Doubí tradiční cache – GC30ZZM

CS: Starobylé a tajemné místo s křížem uprostřed polí nedaleko Svinné.
EN: The ancient and mysterious place surrounded by fields, perhaps long ago pagan sacrificial place, now with a stone Christian cross.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Doubí

Západně od vladycké tvrze ve Svinné leží malý hájek, které mu se říká Doubí. Ještě na počátku 20. století šlo o háj majestátních dubů, mnohde zubem času zevnitř sežraných, po kterých se místo uprostřed polí jmenuje.

Kříž na mohyle

V ústním podání se traduje, že dubový háj byl obětním místem pohanů. Samotné obětiště bylo uprostřed, devatero dubů jej obklopovalo ve tvaru podkovy otevřené k jihu. O malých růžičkách kvetoucích na místě předpokládaného obětiště se říkávalo, že jsou připomínkou krve prolité a božstvům obětované.

Na blízkém poli byly nalezeny zlaté mince datované do 3. století našeho letopočtu. Nález spolu s mnoha dávno zaniklými cestami sbíhajícími se k Doubí podporuje teorii o dřívější významnosti tohoto místa. Ač je zmiňována kupecká zastávka nebo vojenské užití, umístění na rovině a mimo spojnice významných měst tyto možností spíše vylučuje. Pravděpodobnější je náboženské využití, popřípadě shromažďovací místo pro lid z okolí.

Dnes stojí uprostřed Doubí mohyla a na ní kamenný kříž. Nechal ji navršit a kříž vztyčit v roce 1847 pan František Jahnl, nájemní velkostatkář ve Svinné. Ač byl původem Čech, nechal na podstavci umístit desku s německým textem (Ich bin...).

V té době duby ještě stály, ale čas jejich života se již krátil. Padly v letech 1906 a 1907 na přání Jana Čermáka, toho času správce liblínského panství. Snad ze smutku po jejich ztrátě, možná z estetických pohnutek, nebo možná jen z povinnosti vysadil hajný Vejvoda vedle kříže dva malé doubky. Sami si můžete prohlédnout, jak za 100 let vyrostly. V hájku dnes převažují akáty doplněné náletovými stromky, krásná je i pravidelná lípa před křížem.

Severni panorama s Doubím

Ač Doubí již dávno není přírodním chrámem pod korunami staletých velikánů, stále jde o tajemné místo. Až bude jasno, svítit odpolední sluníčko a foukat mírný větřík, přijďte se na pár chvil posadit. Z okrajů Doubí je pěkný výhled k jihu na protější ploché vrcholy Hrádek a Rovnička doplněné vyvýšeninou Na Mytích, za nimi na jihovýchodě vystupuje hřeben Radče. Směrem k severozápadu a severu se otevírá panoramatický výhled na severní Rokycansko a Plzeňsko.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA