Kaple Hory Olivetské tradiční cache – GC2XWMM

CS: Barokní kaple a klidný kout k posezení poblíž staré Rejštejnské cesty.
EN: The small baroque chapel on the Mount of Olives and a quiet corner to sit near the old path to Rejstejn.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Kašperské Hory a nejbližší okolí města je ozdobeno několika kostely, mnoha kapličkami a křížky v okolí cest. Jednou z nich je i drobná barokní kaple Hory Olivetské nad starou cestou do Rejštejna, současnou Rejštejnskou ulicí. Kdy přesně byla skromná kaple na jihovýchodním svahu Šibeničního vrchu zbudována, není známé, v městské kronice z 19. století je psáno, že na tomto místě stála kaple odnepaměti.

Kaple Hory Olivetské v Kašperských Horách

Zasvěcení kaple určovalo roční dobu, kdy kaple byla centrem dění: Velikonoce. Na Zelený čtvrtek se obyvatelé Kašperských Hor sešli před radnicí a seřadili se v procesí. Pěli společně pašijové písně, aby následně přešli na další křižovatku ve městě, kde opět zpívali. Takto procházeli křížem krážem celé město po mnoho hodin. Cílem procesí byla kaple Hory Olivetské na okraji města, kde společně dále zpívali či naopak setrvávali v tichém zamyšlení a modlitbě. Síla víry nutila mnohé setrvat i dlouho přes půlnoc. Tento způsob pobožností na Zelený čtvrtek musel být velkou slávou, vždyť se jej účastnilo i několik stovek lidí. Procesí se u kaple podle kronikářů zastavovala i na Velký pátek.

S vyhnáním německého obyvatelstva po skončení II. světové války tento velkolepý způsob oslav velikonočních svátků zanikl. Ať se již dnes chcete zastavit k malé modlitbě nebo jen sníst svačinu, okolí kaple vám nabídne klidné a pěkné místo k malé přestávce. Mlčky poslouchejte ptáky v korunách nad vaší hlavou či pohlédněte do údolí Losenice a na lesy na svazích Huťské hory.

Olivetská hora

Pro nevěřící může být užitečná informace o Olivetské hoře (známé též jako Olivová hora). Ač se tak možná nazýval kdysi Šibeniční vrch, původní Olivetská hora je součástí pohoří et-Tur v dnešním Izraeli. Jde o horu velkého významu pro křesťany, neboť v olivovém háji na jejím západním svahu, tzv. zahradě Getsemenské, se podle tradice modlil Ježíš se svými učedníky po Poslední večeři. Též se tu po zradě Jidášem vydal do rukou vojáků. Křesťanská tradice dala vzniknout Chrámu národů, pravoslavnému kostelu sv. Marie Magdaleny i svatyni okolo skalního výklenku, který je údajným hrobem Panny Marie.

Panorama Olivové hory
Olivová hora

Olivetská hora je však důležitým místem i židovské mystiky. Dle dávné pověsti právě z této hory sestoupí do Jeruzaléma Mesiáš, aby založit stát lidu Izraelského a spasit všechny Židy. Ti se proto nechávají pohřbít na místním hřbitově, aby se spásy dočkali mezi prvními. Činí tak již okolo 3000 let a počet hrobů se pohybuje okolo 150 tisíc.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA