Maierova skála tradiční cache – GC2RB1H

CS: Skála nad Rejštejnem s výhledem na Svatobor a údolí Otavy.
EN: Maier's Rock above town Rejstejn with prospect of the Otava river valley and the hill Svatobor.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Maierova skála z úpatí Radkovského vrchu
Maierova skála a vrch Nad Rejštejnem z levého břehu Otavy

Staré městečko Rejštejn, ležící na soutoku Otavy a Losenice, je právě tak malé, aby se vešlo do malého prostoru údolí mezi trojicí vrchů. Strmé svahy Radkovského vrchu (907 m) vybíhajícího až nad Klášterský Mlýn, Vinice (812 m) s Klostermannovým vrchem a kopce zvaného Nad Rejštejnem (848 m) svírají městečko, až domky šplhají přes úpatí do svahů.

Vyhlídka

Jižní svahy posledně jmenovaného kopce, Nad Rejštejnem, jsou strmé a skalnaté. Na místě zvaném Maierova skála se nabízí z několika skalních výchozů vyhlídka. Spatřit můžete sevřené údolí Otavy ve směru k Čeňkově pile, kde nejsou na první pohled patrné lidské stopy, protější Radkovský vrch, občas mezi stromy některé domy z Rejštejna, ale především údolí Otavy ve směru k Mouřenci se sušickou dominantou Svatoborem v pozadí.

Ke skalám a jejich vzniku se váže pověst. Bylo to již dávno, kdy měl na vrcholu kopce bohatý sedlák Meier pěkný dvorec. Hospodaření mu šlo výborně a špatně se neměl, ale trpěl zlou nemocí: lakotou. Jednou přišel do dvora starý žebrák, aby zkusil vyprosit na hospodáři nějakou drobnou almužnu. Znal Meierovu pověst lakomce a tak byl překvapen, když místo psů přilétl ze světnice celý uzlík darů. Starý žebrák několikrát poděkoval a v úžasu pospíchal domů, aby se rodině pochlubil s nečekaným úspěchem. Když však před zraky blízkých uzlík rozvázal, zjistil, že Meier si z něj ošklivě vystřelil: v pláténku bylo jen kamení od cesty. Starý žebrák se červenal a styděl, ale nejvíce jej ovládl hněv, neb takovou si nezasloužil. V rozčilení přede všemi proklel sedláka Meiera i s dvorcem, všemi jeho polnostmi a lesy. A tu se ozval na vrchu hrozný lomoz, kopec se mohutně otřásl, země popraskala a Meierův dvůr se snad propadl do země i se svým majitelem. Není známo, zda k úhoně přišel ještě někdo další, ale sedláka Meiera nenašli a již také nikdy neviděli. Snad tato událost dala vzniknout skalám i haldám kamení.

Kudy ke krabičce

Borovice na vyhlídce Údolí Otavy Svatobor
Lišejník na skále Skála

V Rejštejně mají rozlehlé parkoviště (waypoint PA), na kterém je jistě bezpečné zastavit. Od něj přejdete na náměstí a okolo městského úřadu s infocentrem projdete až ke kostelu sv. Bartoloměje. U něj je také místo, kde by se dalo zaparkovat, ale zkontrolujte si, zda parkování ve městečku není upraveno zónou na zaparkování. Od kostela se vydáte k lesu, kde se budete řídit waypointy a ty vás dovedou až do blízkosti skály.

Národní park Šumava

Logo NP a CHKO Šumava

Keš je umístěna na území Národního parku Šumava, v části volně přístupné veřejnosti. Při svém pobytu buďte k přírodě ohleduplní: chovejte se tiše, odnášejte si své odpadky, zapomeňte na rozdělávání ohně a v lesích vynechte i kouření. Květiny, stromy a živočichy nechte růst a žít, jsou tu doma a mnoho z nich patří mezi ohrožené. S kolem jezděte jen po silnicích a vyznačených cyklostezkách, kdekoliv jinde sesedněte. Pohybujete-li se mimo značené či zpevněné cesty, jděte tak, aby příroda po vaší návštěvě zůstala stejná i pro další návštěvníky. Respektujte I. zóny národního parku chránící nejcennější a nejstabilnější území s přirozenými ekosystémy a vstupujte do nich jen po vyznačených cestách. Děkujeme!


Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA