Kosina tradiční cache – GC3KJG1

CS: Nenápadný kopec nedaleko Hromnického jezírka s vynikajícím výhledem na Plzeňsko.
EN: Discreet hill called Kosina with excellent views of the Pilsen area, with the famous acidic Hromnice Lake at its foot.
Kosina
Vrch Kosina

Vesnička Hromnice, která je známá svým kyselým jezírkem, se rozkládá v údolí okolo Býkovského potoka, na úpatí rozložitého vrchu zvaného Kosina. Kopec s velmi mírnými svahy vystupuje na svém plochém vrcholu do nadmořské výšky 456 metrů, ale lze o ní mluvit též jako o vedlejším vrcholu vyššího Červeného vrchu u Obory.

Rozcestník

Název Kosina by mohl svádět k teoriím, zda jde o místo hojně obývané kosem černým či zkomolený odraz dřívější pastvy koz nebo zpráva o sekání trávy kosou. Název Kosina je však mladý. Na starých mapách je vrchol nazýván U Stumpfu nebo také Ke Stumpfu, což znamená v němčině U pahýlu nebo K pahýlu. Na poválečné topografické mapě naleznete lakonické označení Haldy, pravděpodobně později se objevuje dosavadní jméno.

Výhled k jihu
Výhled na Plzeňsko (větší rozlišení)

Kosina patří k mnoha místům našeho kraje, ze kterých je pěkný výhled, a my máme pro tato místa slabost. Na Kosině se panoramata snoubí s košatými, letitými listnáči a tak není divu, že Josef Valeš kdysi před válkou o tomto místě napsal:

Vyšel jsem k lesu za vsí, abych znovu pohlédl do kraje. Byl krajem mého otce i dědů, nejen proto je krajem mému srdci nejbližším. Odtud, z Kosiny, se do širého světa rozbíhají zlaté lány, vlnící se při své pouti jak jemná pavučina v odpoledním vánku, tu a tam lemovaná nadýchanými háji a hvozdy v barvě smaragdu či zkrášlená vetknutým zrcadlem rybníku, v němž obloha se vzhlédla. Střídmosti nedbaje zdobí se ten kraj již po staletí chalupami jak brožemi klenotníků a za posledními stodolami zvedá se přes zahrady a záhumenky v oblé pahorky. Přehlížím rozlehlá údolí zralých řek, jež střídána jsou stopami po údolích hlubokých, a jen tuším nepřeberné neposedné stužky potůčků a bystřin skrytých v lukách, olšinách a lesích. Až kam mé oči dohlédnou, poskládány jsou kopce jeden za druhým, znovu a znovu snad až na okraj světa, kde barva hvozdů na vrcholcích hor ztrácí svoji sytost v blankytu nekonečného nebe.

Posadil jsem se do vyhřátého mechu, neb byl pro mne připravenou postelí s nejvzácnějším baldachýnem. Hemžení drobných lesních stvoření bylo rázem na dosah, z lesa zavál jeho svěží dech nasycený vůní pryskyřice, jehličí a hub. Den zmizel spolu se sluncem, modrý soumrak byl v očekávání prvních hvězd. Srnky tiše vyšly na pastvu, ptactvo pělo poslední písně.

Kudy ke krabičce

Cesta na vrcholu

Okolo vrcholu Kosiny prochází zeleně značená turistická trasa č. 3609 z plzeňské Doubravky do Horní Břízy, která v okolí spojuje bývalý hospodářský dvůr Býkov a Hromnici. Cesta od Býkova (waypoint P2) povede převážně lesem, cesta od Hromnice neprve protíná pole a poté pokračuje podél lesa. Autem můžete dojet po úzké stoupající silničce na západní stranu Hromnického jezírka, kde je malé parkoviště (waypoint PA). Odtud se vydáte po polní cestě ke Kosině (waypointy T1 a T2).

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA