Křemencová skála tradiční cache – GC2RQX9

CS: Skalka v severozápadním konci hřbetu vrchu Bučina.
EN: Small rock in the north end of Bucina hill ridge.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Křemencová skála leží v severozápadní části hřbetu vrchu Bučina, přibližně kilometr od Staré Huti v nadmořské výšce nad 750 metrů. Oproti nedaleké Capartické skále, jsou její skalní výchozy skromější, nevytváří mohutnou skalní hradbu, spíše jsou jen tak roztroušené v lese.

Skála

V okolí skály se rozkládá stará horská bučina se vzrostlými exempláři buku lesního (Fagus sylvatica), jedle bělokoré (Abies alba) a smrku ztepilého (Picea abies). Velkou vzácností je jedinec bumrku českolesního (Pigus palatinatae), zdejšího endemitu. Jeho souřadnice jako prevenci vandalismu neuvádíme, ale věříme, že vnímavějším a pro botaniku nadšeným kačerům nebude nalezení stromu činit velký problém. Bumrk byl objevený v 80. letech 20. století v oblasti Českého lesa a od té doby představuje pro taxonomy zapeklitý oříšek. Stromy tohoto druhu vykazují znaky zároveň nahosemenných i krytosemenných rostlin, což laik snadno pozná dle šišek i nažek nebo jehličí a listů. Přítomnost znaků považovaných za určující pro různá oddělení a také za vzájemně se vylučující na jediném druhu narušuje dnešní představy o hierarchickém členění taxonomických kategorií. Bumrk je stále předmětem výzkumu, i když zlé jazyky tvrdí, že pro biology je lepší bumrk léta zdánlivě bezvýsledně zkoumat, než přiznat, že současná taxonomie může doznat podstatných změn.

Skála s bumrkem v pozadí Staré buky Detail skály

Nedaleko odbočky ze zelené turistické trasy (waypoint T1) odkryla paseka výhled na Haltravský hřeben (waypoint R1). Rozhlédnete-li se, uvidíte před sebou společné jihozápadní svahy TyrolkyHaltravy, dále pak Škarmanku a Starý Herštejn, v dáli pak německé lyžařské středisko Ebene s rozhlednou a sousední Reichenstein.

Kudy ke krabičce

Stromy poblíž skalky Geodetický bod Nenápadný vrcholek skalky

V blízkosti Křemencové skály prochází zeleně značená turistická trasa, která spojuje Jindřichovu horu se Skalkami na Sádku, stačí z ní na nejvyšším místě odbočit (waypoint T1). Pokud přijíždíte autem po silnici č. II/189 spojující Klenčí a hraniční přechod Lískovou, můžete zastavit u lesní cesty (waypoint PA) a pěšky po cestě pokračovat na sever. Tato asfaltová cesta by měla být vhodná pro cyklisty i pro tzv. terénní kočárky, situace se zásadně nehorší ani po odbočení na lesní cestu (waypointu T1) vedoucí až ke skále, maximálně bude přes cestu vyvrácený stromek.

Hřeben Haltravy a Bučina

Přijeďte se podívat na krásné horské bučiny Českého lesa i rozeklané dlouhé skály. Projděte se lesem po hřebenové Baarově cestě a mimo cesty na Bučině, nadechněte se vlhkého vzduchu a poslechněte si šumění korun stromů.

Hřeben Haltravy

Haltravský hřeben táhnoucí se mezi Caparticemi a Pivoní vytváří jihozápadní hradbu Chodska a ze svých severovýchodních úbočí nabízí krásné výhledy do vnitrozemí. Souvislé pásmo vrcholů je oddělené jen mělkými sedly a neklesá pod nadmořskou výšku 800 metrů, obdobně vysoká je i blízká Bučina. Doby ledové ve starších čtvrtohorách ozdobily zdejší vrcholy skalami a mrazovými sruby, svahy jsou pak posypány kamennými moři a suťovými proudy.

Rozsáhlý lesní komplex patří mezi ty nejcennější lesy v Plzeňském kraji a to především pro zachovalé, geneticky cenné listnaté porosty místy téměř pralesovitého charakteru. Pro svůj význam byl hřeben Haltravy spolu s Bučinou a Starým Herštejnem vyhlášen v roce 2009 evropsky významnou lokalitou. Při své návštěvě tedy nezapomeňte, že jste na velmi cenném území Chráněné krajinné oblasti Český les.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA