Dub u Sukovo kříže tradiční cache – GC3JRQ0

CS: Strom z jiného světa. Čtyři v jednom. Svatý grál stolařů.
EN: The tree out of this world. Four in the one. The Holy Grail of cabinetmakers.

Polesí Drahensko se rozkládá na severních a severozápadních svazích kopce Na Můstkách mezi OborouNebřezinami. Terén v polesí klesá pozvolna směrem k toku Kaznějovského potoka, aby nakonec podlehl síle eroze a prudce padal do zaříznutého údolí.

Podzimní koruna

V tomto hospodářsky využívaném lese roste rozmanitá mozaika listnatých a jehličnatých stromů veškerého běžného stáří. Jen jeden strom je jiný, naprosto jiný. Dub u Sukovo kříže. Dub? Ano, jde o dub zimní (Quercus petraea) neboli drnák, který se v České republice běžně vyskytuje, ale opravdu je jiný. Podoba stromu odpovídá smělým představám architektů gotických katedrál, jeho vertikály nutí otáčet hlavu vzhůru k nebesům. Stolaři od setkání s ním mají až do smrti před očima monolitický dřevěný stůl.

Významný strom LČR

Dub u Sukovo kříže má velmi neobvyklé čtyři kmeny. Na společné rozměrné základně o značném obvodu jsou nasazeny rozměrově velmi podobné kmeny. Všechny míří jen s velmi malým odklonem od společné osy celého stromu přímo vzhůru. Vysoce nasazené větve jsou orientovány do prostoru okolo stromu, žádná z větví neroste dovnitř. Rozložitá společná koruna dosahující výšky 20 metrů je v porovnání s korunami nejbližších listnatých stromů obrem. Dub přitom není žádným kmetem, odborníci Lesů ČR odhadují jeho stáří na 80 let. Při takovém nízkém věku je obvod přesahující ve výčetní výšce 520 cm impozantní (ale jednotlivé kmeny jsou samozřejmě výrazně slabší). Pro svou unikátnost byl dub vyhlášen významným stromem Lesů ČR.

Sukovatý kříž
Významné stromy

Dub nese jméno podle blízkého kříže, který stojí u křižovatky lesních cest (waypoint R1). Jméno kříže přivádí člověka na myšlenky, kdo byl pan Suk. Patřil mu snad les a proto i kříž u cesty? Nebo pan Suk chodíval do lesa pracovat a proto si zde postavil kříž, aby se mohl pomodlit u kříže i v lese? Či se snad zapomenutému panu Sukovi něco špatného přihodilo a na místě jeho skonu byl vztyčen kříž?

Ve skutečnosti se kříži říkalo "Sukovatý" podle jeho prvotní podoby, postupným komolením se dospělo k tvaru "Sukův kříž" používaného pravděpodobně Lesy ČR. Tento kříž je zachycen poprvé až na mapě III. vojenského mapování z poslední čtvrtiny 20. století. Objevuje se též na speciální mapě vzniklé v 1. polovině 20. století, ta však byla odvozena od mapy předešlé. Obnovený současný kříž je též dřevěný, sestavený z trámků 15x16 centimetrů. Latinský, tmavě vybarvený kříž postavený na kovové patce dosahuje výšky 310 centimetrů při šířce příčného ramene 175 centimetrů.

Kudy ke krabičce

Koruna dubu

Na silnici spojující Oboru a Nebřeziny ústí několik lesních cest a uprostřed je pár stromů, vedle kterých lze zastavit auto či dvě (waypoint PA, streetview). Hlavní cesta mířící k severozápadu je vaší. Po této cestě, která vede právě po hranicích katastrálních území Kaznějov a Nebřezin, můžete dojít až k Sukovatému kříži, od kterého byste se po cestě vlevo vrátili k dubu. Spěcháte-li moc pro bod, můžete odbočit do lesa a jít zkratkou okolo pěkného buku (waypoint R2).

K dubu se můžete také vydat z Kaznějova po modře značené turistické trase vedoucí z ulice K Doubravě či naopak od rozcestí Na Můstkách u silnice mezi Oborou a Nebřezinami. Turistická trasa však nevede v blízkosti dubu, ale lesní cesty vás blíže dovedou.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA