Naučná stezka Sedmihoří multi-cache – GC2BEQF

CS: Naučná procházka po jihozápadní části přírodního parku Sedmihoří.
EN: Nature trail in the southwest part of the Seven Mountains natural park.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Altán 1. zastávky NS

Naučná stezka tvoří přibližně 10 km okruh, který prochází po jihozápadní části pohoří a stejnojmenného přírodního parku Sedmihoří. Na 12 zastávkách s tabulemi chce návštěvníky seznámit s vývojem krajiny, historií lidského osídlení, přírodními procesy, faunou a flórou, a v neposlední řadě se soudobým lesním hospodářstvím.

Historie

Náprstník červený (Digitalis purpurea)

Do pětiletého plánu okresu Domažlice bylo na počátku 80. let zařazeno zřízení naučné stezky v Sedmihoří. Když pětiletka téměř končila, zjistilo se, že stezka stále není dokončena. Tabule byly připraveny, ale nebyly na svých místech. Byl počátek listopadu, dva měsíce do konce pětiletky a zima za dveřmi.

Prosba o pomoc dorazila na Svaz ochránců přírody. Tehdejší jeho místopředseda a pozdější senátor Ing. Petr Smutný vzpomínal, jak v listopadu po Sedmihoří nosili v batohu beton a betonovali při dešti i sněhu. Stezku však do konce roku vytvořit stihli.

Mezera mezi bloky

Ač byla stezka vytvořena s nadšením a kvalitně, zub času společně s vandaly měnil její podobu k horšímu. V polovině 90. let už byla spíše ostudou než představením krás Sedmihoří, které bylo roku 1994 vyhlášeno přírodním parkem, a dalších 10 let jen chátrala.

V srpnu 2004 byla otevřena její druhá podoba. Scénář stezky i texty většiny tabulí zastavení připravil Vladislav Menšík, který je pokládán za "otce stezky". Fotografie dodal Jan Veber, podílel se také Městský úřad Horšovský Týn. Lesní správa Horšovský Týn (Lesy České republiky) zajistila technickou část, uhradila náklady ve výši přibližně 100 tisíc Kč a je nadále provozovatele stezky.

Nová verze naučné stezky změnila svoji trasu, z hřebenů a vrcholů se přesunula do nižších poloh, aby se snížilo riziko možných požárů od nezodpovědných návštěvníků. Změnila se tak i zastavení a obsah jejich textů.

Naučná stezka v číslech

Délka trasy činí 10,6 km, z čehož se na 6,1 km jde do kopce a na 4,5 km z kopce. Nejnižším místem je výchozí a také cílový bod u Středního mířkovského rybníka, který je v nadmořské výšce 455 metrů, nejvyšším místem pak zastávka v sedle pod Racovským vrchem v nadmořské výšce 545 metrů. Projít celý okruh trvá okolo 4 hodin.

Zastávky

Naučná stezka začíná u mířkovské hájovny nedaleko Středního mířkovského rybníka, kde lze také zaparkovat auto. Protože je celá naučná stezka značená, probíhá po cestách a jednotlivá zastavení jsou nepřehlédnutelná, uvádíme pouze orientační souřadnice jednotlivých zastávek.

Rybniční vrch a Střední mířkovský rybník
Rybniční vrch a Střední mířkovský rybník, v pozadí Písečný vrch
větší rozlišení

První zastávka je umístěna v altánu a seznámí vás s naučnou stezkou, její trasou, autory a provozovateli, ale také nastíní základní charakteristiku Sedmihoří. Na tabuli najdete i pěkný citát Francise Bacona s přibližným datováním. Hodnota písmene A odpovídá poslední číslici tohoto letopočtu.

Dno zaniklé nádrže
Dno zaniklé nádrže

K 2. zastávce na východní části hřbetu Rybničního vrchu vystoupáte po silničce. Tabule je věnována lesnímu hospodářství a vy si jako B poznamenáte uváděnou výšku desetiletého porostu. Víte, co je to buřeň?

Cesta k 3. zastávce začíná klesáním k obnovené vodní nádrži U Ručiček, pojmenované právě podle nejznámějšího balvanu Sedmihoří, který leží ještě kus cesty za nádrží. Na ceduli se dozvíte o usmířeních, které jsou na kameni zachyceny nápisy, a také o majetkovém vývoji. Jako C si poznamenejte poslední číslici z letopočtu, kdy Maxmilián Trauttmansdorff koupil horšovskotýnské panství.

Pseudokar na Stinném vrchu

Po stejné cestě dojdete pod Stinný vrch, kde je 4. zastávka věnovaná geologickým poměrům Sedmihoří. Prohlédněte si geologické schéma sedmihorského pně a z letopočtu uvedeného za jménem pana Vejnara si jako D poznamenejte poslední číslici. Věděli jste, že Stinný vrch je z jiné žuly než všechny ostatní kopce?

Pokračujte po hlavní cestě vedoucí nejprve po hrázi zaniklé vodní nádrže a později po úpatí Jedlového vrchu až na rozcestí u velkého balvanu, který dosud nese stopy po kamenících. Kamenickému řemeslu je také věnovaná 5. zastávka a vy si z textu odnesete hodnotu E, která odpovídá poslední číslici letopočtu, od kterého fungovala filiálka Josefa Polty z Mezholez s několika tovaryši ve svém vlastním lomu.

Tříslovec a Racovský vrch, vlevo v pozadí Přimda
Tříslovec a Racovský vrch, vlevo v pozadí Přimda

Trasa naučné stezky vede nejprve na sever, aby na další velké křižovatce odbočila vlevo, směrem k 6. zastávce. Ta je věnovaná živočichům, kteří se v Sedmihoří vyskytují. Nejprve se spočítáte, kolik druhů sýkorek se tu vyskytuje, jako písmeno F si však poznamenáte počet šelem zachycených obrázkem.

Přístřešek a 7. cedule naučné stezky

K 7. zastávce v sedlu mezi TříslovcemRacovským vrchem bude potřeba vystoupat, v některých místech nemusí být cesta poznamenaná těžbou dřeva dobře schůdná. Sedmá zastávka je věnovaná blízké Francouzské cestě a mrazovým srubům, které na mnoha místech Sedmihoří zdobí. Uprostřed tabule jsou dvě kresby zachycují vznik mrazových srubů, které byly připraveny podle podkladů pana Votýpky. Jako G si poznamenáte předposlední číslici uvedeného letopočtu.

Další cesta vás zavede do mělkého sedla poblíž malého bočního vrcholu Tříslovce, kde se na 8. zastávce můžete seznámit s poměrně chudou vegetací přírodního parku. Několik rostlin je zachyceno kresbou, vy si jako H napište počet rostlin, která mají na kresbách žluté květy.

Balvany

Od nejzápadnější zastávky přejde k místům pod Rozsochou, kde lze i dnes najít stopy po výrobě dřevěného uhlí. 9. zastávka je věnována jemu, uhlířům i milířům, ve kterých bylo uhlí vyráběno. Jako I si poznamenejte první číslici z čísla vyjadřujícího maximální objem stojatých milířů, které se stavěly u nás a v Německu. Mimochodem, víte, že při výrobě dřevěného uhlí uniká kyselina octová, která přírodě neprospívá?

Cesta okolo Chlumu

Abyste došli k 10. zastavení, budete muset překonat sedlo pod Rozsochou. Na jejím vrcholu lze mimochodem najít zbytky cedule z první verze naučné stezky. zastávka je věnována vývoji osídlení, které bylo na zdejších kopcích překvapivě intenzivní. Chlum, Malý Chlum, Racovský vrch, Tříslovec, Rozsocha i Malý Křakovský vrch – tam všude lidé žili již od pravěku a je možné, že seznam se rozšíří po prozkoumání ostatních kopců. Na ceduli je uvedena přibližná rozloha dvou výšinných hradišť, které náleží k chamské kultuře. Poznamenejte si první číslici z této rozlohy jako J.

U hráze dolního z Racovských rybníčků
U hráze dolního rybníčku

Procházka k 11. zastávce je delší, ale už půjdete většinou z kopce. Tato zastávka se věnuje pseudokarům, dalšímu typu mrazového zvětrávání v Sedmihoří. Až se náležitě poučíte, můžete se projít po druhé slepé odbočce naučné stezky, která vás zavede k probírané látce. Jako K si poznamenejte počet fotografií pod textem na tabuli.

Nedaleko se nachází první z trojice Mířkovských rybníků a tak se na 12. zastávce dozvíte o rybnících a mokřadech. Až si text přečtete, budete vědět, jaké funkce vodní plochy plní, co v jejich okolí roste a kdo je potřebuje ke svému životu. Na tabuli je také několik kreseb a vy si poznamenejte počet nakreslených plazů jako L.

Finále

Bolí vás nohy? Nebolí? To je moc dobře, protože nyní bude potřeba spočítat souřadnice úkrytu krabičky. Byla by věčná škoda prohlédnout si jen jihozápadní okraj Sedmihoří a nezavítat na zbylá místa.

N 49° 3[E+H].[B-K][A+E][G-I]  E 12° 5[B-L].[C+D][J-F][I-L]

Kontrolní součet všech číslic ve výsledných souřadnicích je roven 53.

Série Sedmihoří

Panoramatický pohled na vrcholy Sedmihoří

Přírodní park Sedmihoří je malebnou vrchovinou tvořenou podkovou dominantních vrchů vystupujících z ploché okolní krajiny. Mrazové sruby, pseudokary, kamenná moře a proudy, skalní mísy i osamělé balvany nepřeberného množství tvarů jsou těmi nejlepšími příklady forem zvětrávání žuly na českém území, zároveň i důvodem, proč je ke jménu Sedmihoří často připojováno slůvko tajemné.

Série Sedmihoří

Zveme vás i touto keškou na putování po krásách Sedmihoří, na jeho vrcholy, do jeho lesů, k několika rybníkům, do pěkné a zajímavé přírody. Pevně věříme, že se vám Sedmihoří bude líbit, něco se o něm dozvíte, najdete několik kešek a třeba objevíte i nám neznámá místa, která si zamilujete.

Plánujete-li navštívit více krabiček najednou, vybavte se na cestu dostatečnou zásobou tekutin. Nevíme o stálém zdroji vody na území parku, natož vody pitné. Celé Sedmihoří je velmi suché, zároveň špatně dostupné a proto vůbec neuvažujte o rozdělávání ohně. Dlouhé kalhoty a dobré boty mohou být na mnoha místech výhodou.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA