Kněžská hora tradiční cache – GC2HMYT

CS: Malý kopec s velkým jménem, kamenným mořem a výhledem.
EN: A small hill with a big name, block sea and many views.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Kněžská hora

Vzletný název kopce Kněžská hora odkazuje k duchovním obřadům, které se na něm snad kdysi konaly. Je možné, že na vrchol před mnoha staletími mířili keltští druidové, aby zde v posvátném dubovém háji, nemethonu, nikým nevyrušováni, věštili či přenášeli své vědomí do jiných světů. Název kopce může být i odkazem na praslovanské obětiště, a stejně tak je možné, že les na svazích náležel ke kostelu či faře.

Za povšimnutí stojí, že Kněžská hora není ve zdejším kraji osamělá. Jen o 7 kilometrů severněji, nedaleko Ježov, je kopec zvaný Kněžhora, kde byly nalezeny mohyly. Další Kněžská hora vypínající se do výše 690 metrů leží 13 kilometrů jihozápadně, nedaleko města Kdyně. A konečně, 11 kilometrů na západ, nad vsí Úboč, nedaleko Netřebu, se do výšky 658 metrů vypíná Kněžská hůrka.

Kamenné moře

Kněžská hora dosahuje nadmořské výšky 554,8 metrů a skromně se krčí ve stínu sousední Doubravy. Kopec je tvořen krátkým hřbetem orientovaným ve směru západ–východ, který převyšuje údolí říčky Poleňky o přibližně 150 metrů. Na severním svahu jsou častěji drobné skalní výchozy a kamenná moře. Svahy směřující do zbylých světových stran jsou o kousek mírnější, na jihu s několika rozlehlými lesními pasekami. Na jihozápadě je Kněžská hora spojena sedlem s Velkou Doubravou, úpatí kopce je na této straně v nadmořské výšce okolo 500 metrů. Kněžská hora společně s vrchem Bezí patří do geomorfologického okrsku Kamýcká vrchovina v podcelku Radyňská pahorkatina, tzn. že přes značnou blízkost nepatří do Korábské vrchoviny jako většina kopců v sérii Pahorky pro stonožky.

Kněžská hora při pohledu z Malé Doubravy
Kněžská hora při pohledu z Malé Doubravy

Podobně jako v případě Bezí, tak i na Kněžskou horu je možné se podívat z ptačí perspektivy: nerušený výhled se nabízí z cesty na severním svahu pod vrcholem Malé Doubravy. Naopak z Kněžské hory se budete moci kouknout na hraniční partie Šumavy či Klatovy a kopce v jejich okolí.

Kudy ke krabičce

Na vrcholu

Na výlet můžete vyrazit z osady Balkovy (waypoint T1), kde po cestě procházející lesem vystoupáte na dohled pastvinám. Následně odbočíte vlevo a vydáte se vzhůru lesním průsekem okolo kamenného moře (waypoint R1). Variantou může být pozvolnější cesta začínající kousek za křižovatkou silnic (waypoint T2) pod Bělýšovem.

Při cestě od Dolan můžete za lesíčkem na pahorku Hůrka odbočit na polní cestu (waypoint T3) a vydat se k vrcholu od východu. Poslední cesta vede od Řakomi, ale očekávejte nutnost obejít rozsáhlé pastviny.

Pahorky pro stonožky

Výhled z Kněžské hory

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA