Malá Doubrava tradiční cache – GC2HMYP

CS: Menší z dvojice vrcholů Doubravy s bývalým vojenským bunkrem a výhledy do okolního kraje.
EN: The smaller of the two peaks of Doubrava with a former military bunker and views of the surrounding region.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Chodba v bunkru

Malá Doubrava je menším ze dvou vrcholů, které tvoří Doubravu. Tento jižní vrchol dosahuje do nadmořské výšky 719 metrů, což je jen o osm metrů méně než má sousední Velká Doubrava. Kopec vybíhá malým hřebenem v severovýchodním směru k Řakomi, kde se také nalézá řakomská skála s hradištěm. Výraznější je protažení ve směru Doubravského hřebene, tj. k Věckovicím na jihu.

Svahy porůstá smíšený les, ve kterém je také několik pasek umožňující výhled. Keš je umístěna na okraji paseky nejbližší vrcholu a uvídíte z ní MalýVelký Bítov, část hřebenů Šumavy s Ostrým, německá pohoří Kaitersberg a Hoher Bogen, hřeben Korábu a další hřebeny Korábské vrchoviny či Český les.

Stromy na okraji paseky

Samotný vrchol Malé Doubravy je stejně jako Velká Doubrava poznamenaný působením vojenské posádky. Pro návštěvníky jsou komplikací trosky původního plotu, kterým je vrchol obehnán, naštěstí obě přístupové cesty tyto překážky nemají. Na vrcholu nepřehlédnete obrovské garáže s bunkry. Jedna z místností slouží radioamatérům jako azyl při vysílání, na dveřích můžete najít zoufalý pokus odradit zloděje (pokud nejsou zrovna odcizené dveře). I na Malé Doubravě je telekomunikační stožár, byť v porovnání se stožáry na Velké Doubravě mnohem méně ověšený telekomunikační technikou.

Kudy ke krabičce

Na velký kopec vede mnoho cest, nabízíme trojici, každou trochu jinou.

Asfaltka napříč bukovým lesem

Asfaltka. V zatáčce nad Věckovicemi (waypoint T1) odbočuje na východ asfaltka. Je na ní umístěn zákaz vjezdu, který prosíme respektujte. S trochou drzosti lze u odbočky bezpečně zaparkovat, pro mnoho vozů tam však místo není. Pozvolna stoupající asfaltová cesta vás povede po východních svazích Malé Doubravy. Na začátku cesty (waypoint R1) je pěkný výhled na jihovýchod směrem na Bezí, Klatovy či Šumavu. O kus dále, na waypointu T5, můžete odbočit vlevo na cestu, která vede přímo na vrchol Malé Doubravy. Pokud se rozhodnete pokračovat po asfaltce až do sedla U Huberta, nabídne se vám výhled směrem na severovýchod např. na Kněžskou horu, Říčej, Valbu, Běleč či na údolí Úhlavy.

Výhled ze severního svahu
Výhled ze severního svahu, zleva Říčej, Valba, Běleč,
v pozadí nepatrná Stramchyně, vpravo za stromy Kněžská hora
Divizna černá
Divizna černá

Zadýchávací. Minete-li při cestě z Věckovic odbočku na asfaltku, pak můžete za další zatáčkou najet vpravo na lesní cestu (waypoint P1), kde je dostatek místa pro zaparkování. Cesta za závorou vede příjemně po vrstevnici. Dojdete po ní až k odbočce (waypoint T2), kde svah začíná stoupat, a vydáte se vzhůru. Příkrá, nepříliš používaná cesta vás povede opět do sedla U Huberta (waypoint T3), ale od jihozápadu. Ze sedla vede přímý průsek k vrcholu.

Řakomská. Budete-li na Malou či Velkou Doubravu vyrážet z Kněžské hory, můžete prozkoumat cestu, která vede ze sedla severně od Řakomi. Cesta začíná kousek (waypoint T4) od rozcestí s kapličkou, prochází pastvinami, po okraji lesa a pak už stoupá k vrátnici původního vojenského areálu. Nezkoušeli jsme.

Pahorky pro stonožky

Malá a Velká Doubrava

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA