Capartická skála tradiční cache – GC2RQX8

CS: Dlouhá skalní ozdoba kopce Bučina.
EN: Rock wall, which is the natural decoration of hill Bučina.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Hřbet Bučiny v Haltravské vrchovině je ve své severozápadní části ozdoben mohutnou skalní hradbou nazývanou Capartická skála. Ta v délce poloviny kilometru vystupuje na nejvyšších místech hřebenu v úzkém pásu nad okolní terén. Geodetický bod na ní umístěný označuje nadmořskou výšku 821,4 metru, některé skalky jistě dosahují ještě o několik metrů výše.

Mladý buk pod skalou Skála poblíž kešky Skály
Skalky
Skalka Bukový prales buk podpírající skálu

Podobně jako v případě skal na blízké Tyrolce či Dlouhé skále jsou skály pozůstatkem mrazového zvětrávání zdejších rulových hornin. Výsledkem stejných dlouhodobých procesů je i kamenná suť nacházející se na bočních svazích. Krásu skalek mnoha různých tvarů podtrhuje starý bukový les, v některých místech blízký charakteru pralesa.

Kudy ke krabičce

Struktura skály

Do blízkosti Capartické skály je nejlepší se přiblížit po zeleně značené turistické trase, která spojuje Jindřichovu horu se Skalkami na Sádku. Vyrážíte-li přímo na Capartickou či blízkou Křemencovou skálu, pak můžete vyrazit od silnice č. II/189 (waypoint PA) a na zelenou trasu se napojit. Asfaltová lesní cesta by měla být vhodná i pro cyklisty, i po odbočení na waypointu T1 mohou cyklisté pokračovat, nicméně do blízkosti kešky se s kolem nedostanete a budete jej muset zanechat chvíli bez dozoru. Keš je lépe dostupná z jižní strany skalní hradby.

Hřeben Haltravy a Bučina

Přijeďte se podívat na krásné horské bučiny Českého lesa i rozeklané dlouhé skály. Projděte se lesem po hřebenové Baarově cestě a mimo cesty na Bučině, nadechněte se vlhkého vzduchu a poslechněte si šumění korun stromů.

Hřeben Haltravy

Haltravský hřeben táhnoucí se mezi Caparticemi a Pivoní vytváří jihozápadní hradbu Chodska a ze svých severovýchodních úbočí nabízí krásné výhledy do vnitrozemí. Souvislé pásmo vrcholů je oddělené jen mělkými sedly a neklesá pod nadmořskou výšku 800 metrů, obdobně vysoká je i blízká Bučina. Doby ledové ve starších čtvrtohorách ozdobily zdejší vrcholy skalami a mrazovými sruby, svahy jsou pak posypány kamennými moři a suťovými proudy.

Rozsáhlý lesní komplex patří mezi ty nejcennější lesy v Plzeňském kraji a to především pro zachovalé, geneticky cenné listnaté porosty místy téměř pralesovitého charakteru. Pro svůj význam byl hřeben Haltravy spolu s Bučinou a Starým Herštejnem vyhlášen v roce 2009 evropsky významnou lokalitou. Při své návštěvě tedy nezapomeňte, že jste na velmi cenném území Chráněné krajinné oblasti Český les.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA