Naučná stezka Naši ptáci tradiční cache – GC3PPCV

CS: Naučná stezka v okolí Dobré Vody představuje 20 ptačích druhů při příjemné procházce lesem.
EN: This cache is available in Czech language only.

Zveme vás na krátkou procházku přírodou v okolí vesničky Dobrá Voda na Toužimsku. V roce 2009 zde vznikla naučná stezka představující na deseti zastaveních 20 druhů ptáků, kteří u Dobré Vody ale i na většině míst naší země žijí. Stezka je úspěšným výsledkem společného úsilí občanského sdružení Český západ, obyvatel a chalupářů z Dobré vody a mnoha dalších dobrovolníků, které podpořila Nadace České spořitelny a Úřad vlády ČR.

Tabule NS

Trasa okružní stezky měří přibližně 3,5 km, vede převážně po lesních cestách a krásnou alejí, vracet se budete po málo frekventované silnici. V některých úsecích na začátku pod vesnicí může být vyšší tráva či mírně podmáčený terén. Většinou půjdete z kopce nebo po rovině, ale čeká na vás i 70 metrů pozvolného stoupání. Stezku můžete absolvovat na odpovídajícím kole, ale procházku s kočárkem bychom vám spíše nedoporučovali. Zpět do vesnice se vrátíte přibližně za 1,5 hodiny. Pro dobrou orientaci máte připravenou podrobnou mapu naučné stezky.

Zastávky a cesta k nim

Na cestě...
Na cestě...
Na cestě...
Na cestě...
Na cestě...
Na cestě...

Protože na tabulích je o jednotlivých ptácích informací dostatek, budeme se dále věnovat jen cestě a otázkám, které vás přivedou ke krabičce. Stezka začíná u studny zdobené dřevěným rumpálem z roku 2010. Vlevo od studny naleznete tabule s první dvojicí ptáků z čeledi drozdovitých.

1. Kos černý a drozd zpěvný

V 19. století se kos černý vyskytoval převážně:

•  (A=5)  v hustých jehličnatých lesích
•  (A=7)  na mezích a v remízcích
•  (A=9)  ve světlých doubravách

Od kosa a drozda se vydejte okolo rumpálu a po 25 metrech odbočte na cestu vpravo. Pokračujte stále rovně až k rybníčku.

2. Zvonek zelený a sýkora modřinka

V zimě k nám zalétají modřinky ze severnějších oblastí, jako příklad je na tabuli zmiňováno město:

•  (B=5)  Varšava
•  (B=4)  Poznaň
•  (B=3)  Moskva

3. Budníček menší a střízlík obecný

Jako hodnotu C si poznamenejte průměrný počet vajíček, které snáší samice střízlíka do hnízda.

Po cestě dojdete až ke studánce Aurélii. Studánka byla obnovena v roce 2010 lidmi z Dobré Vody na popud pana Romana Pokorného, který v Dobré Vodě chalupaří.

4. Rehek domácí a konipas bílý

Rehci si při pohybu na zemi podřepávají. Smyslem je:

•  (D=6)  příprava k odrazu před odletem
•  (D=8)  průběžné vyměšování
•  (D=4)  poměřování vzdáleností z různých úhlů

5. Sýkora koňadra a sýkora uhelníček

Sýkora koňadra dokáže svou potravu získávat podobně jako:

•  (E=2)  křivka
•  (E=4)  datel
•  (E=6)  volavka

6. Brhlík lesní a kukačka obecná

Brhlík je pro své schopnosti na tabuli přirovnáván k:

•  (F=9)  zedníkovi
•  (F=5)  netopýrovi
•  (F=1)  zloději

U tabule s kukačkou je potřeba odbočit vlevo na cestu, která vede vzhůru, ven z údolí. Pokud byste pokračovali rovně, cesta by vás přivedla do údolí Telecího potoka.

7. Strakapoud velký a káně lesní

Strakapoud velký si nosí šišky na místo, kterému se říká:

•  (G=10)  šiškovna
•  (G=0)  kovárna
•  (G=1)  jídelna

8. Sojka obecná a straka obecná

Sojka pomáhá při obnově a rozšiřování:

•  (H=8)  borů
•  (H=4)  olšin
•  (H=2)  doubrav

9. Vrabec polní a jiřička obecná

Vrabec polní v době krmení mláďat:

•  (I=6)  loví a sbírá živočišnou potravu
•  (I=5)  posouvá svůj zpěv o oktávu výš
•  (I=4)  mění barvu peří na temeni hlavy

10. Vrabec domácí a konopka obecná

Konopka je pro svůj zpěv chována v klecích na:

•  (J=1)  Sicílii
•  (J=8)  Maltě
•  (J=9)  Krétě

Poslední zastávka vás přivedla na okraj areálu kláštera Matky Boží v Novém Dvoře řádu cisterciáků přísné observance. V každodenním životě trapistů, jak se členové tohoto řádu nazývají, hraje podstatnou roli i mlčenlivost a samota, která jim umožňuje lépe vnímat Boha. Prosím, chovejte se zde tiše a respektujte mnišský život. Od desáté zastávky můžete také odbočit do aleje na okraji opatství a hledat kešku Trapistický klášter.

Krabička

Kříž na rozcestí

Po 10. zastávce byste měli mít všechny indicie potřebné pro získání keše, stačí je dosadit do vzorce a bezchybně jej spočítat. Alejí vedoucí od kláštera se vydejte zpět do Dobré Vody, cestou určitě potkáte krásný kamenný kříž na rozcestí (waypoint R1) i další v blízkosti altánu ve vsi (waypoint R2). Do svého logu případně uveďte ptáky, které jste cestou potkali. Děkujeme za návštěvu!

N 49° 5[A-B+C].[D+E-F][G+H+I][J-A+B]
E 12° 5[C+D-A].[J-I-G][H+B-A][F-C+E]

Kontrolní součet všech číslic souřadnic finále je 66.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA