Bernartice multi cache – GC2BCRX

CS: Krátká procházka po pamětihodnostech prastaré vesnice Bernartice.
EN: A short walk through the sights of the old village Bernartice. Listing of this cache is available in Czech language only.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Horní rybník a kostel sv. Petra a Pavla
Horní rybník a kostel sv. Petra a Pavla

Bernartice ležící na jižním okraji současného přírodního parku Valcha patří mezi nejstarší vesnice v okolí. Poprvé jsou připomínány někdy mezi roky 1158 a 1173, ale spekuluje se, zda jméno vsi neodkazuje na její vlastnictví přimdským purkrabím. Ten byl zavražděn v roce 1150, když byl osvobozován Soběslavův syn vězněný na hradě. Podle záznamů ze staré bernartické farní knihy by byla historie ještě delší: křesťanská obec měla vzniknout již v roce 940.

Smírčí kříž

Ale dost. Jistě by šlo dlouhou historii Bernartic vměstnat do listingu, ale dlouhé listingy pak stejně nikdo nečte. Pojďte se projít vsí a prohlédnout si několik památek a zajímavostí, kterých je v Bernarticích na pár metrech celá řada, a při tom historii v několika doušcích ochutnat.

Na výchozích souřadnicích je ve svahu nad silnicí usazen smírčí kříž, jeden ze dvou zachovalých v okolí Bernartic. U téměř metr vysokého kříže není známa žádná legenda, která by vysvětlovala, zda v jeho blízkosti došlo k nehodě či hrdelnímu zločinu. Nadšenci si mohou jako bonusovou indicii Q spočítat počet ramen kříže, ostatní se otočí a přejdou na waypoint Q1. Pohlédněte na omšelý dům (na opačné straně silnice než je kříž) a na stopě, kterou na tváři vesnice zanechala druhá polovina 20. století, spočítejte počet komínů. Máte první indicii označenou jako A. Hurá!

Pomník padlým

Po prohlédnutí tzv. bytovky jistě oceníte starší domy postavené v první polovině téhož století. Dům se vzorně opravenou žlutou fasádou si můžete prohlédnout na waypointu Q2. V jeho štítu naleznete letopočet, přičemž si jako indicii B zapíšete součet posledních dvou číslic.

Kůň na pastvě

Jen o pár metrů dále vcházíte na náves, kde se do výše tyčí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti. Sloup se soklem je barokní, u sochy je odhadován vznik v 1. polovině 18. století, přičemž jde pravděpodobně o náhradu za původní sochu. Že máte o sloup také strach?

Od sloupu se vydejte na jih, dál na náves. Kdysi mívala dvojici rybníků, ale dolní byl po II. světové válce zasypán. Býval přibližně v místech, vedle kterých procházíte k velkému stromu na waypointu Q3. Ať jste již znaveni či ne, zajímejte se o lavičku obepínající kmen. Jako písmeno C si zapište počet stran lavičky (myšlen je samozřejmě půdorys). Rozhlédnete-li se po návsi, nemůžete přehlédnout smuteční vrby. Ty rostou na hrázi horního rybníka, který se zachoval do současnosti. Od něj je pěkný pohled na kostel, ale k tomu se teprve dostaneme.

Uličkou pod hrází se vydáme až ke schodišti pod silnicí (waypoint Q4). Není nikterak zajímavé, ale jeho schody se dobře počítají a tak si jejich počet zapište jako indicii D (liché číslo). Schodiště vás zavedlo opět na hlavní silnici, na jejíž druhé straně je vlevo arál statku s chovem koní a vpravo tvrz.

Tvrz v současnosti
Tvrz v současnosti

Původně goticko-renesanční opevněná stavba byla barokně přestavěna, ale 20. století ji nepřálo a tak až nyní je pozvolna rekonstruovaná. Tvrz i přilehlý pozemek jsou soukromým majetkem a proto věnujte pozornost cedulce dřív, než lehkomyslně vstoupíte. Za husitských válek táhla část kališnického vojska od Tachova na Bernartice, aby se pomstili Janu z Ostromeče. Na návrší směrem na Borek proběhla bitva, ve které zemřelo mnoho mužů. Obránci Bernartic ustoupili do pevnosti. Ta byla dobře opevněná a pokusům husitů dobře odolávala. Husité museli zkusit jinou strategii. Když chytili jednoho z posádky tvrze, ten zradil svou stranu a dobyvatele dovedl do pusté vsi Bačov, odkud vedla podzemní chodba do tvrze. Husité se chodbou dostali do tvrze, kde překvapili obránce. Nastala ukrutná řežba, na jejímž konci byli obránci všichni do jednoho mrtvi. Jejich těla byla vhozena do sklepení a to zazděno. Jsou tam jejich kosti dodnes?

Bernartice při pohledu z rozhledny Březinka
Bernartice při pohledu z rozhledny Březinka

Od tvrze není daleko k hospodě a pomníku padlým (waypoint Q5). Věnován je mužům z Bernartic a okolních vsí, kteří padli ve světové válce. Nebylo jich málo, 16 mrtvých bylo z Bernartic, 8 ze Strachovic, 7 ze sychrova, 4 z Dehetné a stejně z Borku a jeden padlý byl z Valchy. Najděte si Karla Baiera ze Strachovic a sečtěte obě číslice z jeho věku, získáte hodnotu písmena E. Podle typu písma, zápisu jmen vesnic i příjmení lze poznat, jaká národnost v Bernarticích převažovala až do poválečného vyhnání.

Věž kostela sv. Petra a Pavla

Konečně kostel, dominanta Bernartic. Kostel sv. Petra a Pavla je umístěn oproti vsi na návrší. Kostel byl poprvé připomínán v roce 1384, ale z původní stavby nezbylo dnes pravděpodobně téměř nic. Místní farář Hanika se 2. května 1737 dohodl s knížetem Karlem z Löwensteinu, patronem kostela i vlastníkem panství, na zboření staré stavby a postavení nového. Není znám architekt, který nový kostel navrhl, ale pocházel ze západních Čech a nebyl to žádný břídil. 28. října 1740 byl nový monumentální kostel za velké slávy vysvěcen. Bylo by nádherné se dočkat další velké slávy u příležitosti dokončení jeho rekonstrukce. Do majetku kostela se později dostal i sousední pozemek, který se stal hřbitovem a je jím dodnes.

Rozhledna Březinka

Otevřete branku a přistupte ke vchodu do kostela (waypoint Q6). Pohlédněte vzhůru na věž a spočítejte počet kulatých či oválných oken na této, jižní straně věže. Získáte hodnotu F Pokud byste se toulali po hřbitově v noci a na kostel nebylo vidět, pak si můžete zopakovat počítání schodů: schodiště začíná za posledními kamennými dlaždicemi, získaný počet schodů (sudý) vydělte 2 a máte totéž F.

Kostel si obejděte a dojděte k druhé bráně na hřbitov (waypoint Q7). Jen pár metrů od ní naleznete dlouhověkou lípu. Ač už není v nejlepším stavu, výmladky o síle mladého stromu svědčí chuti do života, kterou tato stará dáma stále ještě má. Z brány zjistíte hodnotu posledního písmene a už budete vědět, zda si pro poklad dojdete na Pískovy vrch či na Březinku. Vrátka v bráně mají na horní straně několik špiček, tj. jeden větší hrot míří nahoru, dva menší do strany. Jako hodnotu písmene G si poznamenejte počet špiček na vrchní straně jednoho křídla.

Překážky pro parkurové skákání
Překážky pro parkurové skákání

Ted už dosadit do vzorce a spočítat:

N 49°3[E-A].[C-F][D-G][G-F]   E 12°4[E-F].[B-A][G-B-F][C-G]

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA