Oborák a zapomenutá lípa tradiční cache – GC3N4YB

CS: Lesy obklopený rybník se staletou lípou.
EN: Pond surrounded by forest and several hundreds of years old lime tree. Pond name Oborak reminds long defunct local game preserve.
Letní Oborák od hráze

Necelý kilometr a půl severozápadně od Hadačky se na okraji rozsáhlého polesí nalézá drobný rybník Oborák. Na jeho hladině se zrcadlí koruny stromů, který jej celý obklopují. Hráz s alejí javorů, po které dnes prochází silnice mezi Hadačkou a Trojany, zadržuje vody drobného Bučeckého potoka a vytváří vodní plochu o rozloze 3,1 ha. V severním, větším laloku rybníka je výrazné litorální pásmo rákosin, úkryt pro kachny divoké a lysky černé.

Severní břeh s rákosím

Oborák svým jménem odkazuje na oboru, která vznikla z původní klášterní bažantnice ještě v dobách existence plaského cisterciáckého kláštera. Obora se rozkládala na ploše přibližně 2,3 km2 obklopující Olšanskou myslivnu z roku 1758. Okraj obory určovala cesta od rybníka přes Sechutickou hájovnu ke křižovatce s Potvorovskou cestou, dále Potvorovská cesta samotná, od turistického rozcestníku Lužiny pak cesta přes Zadní hájovnu, dnešní červená turistická trasa vedoucí k Mariánské Týnici a samotný západní okraj polesí. Obora přestala svému účelu sloužit zřejmě v souvislosti se zřízením dnes již prakticky zaniklé trati z Mladotic do Kralovic.

Břeh na podzim

Rybník je rybolovný patřící mezi mimopstruhové vody. Od roku 1991 tvoří revír místního významu, tj. rybařit na něm mohou pouze místní rybáři. Oborák je jedním ze sedmi revírů spravovaných místní organizací českého svazu rybářů v Plasích.

Kmen lípy

Na jižním okraji hráze roste mohutný smrk, který zaujme při každé cestě okolo. Není však největším stromem v okolí rybníka. Jen několik metrů od břehu roste mezi mladšími listnatými stromy krásná lípa, pravděpodobně zapomenutá připomínka doby založení obory.

Její relativně nízký kmen je nejštíhlejší právě v prsní výšce používané pro měření, přesto dosahuje obvodu téměř 450 cm. Pětice kosterních větví tvoří téměř kotlovité rozvětvení a díky okolnímu zapojenému porostu vybíhá přímo vzhůru v úzkou a vysokou korunu. Lípa není dosud vyhlášena jako památná, byť by její vzrůst, věk okolo 300 let i zdravotní stav vyhlášení dovoloval. Na druhé straně lesní cesty roste trojice dalších statných lip, znatelně mladších.

Kudy ke krabičce

Podzimní Oborák od hráze
Významné stromy

K Oboráku můžete snadno odbočit v Hadačce při cestě mezi Kralovicemi a Plasy. Silnice vás okolo Sechutického dvora přivede na dohled hráze, pak jen odbočíte vlevo a vhodně zaparkujete (waypoint PA, streetview). Stejně vás k Oboráku může přivést okružní cyklotrasa Baroko I začínající v Plasích. Do blízkosti krabičky vás přivede stejně dobře lesní cesta i cesta rybářů podél břehu rybníka.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA