Hradiště Řakom tradiční cache – GC2HMYW

CS: Malé pravěké hradiště s horolezeckým terénem a především výhledem na Klatovy.
EN: Small ancient settlement with climbing terrain, and especially the prospect of town Klatovy.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Stmívání v Klatovech
Výhled na Klatovy při soumraku

Na východních svazích Malé Doubravy se rozkládá vesnička Řakom, která dala jméno hradišti na skále za vsí. Vesnička je ideálním výchozím bodem, pokud se chcete podívat na skálu i na samotné hradiště, pokračovat můžete i k vrcholům Malé a Velké Doubravy.

Hradiště

Val hradiště
Val hradiště
Val hradiště

Výběžek s charakterem ostrožny s kolmou skálou na východní straně se pravděpodobně zalíbil pravěkému člověku k vybudování opevněného hradiště. Západní strana hradiště navazující na stoupající svahy Malé Doubravy je opevněna příkopem hlubokým okolo 2 metrů. Před něj je předsazen mohutný val, který obíhá opevněnou plochu, aby se na svých koncích přiblížil k okraji skály.

Mohutný kamenný val byl doplněn ještě druhým příkopem, kterým k hradišti přijdete. Masivní opevnění, jehož vybudování stálo nemalé úsilí, poněkud zvláštně chrání jen velmi malou plochu o rozloze půl hektaru. Chráněná plocha je protáhlá podél příkopu a tak musela být ve své délce dále opevněná. Nelogičnost celého opevnění vede k úvahám o novověké pevnosti i o náboženském účelu jako u podobného Obřího hradu na Šumavě.

Archeologický průzkum pod skalou vedl k nálezům keramiky, mazanice a dvojice přeslenů. Nalezená kulturní vrstva měla nádech červené barvy a mocnost okolo 50 centimetrů. Nálezy keramiky odpovídaly chamské kultuře, pročež je hradiště datováno do eneolitu, tj. pozdní doby kamenné nebo též doby měděné.

Ať už hradiště vybudoval, kdo chtěl, i dnes nabízí z nadmořské výšky 600 metrů krásný výhled na Klatovy, Plánický hřeben a některé části Šumavy.

Horolezectví

Stmívání v Klatovech

Na skále naleznete na přibližně 15 metrové stěně 8 výstupových cest. Popsané jsou jako mnoho západočeských cest Josefem Skuhrovcem starším a mladším a nesou jména Odpolední, Diagonála, Klekání, Bongová, Řakomská, Čubčí, Honička a Citrónová. Jde o cesty převážně mírně těžké, jen několik patří mezi těžké, komplikací je lámavost některých dolezů. Skála je však horolezci navštěvovaná jen vzácně, cesty jsou spíše zarostlé. Více informací naleznete na stránkách Alpin Clubu Plzeňskalních oblastí ČHS.

Kudy ke krabičce

Stmívání v Klatovech

Ve vsi ohleduplně odstavte auto, možností může být plocha v zatáčce naproti č.p. 4 (waypoint PA). Mezi posledními usedlostmi Řakomi projdete až k malému rybníčku, kde se ponoříte do lesa. Cesta vás dovede k první křižovatce cest (waypoint T1), od které budete pokračovat na rozcestí přímo pod skálou (waypoint T2). Kačeři s horolezeckým vybavením mohou pokračovat rovně a hledat si správnou výstupovou cestu po skále, vy ostatní odbočte vpravo a pokračujte cestou po vrstevnici. Po přibližně 150 metrech opět odbočíte (waypoint T3), tentokrát vzhůru vlevo. Pokud byste z této cesty neodbočovali, měla by vás přivést do sedla U Huberta mezi Malou a Velkou Doubravou. K hradišti je však potřeba odbočit (waypoint T4) a to vlevo. Po této poslední odbočce dojdete do oblasti hradiště, které budete mít po levé straně. Krabička však na hradišti samotném umístěna není.

Pahorky pro stonožky

Keška je součástí série Pahorky pro stonožky, která vás provede po vrcholech Doubravského hřebenu a blízkých sousedních kopcích. Série si klade za cíl ukázat vám nádheru původních smíšených lesů a krásné výhledy, ale také protáhnout vaše těla a pořádně vám ošoupat nožičky. V logbooku naleznete číslo, které si dobře poznamenejte, bude se vám hodit.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA