Výrovský rybník tradiční cache – GC2BCRY

CS: Hluboký rybník vhodný pro koupání ležící uprostřed lesů.
EN: A deep lake suitable for swimming surrounded by forests.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Uprostřed rozsáhlých borových lesů mezi vesnicemi Benešovice, Holostřevy, Borovany, Staré SedloBrod u Stříbra je schovaný Výrovský rybník (německy Wirauteich). Vybudován je na Výrovském potoce nad osadou Výrov. Je protáhlý – dosahuje délky přibližně 750 metrů při 150 metrech v nejširším místě. Severní, levý břeh rybníka je příkrý, na mnoha místech ozdobený skalkami. V celé délce je porostlý lesem a potěší houbaře i sběrače borůvek. Ze vzácnějších druhů rostlin v něm narazíte na ohrožený jalovec obecný (Juniperus communis)vřesovec pleťový (Erica carnea).

Z části vypuštěný rybník při pohledu od hráze

V porovnání s běžnými rybníky je poměrně hluboký, maximální hloubka přesahuje 10 metrů. Velká hloubka má příznivý vliv na kvalitu vody a tak je možné se ve Výrovském rybníku koupat po celou letní sezónu, na rozdíl např. od blízké přehrady Hracholusky. Ostatně na jižním břehu funguje veřejné tábořiště s travnatou pláží, dno rybníka je podél pláže písčité.

Ač o tom není přímý doklad, předpokládá se, že rybník vznikl již ve středověku. Dokladem by mohl být jeho mohutný odtok vytesaný ve skále severně od hráze. Je možné, že tento odtok vznikl jako obranný příkop, neb dle pověsti na plochém návrší nad ním stával hrad.

Závěr rybníka

V zadní části rybníka si na několika místech můžete všimnout pahýlů stromů trčících uprostřed vodní hladiny. Výrovský rybník byl minimálně několik desítek let 20. století vypuštěný a podél koryta výrovského potoka rostly obvyklé pobřežní druhy stromů.

Osada Výrov

Poprvé je Výrov (německy Wierau) připomínán v letech 1234–1239 jako ves v majetku benediktinského kláštera v nedalekých Kladrubech. Roku 1420, v době husitských válek a velkých nesnází klášterů, byla osada zastavena Jindřichovi řečenému Střela z Bezdružic. V druhé polovině téhož století bylo několik vesnic v okolí včetně Výrova s mlýnem v majetku Bohuslava ze Švamberka. Pozdější vývoj, především asi třicetiletá válka, Výrovu nepřál, neb je v 17. století uváděn jako pustý.

Pláž na jižním břehu

V první polovině 19. století byl Výrov obnoven a v roce 1838 byste v něm našli poplužní dvůr, mlýn, hájovnu a myslivnu. Okolo roku 1850 ve Výrově fungovala vysoká pes s hamrem, která dávala práci 36 dělníkům. Ač v roce 1930 bylo ve Výrově sečteno 21 obyvatel německé národnosti, jistě si domyslíte, proč dnes nemá Výrov žádné stále obyvatele a osada má výhradně rekreační charakter.

Kudy ke krabičce

Skála nedaleko kešky

Snazší přístup k Výrovskému rybníku bude pro cyklisty, neb se u něj potkává cyklotrasa č. 2207 z Borovan, č. 2211 z Prostiboře do Svojšína a snad začátek cyklotrasy č. 2222 přes Holostřevy do Butova. Ke kešce samotné vede jen lesní cesta, na kterou navazuje pěšina.

Řidiči to budou mít těžší, neb do Výrova už léta nevede žádná zpevněná cesta. Nejpoužívanější je přístupová cesta od Benešovic (waypoint T1), která je sjízdná pro běžné automobily. Druhá cesta vede z Brodu, ale pro její výrazně horší stav je použitelná jen pro terénní vozidla. Místo na zaparkování je označeno waypointem PA, od něj vede ke krabičce lesní cesta, ze která je potřeba sejít na pěšinu vlevo (waypoint T2). Keška je umístěna v blízkosti skalky (waypoint SK), ze které je možné přehlédnout celý rybník. Skalku mají v oblibě hadi, tak pozor, ať žádnému neublížíte (oni jsou tam doma, vy jen na návštěvě).

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA