Nádržky pod Haltravou tradiční cache – GC353B4

CS: Malé lesní vodní drahokamy v údolí mezi Bučinou a Haltravou.
EN: In the valley between the peaks Bucina and Haltrava is a beautiful pair of small water reservoirs.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Jihovýchodně od Staré Hutě, malé osady snad na kraji světa, se v lese zvedá táhlý hřbet Bučiny ozdobený KřemencovouCapartickou skálou. Bučina je spojena vysoko položeným sedlem s blízkým Sádkem, který je součástí hlavního hřebene Českého lesa pokračujícího k HaltravěTyrolce.

Horní nádržka
Horní nádržka

Všechna zmíněná skaliska a vrcholy ohraničují téměř 3 km dlouhé údolí. Jeho lesy skrývají několik pramenišť a mnoho podmáčených ploch a společně s mechy zadržují v krajině velké množství vody. Přesto se sedm drobných potůčků v údolí splétá v drobný, ale živý přítok Novosedelského potoka. Můžete jej pozorovat na rozcestí ve Staré Huti a přemýšlet, kolik vody odteče za hodinu a kolik za den. Všechna zůstane na našem území jen krátce, spolu s dalšími potoky v okolí vytvoří za hranicemi Schwarzach a zamíří do řeky Naab a dále přes Dunaj do Černého moře.

Dolní nádržka Kanál s lávkou Horní nádržka

Ale zpět k údolí. Před mnoha lety se někdo rozhodl zadržet část této vody v podobě praktické pro člověka a vybudoval v údolí dvě drobné nádrže. Je možné, že postaveny byly již v dobách, kdy ve Staré Huti fungovala vrchnostenská sklárna, mohly sloužit i některé z nemanických továren v 19. století. Nevíme, zda nádrže byly rezervou pro případ sucha, nebo zda každý den posilovaly průtok v potoce, aby se v noci opět naplnily.

Dnes mají obě nádrže stále klidnou hladinu kontrastující s pádivostí potůčku, který je v umělém kamenném korytě obtéká. Voda je průzračně čirá, že snadno dohlédnete až na dno nádrží, pokud hladina nebude zrovna pokrytá listy vodních rostlin nebo na podzim bukovým listím. Patříte-li mezi otužilce, dejte vědět, jaké bylo koupání.

Dolní nádržka
Dolní nádržka (větší rozlišení)

V blízkosti nádrží prochází cyklistická trasa C34, zde v úseku Capartice a Stará Huť, na kole lze přijet až ke spodní. Motoristé se do Staré Huti dostanou jedině od Nemanic, od doporučeného parkoviště vede cesta sjízdná pohodlně i pro kočárek.

Hřeben Haltravy a Bučina

Přijeďte se podívat na krásné horské bučiny Českého lesa i rozeklané dlouhé skály. Projděte se lesem po hřebenové Baarově cestě a mimo cesty na Bučině, nadechněte se vlhkého vzduchu a poslechněte si šumění korun stromů.

Hřeben Haltravy

Haltravský hřeben táhnoucí se mezi Caparticemi a Pivoní vytváří jihozápadní hradbu Chodska a ze svých severovýchodních úbočí nabízí krásné výhledy do vnitrozemí. Souvislé pásmo vrcholů je oddělené jen mělkými sedly a neklesá pod nadmořskou výšku 800 metrů, obdobně vysoká je i blízká Bučina. Doby ledové ve starších čtvrtohorách ozdobily zdejší vrcholy skalami a mrazovými sruby, svahy jsou pak posypány kamennými moři a suťovými proudy.

Rozsáhlý lesní komplex patří mezi ty nejcennější lesy v Plzeňském kraji a to především pro zachovalé, geneticky hodnotné listnaté porosty místy téměř pralesovitého charakteru. Pro svůj význam byl hřeben Haltravy spolu s Bučinou a Starým Herštejnem vyhlášen v roce 2009 evropsky významnou lokalitou. Při své návštěvě tedy nezapomeňte, že jste na velmi cenném území Chráněné krajinné oblasti Český les.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA