Vyhlídka z Bučiny tradiční cache – GC2RQX6

CS: Panoramatický výhled na hřeben Čerchova a některé vrcholy Šumavy.
EN: Panoramic view of the ridge with Cerchov and some peaks of the Bohemian Forest.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Bučina vytváří dlouhý rulový hřbet, který se táhne v délce téměř 3,5 km od Staré Huti jihovýchodním směrem k Caparticím. Samotný vrchol Bučiny dosahuje nadmořské výšky 860,3 metrů, o pár metrů výše než blízký vrchol Sádek na hlavním haltravském hřebenu. Vrchol s geodetickým bodem je ukryt v nepříliš zajímavém lese, blízko něj jsou patrné zbytky jakéhosi stožáru a v okolí další negativní stopy lidské činnosti. Jihozápadní svahy jsou ve vrcholových partiích porostlé zachovalým bukovým lesem, který rozhodně nedělá názvu kopce ostudu. V nižších partiích či na severovýchodním svahu jsou pak smrkové porosty různého věku.

Bučina na Bučině Cesta lesem Buk za zenitem
Výhled z Bučiny
Struktura ruly Mech na patě buku Struktura ruly

Na jižním svahu, na okraji bukového lesa, se přes rostoucí smrčky otevírá výhled do kraje. Tráva zde za slunečného dne přímo láká k posezení. Výhledu dominuje protější Čerchov, nejvyšší hora Českého lesa. Hřeben temné barvy doplňují na východě vrcholy Vysoké závory a Sedlové jedliny, na západě pak Skalka a Malinová hora. Na jihovýchodním horizontu je možné za dobré viditelnosti spatřit vrcholy Šumavy z oblasti Železnorudska: Jezerní horu a dvojitý vrchol Ostrého, na německé straně pak zvláště Velký Javor následovaný Malým Javorem a pohoří Hoher Bohen.

Kudy ke krabičce

Zimní Bučina
Zimní Bučina z úpatí Čerchova

Nejpohodlnější cesta vede z Capartic. Na tamním placeném parkovišti (waypoint PA) je dostatek místa pro váš vůz. Po červeně značené turistické trase zvané Baarova cesta se vydejte k severu přes celé Capartice, určitě nepřehlédněte pěkně opravenou kapličku. Na waypointu T1 odbočte na cestu směřující přímo k vrcholu Bučiny, zastavit se můžete u pramene (waypoint R1). Doporučujeme projít se bukovým lesem ve směru k vrcholu Bučiny (waypoint WR), je opravdu pěkný.

Hřeben Haltravy a Bučina

Přijeďte se podívat na krásné horské bučiny Českého lesa i rozeklané dlouhé skály. Projděte se lesem po hřebenové Baarově cestě a mimo cesty na Bučině, nadechněte se vlhkého vzduchu a poslechněte si šumění korun stromů.

Hřeben Haltravy

Haltravský hřeben táhnoucí se mezi Caparticemi a Pivoní vytváří jihozápadní hradbu Chodska a ze svých severovýchodních úbočí nabízí krásné výhledy do vnitrozemí. Souvislé pásmo vrcholů je oddělené jen mělkými sedly a neklesá pod nadmořskou výšku 800 metrů, obdobně vysoká je i blízká Bučina. Doby ledové ve starších čtvrtohorách ozdobily zdejší vrcholy skalami a mrazovými sruby, svahy jsou pak posypány kamennými moři a suťovými proudy.

Rozsáhlý lesní komplex patří mezi ty nejcennější lesy v Plzeňském kraji a to především pro zachovalé, geneticky cenné listnaté porosty místy téměř pralesovitého charakteru. Pro svůj význam byl hřeben Haltravy spolu s Bučinou a Starým Herštejnem vyhlášen v roce 2009 evropsky významnou lokalitou. Při své návštěvě tedy nezapomeňte, že jste na velmi cenném území Chráněné krajinné oblasti Český les.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA