Lom Krušec tradiční cache – GC2JP9P

CS: Vrch Krušec požíraný kamenolomem nabízí skvělý výhled na východ a západ.
EN: Krusec hill is eaten by quarry, yet offers a great view to the east and west.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Mezi vesnicemi Chlumská a Trnčí můžete najít lom Krušec. Lidstvo se zde zakouslo do kopce, aby z něj získalo nějaké kamení, a kopec pomalu mizí.

Výhled k Smrčímu vrchu

Kopec Krušec

Ještě v šedesátých letech byl Krušec protaženým hřbetem porostlý tmavým lesem s vrcholem dosahujícím 609 metrů. Kopec se rozhodně nemohl srovnávat s impozantním, o sto metrů vyšším Bělčem, spíše působil jako jeho západní rozsocha, přesto byl při pohledu z Trnčí výraznou kulisou horizontu i důstojnou součástí Doubravského hřebene. Ostatně silnička spojující Trnčí s Chlumskou tenkrát šplhala do sedla serpentinami.

O výšce Krušce se můžete snadno přesvědčit při pohledu z okraje pastviny na východ, kde horizont tvoří převážně Plánický hřeben, ale i od ohraničení lomu, kde uvidíte kopce jako Bolfánek, ale i Sedmihoří či Přimdu.

Výhled na východ

Při vědomí existence soudobého lomu se zdá být kopec Krušec připomínkou latinské fráze Nomen est omen. Ve staré češtině bylo slovo krušec používáno pro kámen s rudou či odlomenou hroudu nerostu, například zlatý krušec či železný krušec. Slovo samotné je odvozené od slovesa krušit, které mělo původně význam drtit, rozmačkávat. Příbuzné slovo krušina značí odlomený kus chleba, slovo kruch označovalo odlomený kus soli na lízaní pro lesní zvěř. Všechna uvedená slova mají silný nádech minulosti, leč jedno odvozené slovo zůstalo i v současné slovní zásobě: přídavné jméno krušný je používané často v souvislosti s nelehkým životem, kdy je člověk dlouhodobě drcen osudem či namáhavou prací. I tento kopec má krušný osud.

Lom Krušec

Útroby lomu

Těleso kopce je tvořeno dostatečně kvalitním kamenem a ten začal být těžen v 80. letech 20. století. Získaný kámen je v lomu dále zpracováván na drtě a šterky pro další využití ve stavebnictví. Životnost lomu je odhadována maximálně do konce tohoto desetiletí, lom tedy svoji činnost ukončí do roku 2020. Kamenolom je jedním z mála významných rizik evropsky významné lokality Švihovské hvozdy, která se rozkládá na sousedních kopcích.

Pozor, lom není opuštěný, stále je v něm aktivně dobýván kámen. Pokud byste zaslechli dva krátké tóny sirénou, vydejte se do bezpečné vzdálenosti od okraje lomu, protože zanedlouho budou prováděny trhací práce. Minutu před odstřelem se ozve jeden krátký tón, v takovém případě od lomu utíkejte. Ukončení odstřelů je oznamováno jedním dlouhým tónem.

Boží muka

Kaple sv. Starosty

U křižovatky cest do Ježov u sedla s Bělčem stojí výrazné boží muka. Jsou zvané U svaté Starosty a stojí nad Chlumskou pěkně dlouho. Stavbička byla obnovena na původním místě v roce 1904 a ještě na konci padesátých let stále dělala parádu. Za socialismu asi nebyla příliš opravována, protože v roce 2004 musela být celkově opravena. V současnosti dělá opět parádu a láká turisty k tichému zastavení.

Mimochodem, světice Starosta je pozoruhodná. Kromě toho, že není nijak doložena písemnými prameny, je mezi všemi ostatními světicemi výjimečná svým plnovousem. Ano, i s knírkem. Údajná dcera lusitánského krále se zaslíbila Ježíši, později ji ale její otec nutil do vdavek s pohanským králem Sicílie. Dívka prosila svého Boha, aby byla svatby s pohanem uchráněna. Bůh ji pomohl a dívce přes noc narostly vousy. Otci se takové furiantství nelíbilo a nechal svoji dceru ukřižovat. Chcete-li se dozvědět o sv. Starostě více, přečtěte si článek Archetyp Svaté Starosty.

Kudy ke krabičce

Pozor lom!

V podstatě jediná rozumná přístupová cesta vede od polní cesty, která spojuje Chlumskou s Bělečským polesím a Ježovy. S trochou umu je sjízdná i pro osobní auto, přesto doporučujeme se ke krabičce trochu projít a auto zastavit např. na návsi v Chlumské (waypoint PA). Zmíněná polní cesta začíná u silnice II/184 na waypointu T1, kde doporučujeme si znovu přečíst varovné signály používané při odstřelu v lomu. Budete-li mít štěstí, bude na pastvině vypuštěno stádo ovcí, nicméně na pastvinu nevstupujte i kdyby po ovečkách nebylo stopy. Po polní cestě dojdete až na její okraj (waypoint T2), odkud se vydáte po trávě k lesíčku a od waypointu T3 můžete konečně jít přímo za šipkou.

Nevstupujte do ohraničené oblasti lomu, není tam ani keška, ani bezpečno.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA