Sv. Jan Nepomucký nad Úhlavou tradiční cache – GC3JRPX

CS: Dvě století stará socha světce nad řekou Úhlavou ve Švihově.
EN: Two centuries old statue of St. John of Nepomuk standing between the bridges across the river Uhlava in town Svihov.
Sv. Jan Nepomucký

Město Švihov leží v široké nivě šumavské řeky Úhlavy a je s její vodou od nepaměti spojeno. Stačí připomenout systém vodního opevnění slavného gotického hradu, ale také velké povodně, které město ještě v nedávné minulosti trápily.

Oltář dopravního značení

Není divu, že jsou ve Švihově nedaleko od sebe dvě sochy svatého Jana Nepomuckého. Barokní legenda, která Johánkovi z Pomuku přisoudila mučednickou smrt ve vodách Vltavy za uchování zpovědního tajemství královny Žofie, jej učinila také patronem vod a ochráncem při povodních a jiných přírodních katastrofách.

Sv. Jan Nepomucký - celá socha

Starší, barokní socha světce stojí v sousedství kruhového objezdu na náměstí T. G. Masaryka (waypoint R2, streetview), nedaleko kostela sv. Václava. Neznámý autor vytesal v 18. století světce ze světlého pískovce v obvyklém provedení: muž s plnovousem oblečený v rochetě a s biretem na hlavě naklání svou hlavu ke krucifixu, který drží v rukou. Svatozář s pěticí hvězd okolo hlavy, které odkazují k latinskému slovu "TACUI" neboli "mlčel jsem". Socha je umístěna na podstavci.

Keš vás zavede do Nádražní ulice k druhé soše sv. Jana Nepomuckého, která stojí mezi mosty přes hlavní a boční rameno Úhlavy. Nádražní ulice bývala až do roku 1980 hlavní silnicí na Klatovy a dodnes spojuje centrum s nádražím a městskou částí Závodí. V roce 1811 byl vybudován tříobloukový kamenný most a po třech letech byla přímo na most nebo na dnešní místo v jeho těsném sousedství umístěna socha světce (waypoint R1, streetview).

Pamětní deska na podstavci

Ani autor této sochy není známý, ale dochovala se informace o plátci, kterým byl Matěj Rosypal. Socha umístěná na podstavci znázorňuje stojícího světce s biretem, oblečeného v albě kryté rochetou a kanovnickým pláštíkem se štólou, který sklání hlavu ke krucifixu. Oproti soše na náměstí TGM sklání sv. Jan Nepomucký svou hlavu k pravé straně a krucifix je rozměrnější. Všimněte si také drobných hvězdiček okolo hlavních hvězd svatozáře.

Socha byla opakovaně obnovována, jak dokládá pamětní deska na podstavci. Zmiňována je na ní obnova v roce 1892 zaplacená knězem P. K. Kantou a obnova v roce 1908, kterou zaplatila místní Občanská záložna. Poslední rekonstrukce proběhla na přelomu 20. a 21. století.

Úhlava po regulaci
Inženýrská představa řeky

Původní kamenný most byl při inženýrské regulaci Úhlavy nahrazen současným železobetonovým. Až bude stát u topolů pod sochou, prohlédněte si rozdílu výšky mezi hladinou řeky a stropem mostu. Vodočet obvykle ukazuje výši hladiny okolo 70 centimetrů, průměrný roční průtok nedosahuje 5 m3. Při katastrofálních povodních v srpnu 2002 vystoupala hladina Úhlavy na zhruba 5 metrů a odhadovaný průtok činil 300 metrů3 za sekundu. Pro vaši představu šlo o dvojnásobek průměrného ročního průtoku Vltavy při ústí do Labe. Most tento nápor vydržel, možná i díky svému patronovi.

Parkování

Silniční most z roku 1980
Silniční most z roku 1980

Nepokoušejte se s autem zastavovat přímo u sochy, silnice je úzká a parkování na ní je krajně neobvyklé. Přes den využijte parkování v nedaleké ulici K Lesovně (waypoint PA, streetview), večer či o víkendu lze nejspíš použít parkoviště prodejny nábytku na začátku ulice Za Vodou (streetview).

Při povodních se nepokoušejte keš hledat, při sestupování k topolům buďte opatrní, zvláště za mokra.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA