Malý Křakovský vrch tradiční cache – GC2B96A

CS: Jeden z nejnižších kopců Sedmihoří s pozdně halštatským hradištěm.
EN: One of the lowest hills of the Seven Mountains with settlement of late Hallstatt culture.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Malý a Velký Křakovský vrch
Malý Křakovský vrch a Křakovský vrch od hráze Mezholezského rybníka

Malý Křakovský vrch, na starých mapách označovaný jako Ranzelberg, je krajním vrcholem podkovy Sedmihoří. Najdete jej v jihovýchodní části vrchoviny, severovýchodně od Velkého Křakovského vrchu, se kterým je spojený sedlem. Těleso kopce je velmi mírně protáhlé k severovýchodu, příkřejší svahy jsou jižní a východní. V žebříčku jedenácti pojmenovaných vrcholů Sedmihoří je Malý Křakovský vrch na 9. místě s nejvyšším bodem v nadmořské výšce 531,5 metrů. Louky a pole ve směru k Mezholezům překonává vrchol o přibližně 70 metrů.

Balvany na jz. svahu

Na Malém Křakovském vrchu bylo v pravěku hradiště. Jedno z nejmenších (rozloha 0,5 ha) a nejlépe zachovaných západočeských hradišť mělo podél vrcholové plošiny kamenný val. Hradiště datované do pozdní doby halštatské mělo formu, která je podobná opevněným dvorcům v jižním Německu, které však byly zakládány v oblastech příznivých zemědělství.

Kudy ke krabičce

Balvany na jz. svahu

Míříte-li v Sedmihoří jen na Malý Křakovský vrch či je vaším první cílem, bude nejlepší zastavit na cestě u silnice mezi Mezholezy a Semněvicemi. Na waypointu PA najděte místo k zaparkování. Lesní cesta, u které zastavíte, pokračuje dále na jih a mírně se kroutí. Vy po ní dojdete na waypoint T1, kde odbočíte vpravo, na západ. Cesta vás dovede na úpatí kopce a další cestu zvolte sami.

Série Sedmihoří

Panoramatický pohled na vrcholy Sedmihoří

Přírodní park Sedmihoří je malebnou vrchovinou tvořenou podkovou dominantních vrchů vystupujících z ploché okolní krajiny. Mrazové sruby, pseudokary, kamenná moře a proudy, skalní mísy i osamělé balvany nepřeberného množství tvarů jsou těmi nejlepšími příklady forem zvětrávání žuly na českém území, zároveň i důvodem, proč je ke jménu Sedmihoří často připojováno slůvko tajemné.

Série Sedmihoří

Zveme vás i touto keškou na putování po krásách Sedmihoří, na jeho vrcholy, do jeho lesů, k několika rybníkům, do pěkné a zajímavé přírody. Pevně věříme, že se vám Sedmihoří bude líbit, něco se o něm dozvíte, najdete několik kešek a třeba objevíte i nám neznámá místa, která si zamilujete.

Plánujete-li navštívit více krabiček najednou, vybavte se na cestu dostatečnou zásobou tekutin. Nevíme o stálém zdroji vody na území parku, natož vody pitné. Celé Sedmihoří je velmi suché, zároveň špatně dostupné a proto vůbec neuvažujte o rozdělávání ohně. Dlouhé kalhoty a dobré boty mohou být na mnoha místech výhodou.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA