíná za poslední chalupou v Ústalči (waypoint T3), po které se vydáte vzhůru do lesa.

Informace čerpány z článku Milana Pokorného Za tajemstvím Vidhoště upraveného Janem Víchem.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA