Valba tradiční cache – GC2HMYQ

CS: Ostrůvek klidu v bukovém lese na konci hřebenu Bělýšovského lesa.
EN: Isle of calm in a beech forest at the end of the ridge Belysov forest.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Valba s Dolany
Mnohokmen

Valba je vrcholem v Bělýšovském polesí. Trojice mírných vyvýšenin tvoří přes půl kilometru dlouhý boční hřeben mířící k východu. S nadmořskou výškou 664 metry Valbě schází 30 metrů do výšky ŘíčejeBělýšov na jižním konci hřebene převyšuje jen o pár metrů. Valba přesto není žádnou vlnkou v krajině – údolí Poleňky před Dolany převyšuje o více jak 250 metrů, tok Úhlavy před Malechovem o 280 metrů. Valba je tak přirozenou dominantou západního horizontu Malechova a spolu s celým hřebenem vytváří impozantní kulisu i Dolanům.

Valba stojí stranou od trasyžluté turistické značky, která prochází po hlavním hřebeni Říčeje. Cestičkou po jejím hřebeni chodí snad jen myslivci nebo houbaři. Vrchol je zapomenutým koutem, kde pravděpodobně nepotkáte živáčka (pevně věříme, že ani mrtváčka). Budete si na ní moci vychutnávat klid bukového lesa s několika osamělými velikány či naslouchat šumění větru valícího se přes hřeben. V okolí krabičky najdete jednu z nenápadných skalek, projdete-li se k vrcholu, najdete kameny označující hranici katastrů Dolan a Chlumské.

Valba je stejně jako celý komplex Bělýšovského polesí pokryta převážně listnatým lesem, který je chráněn jako součást evropsky významné lokality Švihovské hvozdy zahrnující také vrchy Tuhošť, Běleč a severní svah Velké Doubravy.

Na Valbe

Mimochodem, víte, co znamená slovo valba? Používá se v architektuře a stavebnictví, kde označuje šikmou plochu na kratší straně střechy. Tomu odpovídá i tvar samotného kopce. V naší zemi je na klasických chalupách velmi rozšířená polovalbová sedlová střecha, která vzniká ze sedlové střechy myšleným částečným seříznutím štítů. Okapy pod polovalbou jsou tedy umístěné výše než běžné boční okapy sedlové střechy.

Valbová střecha
Valbová střecha
Polovalbová střecha
Polovalbová střecha
Oba obrázky připravil Shannon a nabídl je pod licencí CC BY-SA 3.0

Kudy ke krabičce

Stromy Stromy Stromy

Nechcete-li si vychutnat plné převýšení např. cestou od hřbitova v Dolanech, doporučujeme začít výlet z vesničky Chlumská, která leží mezi Bělčí a Říčejem. Na její návsi si případně najděte místo na zaparkování (waypoint PA) a vydejte se po žlutě značené turistické značce k jihozápadu. Polní cesta se u lesa, v místech zvaných Pod Valbou, stáčí vpravo a vy z ní odbočíte (waypoint T1), abyste dále šli po žluté. Cesta lesem se ztrácí, ale je tam a není třeba jít po pastvinách. Na rozcestí (waypoint T2) žlutou značku opustíte (prohlédněte si svah před sebou a bude vám jasné proč) a půjdete pozvolným stoupáním po lesní cestě vlevo. Až po pravé straně před sebou uvidíte mladý, hustý les, vyběhněte před ním svahem na hřeben. A pak už rovnou za šipkou.

Pahorky pro stonožky

Dub a kameny skalky

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA