Mezholezský rybník tradiční cache – GC2B96C

CS: Protáhlý travnatý vrchol nad Mířkovskými rybníky v Sedmihoří.
EN: Elongated grassy hill above Mířkovský ponds in the Seven Mountains.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

U vesničky Mezholezy se rozkládá rybník stejného jména – Mezholezský. Leží na severovýchodním okraji Sedmihoří, na straně, kam se podkova sedmihorských kopců otevírá. Za chybějící kopce v těchto místech může stará tektonická linie mariánskolázeňského zlomu, která již dávno rozrušila žulový masiv a dala tak erozi více času na odnos jeho materiálu.

Mezholezsk rybník od přepadu
Mezholezský rybník od přepadu
větší rozlišení

Naši předci si vyhlédli místo poblíž soutoku Mezholezského potoka s Bukovským potokem a vodě postavili do cesty ani ne 200 metrů dlouhou hráz. Z technického hlediska dokázali v nepříliš hlubokém průtočném rybníku (3,5 metru) zadržet přibližně 400 tisíc metrů krychlových vody sbíraných šesti potůčky z 15,5 km2 povodí. Vodní plocha je více než kilometr dlouhá a má rozlohu 38,6 hektaru. Mezholezský rybník je tak největším v okrese Domažlice a 10. největší v celém Plzeňském kraji.

Vážka

Rybník měl vždy příznivé podmínky pro chov ryb, ostatně s rybářstvím je spojena i první písemná zmínka z roku 1587 (v Čechách tehdy vládl Rudolf II.), kdy se odsud vyvážely ryby až do Bavorska. Památkou na staré časy je kamenný můstek přes přeliv u východního okraje hráze.

Chovným rybníkem je i dnes a na výlov metráků vyhlášených kaprů se těší lidé v širokém okolí. Ryby však nejsou jeho jediným přínosem: na jaře je přechodným domovem tažného vodního ptactva, v létě slouží ke koupání, ostatně hned pod jeho hrází je řada rekreačních chatek. A dokážete si představit to velké kluziště, když v zimě uhodí pořádné mrazy?

Rybník při pohledu od kešky

Také jde o rybník krásný. Prof. Jan Kumpera ve své knize Rybníky Plzeňského kraje, aneb, Putování za rybniční vůní píše:

Mezholezský rybník patří vůbec k nejkrásnějším v západních Čechách, neboť je ze tří stran obklopen malebným žulovým a zalesněným pohořím zvaným kvůli počtu svých vrcholků Sedmihoří. Dojem z návštěvy tohoto "jezerního" rybníka bývá úchvatný za každého počasí, v barevném babím létu bývá snad nejsilnější.

Kudy ke krabičce

Krabička vás zavede na zalesněný západní břeh, nedaleko ústí vysychavého potůčku přitékajícího od sedmihorské myslivny. Zaparkujete-li poblíž západního okraje hráze, vydejte se po lesní cestě, která prochází podél rybníka a také nedaleko kešky. Můžete se rozhodnout i pro vodní cestu, neboť v blízkosti kešky lze lodí přirazit k břehu.

Malý Křakovský a Křakovský vrch

Vybavíte-li se dalekohledem, můžete z břehu pozorovat vodní ptactvo, ale také krávy na protilehlé pastvině. Nemáte-li dalekohled, obdivujte hmyz poletující nad pobřežním rostlinstvu či vodní šneky. Neslibujte si však, že se u krabičky vykoupete, lepší místa jsou např. na pravém břehu u hráze. Mimochodem, z hráze je pěkně vidět na Malý Křakovský vrchKřakovský vrch. Právě při pohledu odtud mají kopce ty nejkrásnější linie.

Série Sedmihoří

Panoramatický pohled na vrcholy Sedmihoří

Přírodní park Sedmihoří je malebnou vrchovinou tvořenou podkovou dominantních vrchů vystupujících z ploché okolní krajiny. Mrazové sruby, pseudokary, kamenná moře a proudy, skalní mísy i osamělé balvany nepřeberného množství tvarů jsou těmi nejlepšími příklady forem zvětrávání žuly na českém území, zároveň i důvodem, proč je ke jménu Sedmihoří často připojováno slůvko tajemné.

Série Sedmihoří

Zveme vás i touto keškou na putování po krásách Sedmihoří, na jeho vrcholy, do jeho lesů, k několika rybníkům, do pěkné a zajímavé přírody. Pevně věříme, že se vám Sedmihoří bude líbit, něco se o něm dozvíte, najdete několik kešek a třeba objevíte i nám neznámá místa, která si zamilujete.

Plánujete-li navštívit více krabiček najednou, vybavte se na cestu dostatečnou zásobou tekutin. Nevíme o stálém zdroji vody na území parku, natož vody pitné. Celé Sedmihoří je velmi suché, zároveň špatně dostupné a proto vůbec neuvažujte o rozdělávání ohně. Dlouhé kalhoty a dobré boty mohou být na mnoha místech výhodou.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA