Popelná hora tradiční cache – GC31A8P

CS: Nejsevernější tisícovka Kvildských plání s krásnými výhledy k východu.
EN: Popelna hora (Ashes Mount) is one of the Bohemian Forest thousanders with beautiful views of Prachatice region.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

V prostoru mezi Stachy, Churáňovem, Popelnou a Nicovem, na západním okraji Jihočeského kraje, na samém okraji Modravských i Kvildských plání, leží masiv Popelné hory. Zvaná je též Popelní hora, Popelné hory či důvěrněji Popelník, v němčině pak Aschenberg. Své jméno dostala nejspíše podle milířů, ve kterých se na jejích svazích kdysi pálilo dříví na dřevěné uhlí.

Popelna hora od Šibeničního vrchu
Popelná na samém horizontu při pohledu ze Šibeničního vrchu

Hřbet Popelné hory probíhá v severojižním směru v délce 2,5 km a tvoří závěr hlubokého údolí Losenice táhnoucího se od Rejštejna. Oproti jiným horám z centrální části Kvildských plání vystupuje Popelná hora pořádně nad své okolí. Na jihu a na severu je sice spojena sedly s Churáňovským a Milovským vrchem, ale západní svahy oproti tomu klesají o 200 metrů k Losenici v osadě Popelné a východní svahy téměř o 300 metrů k osadám Michalov, Vyšehrad či Říhov a ještě dále do údolí říčky Spůlky.

Popelná hora má dva vrcholy vzdálené 900 metrů a oddělené mělkým sedlem. Severní vrchol, na kterém je umístěna keš, je o několik metrů vyšší – dosahuje nadmořské výšky 1091,4 metru. V pravěku na tomto vrcholu údajně bývalo mohylové pohřebiště, ze kterého se do současnosti dochovalo několik mohyl.

Louky pod Popelnou
Louky na sz. svazích Popelné hory

Hřbet k severu mírně klesá až ke spočinku v nadmořské výšce 1074 metrů označovanému Popelník. Mnohem dále, na samém severním úpatí, na opuštěné pastvině hojně rostou jalovce, které jsou chráněné v přírodní rezervaci Pod Popelní horou. Tento náš původní pichlavý jehličnan v současnosti ustupuje jiným druhům, jeho přirozený výskyt v přírodě České republiky je ve většině oblastí vzácností.

Východní svahy severního vrchou jsou strmé a z části je pokrývá rozlehlé kamenné moře. Z balvanů se nabízí výhled na Stachy i panorama Prachaticka, který si můžete prohlédnout na dvou vyhlídkách v blízkosti keše (waypointy R1 a R2) nebo navštívit sousední keš Prachaticko na dlani umístěnou na nejhezčí vyhlídce uprostřed borůvkových a brusinkových plantáží.

Na severním vrcholu
Poblíž severního vrcholu

Nižší jižní vrchol dosahuje nadmořské výšky 1087,2 metrů. Jeho vrcholová plošina je výrazně plochá a také rozlehlejší než na severním vrcholu. Na zalesněných svazích lze najít drobné skalky a roztroušenou suť. Známý je mrazový srub na jihovýchodní rozsoše vzdálené 1,4 km nesoucí jméno spisovatele Šumavy – Klostermannova skála.

Kudy ke krabičce

Rozcestník KČT

Přes severní vrchol prochází zeleně značená turistická trasa vedoucí z Javorníku na Churáňov, která vás dovede do blízkosti keše. Z Popelné vede modře značená cesta na východ okolo vleku, která pak jako neznačená pokračuje do sedla mezi vrcholy.

CHKO Šumava

Logo NP a CHKO Šumava

Keš je umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. Při svém pobytu buďte k přírodě ohleduplní: chovejte se tiše, odnášejte si své odpadky, zapomeňte na rozdělávání ohně a v lesích vynechte i kouření. Květiny, stromy a živočichy nechte růst a žít, jsou tu doma a mnoho z nich patří mezi ohrožené. S kolem jezděte především po silnicích, pevných cestách a vyznačených cyklostezkách, kdekoliv jinde přemýšlejte, zda je cesta pro kolo vhodná. Pohybujete-li se mimo značené či zpevněné cesty, jděte tak, aby příroda po vaší návštěvě zůstala stejná i pro další návštěvníky. Děkujeme!

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA