Pod Žíkovskou oborou tradiční cache – GC3JRPY

CS: Malá vyhlídka na Berounku a Havlovu skálu mezi Žíkovským a Libštejnským mlýnem.
EN: A rock between Zikovsky and Libstejnsky mill with a nice view of the river Berounka and the nearby Havel Rock.

Zakleslé meandry Berounky vytvářejí na velké části jejího toku příkré svahy s mnoha skalními výchozy. Tato extrémní stanoviště, porostlá jen lišejníky, mechy, trávami, pokroucenými borovicemi, nízkými duby či mladými břízkami, jsou často pěknými vyhlídkami. Na dvě místa s pořádným výhledem na řeku vás zavede i tato keška.

Vyhlídka směrem k Havlově skále

Pod okrajem rozsáhlé Žíkovské obory, na rozhraní katastrálních území Liblína a Olešné vypreparovala vodní eroze trojici skalek. Jejich čelní stěny padají do hloubky směrem k hladině, aby mizely v sutích na jejich úpatí. Nejsevernější ze skalek připomíná díky dostatečnému zastínění svého temene mechové království. Zbylé dvě skalky nabízejí částečný výhled proti proudu ke Stárkovým horám a především po proudu směrem k Libštejnskému Mlýnu s jezem. Nad další zákrutou Berounky se vypíná mohutná Havlova skála s nejkrásnější vyhlídkou Rokycanska, nad ní zahlédnete střechy Horního Liblína. A konečně za poli na protějším břehu uvidíte domy Robčic.

Máte-li čas, posaďte se pohodlně na okraj skály a pozorujte, jak plyne řeka, mávejte vodákům, hledejte ptáky prolétají nad údolím pod vámi a poslouchejte, jak vítr šumí v korunách.

Kudy ke krabičce

Výhled proti proudu

Okolo vyhlídky prochází červeně značená turistická trasa č. 202 z plzeňské Doubravky na Liblín a dále. Značka v tomto úseku věrně sleduje pravý břeh řeky, jen se střídá nadmořská výška cesty. Přijíždíte-li autem, můžete odbočit ze silnice II/232, projeďte přes Olešnou až dolů k řece a v zatáčce u kontejnerů na tříděný odpad nedaleko Rybárny zanechte své auto (waypoint P1). Odtud se vydáte po červené přes Žíkovský Mlýn (ano, červená trasa prochází mezi domy) a úvozovou cestou vyjdete na louky. Po nich přejdete až k říční zákrutě, kde pěšinka odbočuje vzhůru do svahů (waypoint T1) a dovede vás až k okraji Žíkovské obory.

Druhým výchozím bodem může být polní cesta ústící na silnici II/232 (waypoint P2) kousek pod Zavadilkou. Po zeleně značené turistické trase č. 3634 budete klesat do údolí Berounky až ke gotickému hradu Libštejn, kde se nachází stejnojmenná keš, jedna z nejstarších v oblasti. Od Libštejna se vydáte po červeně značené cestě, která vás vyvede na chodníček vedoucí až k vyhlídkám.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA