Nicovská vyhlídka tradiční cache – GC33RGF

CS: Výhled na šumavskou krajinu od křížku na nicovských lukách.
EN: View of the Bohemian Forest landscape from the old crucifix on Nicov meadows.
Vyhlídka
větší rozlišení

Nevím, kde se to v našich dětech bere, ale i čtyřletý Max zatoužil po vlastní kešce. S pomocí si ji založil na Šumavě a nadiktoval k ní text:

Z Nicovské vyhlídky je hezký výhled do dálky na šumavské kopce. Jsou tam krásné bobulky z jeřabiny, pod kterou si můžete sednout a pozorovat louku. Můžete se také po louce proběhnout, chytat cvrčky a kobylky nebo na ně jen koukat. Je tam křížek, ke kterému můžete dát kytky. Až najdete kešku, jde se zpátky a potom si můžete dělat, co chcete.

Detail krucifixu

Na cestě z Kašperských Hor do Stach, mezi ŘetenicemiNicovem, je u silnice v zatáčce malé odpočívadlo. Často tu zastaví auto i řidiči, kteří jinak stále pospíchají, a obdivují zdejší výhled do kraje.

Kousek nad odpočívadlem, mezi loukami na svazích Královského kamene, vede stará cesta spojující zmíněné vesnice. Dávno předtím, než začala auta jezdit po dnešní silnici, putovali po této cestě lidé ke kostelu sv. Martina. Nad cestou si vztyčili křížek na znamení své víry, ale snad také jako dobrou záminku k zastavení.

Křížek u meze

A kde se raději zastavit, než na místě s velkolepým výhledem přes údolí Zlatého potoka a Losenice na šumavské velikány jako jsou Ždánidla či masiv Křemelné a Sněžných jam, i na menší kopce jako Radkovský vrch nad Rejštejnem, nízké tisícovky Březník s Vintířovou skálou a dlouhý Vysoký hřbet. Na obzoru je vidět i Pancíř s horskou chatou a vpravo od něj větší část celého hřebenu Můstku. Musí být nádhera z této vyhlídky pozorovat letní bouřku, jak se od Železnorudska blíží přes Hartmanicko až k okraji jižních Čech.

Zatímco vrcholy v dálkách vystupují jako víceméně jednolité kulisy v různých odstínech zelené, modré a šedé, na blízkém vrchu V Lískách jsou vidět jednotlivé keře a stromy, rozeznáte i jejich vlnění ve větru. Za ním vystupuje vrcholek Chlumu. Na opačné straně, při pohledu k jihu, lze najít stožár na Huťské hoře, více vlevo vrcholek Suchého vrchu a na jihovýchodě Milovský vrch.

Kudy ke krabičce

Jeřabina u cesty

Nejlépe po staré cestě. Lepší cesta je ze směru od Řetenic, odkud při posekané trávě projedete i s kočárkem, ale v Řetenicích budete mít asi více starostí s parkováním. Z druhé strany vede cesta přímo od starobylého kostela sv. Martina, kde je i označené parkoviště. V jednom úseku může být vysoká tráva, ale cesta bývá prošlápnutá.

Vyrazit ke kešce od odpočívadla u hlavní silnice rozhodně nedoporučujeme, zatáčka je nebezpečná a ani tudy žádná cestička nevede.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA