Vodopád Za Můstkem tradiční cache – GC3N3KX

CS: Trochu zapomenutý vodopád na drobném přítoku řeky Střely u Rabštejna nad Střelou.
EN: A little bit forgotten waterfall on a small inflow of river Strela near town Rabstejn.
Rabštejn nad Střelou z Hraběcí vyhlídky

Rabštejn nad Střelou je známý především jako naše nejmenší historické město a zároveň jako malebné městečko s klášterem, kostelem, zámkem, dvěma hrady, krásnými hrázděnými domy, kamenným mostem, břidlicovými lomy a dalšími památkami v nádherném údolí řeky Střely. Každý, kdo Rabštejn navštíví, je jím okouzlen. Ti, kteří zůstanou déle, si jej zamilují.

Všechny turistické zajímavosti samotného městečka ale trochu zastiňují krásnou přírodu v okolí. Jen kilometr severně od Rabštejna hloubí své údolí směrem ke Střele bezejmenný potůček. Prořezává se trpělivě břidlicovým podložím severního svahu návrší Na Šibenici, aby na jediném kilometru svého toku překonal převýšení přibližně 60 metrů. Jeho průtok není velký, v údolní nivě se úplně ztrácí pod naplavenými nánosy břidlicových úlomků.

Vodopád při nízkém průtoku

V místě, na které vás touto keší zveme, je však podloží tvrdé a voda potůčku musí překonat téměř čtyřmetrový schod. Při běžném průtoku voda stéká po celé stěně porostlé mechem a dolů padají jen drobné provázky jako na fotografii. Ale po pořádné průtrži, kdy se koryto naplní, ukazuje voda svojí sílu, která dala vzniknout malému jezírku pod vodopádem. Mimochodem, v jeho vodě jsme zahlédli drobné čolky. Vodopád není podle nám dostupných informací pojmenován a tak jsme jej označili podle lokality Za Můstkem, odkud potok přitéká.

Jen pár metrů nad vodopádem proti proudu potoka je další krásné místo (waypoint R1): souběžné vrstvy břidlice vystupují na povrch jak stránky knihy, kterou listujete. Různě odlomené vrstvy vytváří drobná kamenná korýtka, kterými potok nejprve teče přímo a později přepadává přes jejich hrany.

Kudy ke krabičce

Pro pěší nabízíme trojici cest s rozdílným terénem, které lze kombinovat a tedy vrátit se jinou z nich. Místo k parkování v Rabštejnu zvolte podle svého uvážení.

Vrstvy břidlice kousek nad vodopádem

První cesta sleduje červeně značenou turistickou trasu č. 0239, která směřuje přes Radotín do Žlutic. Cesta by měla být sjízdná pro cyklisty, neboť jde zároveň o cyklotrasu č. 2278, a pro terénní kočárky, terén odpovídá dvěma hvězdičkám. Trasa začíná na waypointu T1 (nedaleko penzionu U Laury), kde se noří do lesa a klesá směrem k řece. Na rozcestí ve tvaru "Y" (waypoint T2) pokračujte vlevo a lesní cesta vás přivede až k waypointu T4. Zbylých 60 metrů lesem ke keši s kolem či kočárkem nepůjde.

Druhá cesta začíná stejně jako předchozí. Na zmíněném rozcestí (waypoint T2) pokračujte ale vpravo dolů, až k louce s tábořištěm. Kousek od studny je potřeba z červené značky sejít vlevo (waypoint T3) a vydat se údolím potůčku. Na počátku čekejte cestu mezi kopřivami, brzy se však vše zlepší a odměnou vám bude zurčící potok přeskakující kameny. Očekávejte terén do tří hvězdiček.

Série vodopády

Třetí cesta zahrnuje brodění Střely. Začíná hned za kamenným mostem (waypoint T5) a zpočátku sleduje červeně značenou turistickou trasu č. 0238 směřující přes Sklárnu do Blatna. Vaše cesta ale zůstává stále na loukách okolo Střely a směřuje k brodu (waypoint T6). Po jeho překonání přejděte louku s tábořištěm a vedle pumpy (waypoint T3) se ponořte do lehké divočiny úzkého údolí potoka.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA