Holubí skála tradiční cache – GC31A8Q

CS: Několik skalek uprostřed horských smrčin na svazích Holého vrchu.
EN: Pigeon Rocks surrounded by mountain spruce forests on the slopes of Bare Hill (Holy vrch).

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Nejvýraznější skála

V lese dříve označovaném jako revír Hraběcí Huti a dnes zvaném Vltavský les, na severním svahu Holého vrchu, stojí několik drobných skal. Všemi lišejníky, mnoha druhy mechů a borůvčím porostlé skalky a balvany pod nimi jsou schované v tichu horského smrkového lesa. Po dešti je les plně prostoupen vodou. Každý mechový polštář je nasáklý jak houba a je hmatatelným dokladem, kolik srážek dokáží lesy na Kvildských pláních pojmout. Cestou budete mít několik příležitostí si prohlédnout paseky, kde les téměř zmizel, a pak porovnat. I široké okolí Holubí skály bylo před 60 lety spíše pasekou a stejně dlouho bude trvat, než se dnešní paseky stanou opět vzrostlým lesem.

Skalní blok a polštáře mechu Starý mezník Skalky nad mechem

Na cestě ke keši půjdete nejspíše širokým průsekem, který spojuje Vltavskou cestu se silničkou vedoucí na Bučinu. Průsek připomíná doby, kdy zdejší lesy byly většině občanů zapovězené. Cesta byla obslužnou cestu Pohraniční stráže, které nikdo neřekne jinak než signálka. Do těchto míst, hlouběji do vnitrozemí, se přesunul systém ochrany hranic, když komunistický režim upustil v 60.  letech od plotu s elektrickým proudem v těsné blízkosti hranic. Nově jej tvořila především signální stěna, která měla upozornit na narušení a pomoci jej lokalizovat, pruh orané půdy pro přesný záznam cesty narušitele, silnice pro kontrolu a rychlé přiblížení při zásahu a konečně plůtky pro omezení falešných poplachů vyvolaných zvěří. Naštěstí je tento výplod chorých mozků pryč, nanejvýš okolo cesty naleznete drobné opomenuté kousky.

Národní park Šumava

Logo NP a CHKO Šumava

Keš je umístěna na území Národního parku Šumava, v části volně přístupné veřejnosti. Při svém pobytu buďte k přírodě ohleduplní: chovejte se tiše, odnášejte si své odpadky, zapomeňte na rozdělávání ohně a v lesích vynechte i kouření. Květiny, stromy a živočichy nechte růst a žít, jsou tu doma a mnoho z nich patří mezi ohrožené. S kolem jezděte jen po silnicích a vyznačených cyklostezkách, kdekoliv jinde sesedněte. Pohybujete-li se mimo značené či zpevněné cesty, jděte tak, aby příroda po vaší návštěvě zůstala stejná i pro další návštěvníky. Respektujte I. zóny národního parku chránící nejcennější a nejstabilnější území s přirozenými ekosystémy a vstupujte do nich jen po vyznačených cestách. Děkujeme!

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA